Historische vereniging Bunscote

Overzicht Bun Historiael

Samenvattingen van ons verenigingsorgaan "Bun Historiael" 

colofon / bezorging

 

C. A. Nelemans Van het bestuur 115
O. Dekkers Een uniek zilveren zegel 116
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 119
A. ter Beek ’Spandiensten’ voor Franse militairen 122
J.E. Hopman Ds. N. Brandsma over zijn predikantschap in Bunschoten (1) 126
W. Sluys, A. ter Beek Van Boerenleenbank tot Rabobank 133
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 135
J.E. Hopman Verslag ledenvergadering 137
Redactie Curcussen SSG 139
J. Hoekstra Seizoenagenda 139
 

Lees meer: Bun historiael 1995 nummer 5

C. A. Nelemans Van het bestuur 87
W. van Twillert
Het raadsel van de oude foto: Van Twiller tot Hoolwerf 88
Van wee is tat d’r een....? 96
O. Dekkers De mest van Bunschoten 98
A. ter Beek Twintig jaar hooiploeg  101
W. Beekhuis
Een plaatje met een praatje 103
Aardrijkskunde in Bunschoten 106
O. Dekkers De Franse tijd Redactie 106
Redactie
Oude slagerij in Zuiderzeemuseum 111
Historische markt 1995 111
J. Hoekstra
Excursie 1995 111
Seizoenagenda 111
 

Lees meer: Bun historiael 1995 nummer 4

C.A. Nelemans Van het bestuur 39
J. Hoekstra Seizoenagenda 40
J.E. Hopman Rectificatie (De hondekar) 40
W. van Twillert Het offer van Jan Baas 40
K Kok De evacuatie naar Enkhuizen 49
J. Hoekstra De Grebbelinie, reservaat of monument 54
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 56
Uit het oorlogsdagboek van Jaapje van Twillert 59
J.E. Hopman
Meestal ging het leven zijn gewone gang in de oorlog 63
Varen vóór de vrijheid 70
W. Ruizendaal De overval op het Schapehok 72
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 74
K Kok Het bevrijdingsfeest 77
 

Lees meer: Bun historiael 1995 nummer 2 en 3

C. A. Nelemans Van het bestuur 3
J. Hoekstra Seizoenagenda 4
W. van Twillert De Amerikaanse familie Van Bunschoten 4
O. Dekkers De eed in de herberg 13
W. van Twillert Van wee is tat d’r één... ? 16
A. ter Beek
Ruim een eeuw schoolleven 18
Herkomst van straatnamen (2, slot) 20
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 29
J.E. Hopman De hondekar (5, slot) 31
C. van der Einden Kerkvolk in beweging 35
 

Lees meer: Bun historiael 1995 nummer 1

C. A. Nelemans Van het bestuur 87
J. Hoekstra Seizoenagenda 88
K Kok De tien plagen (aanvulling) 88
J.E. Hopman De hondekar (4) 89
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 96
J. Hoekstra Bezoek aan Antwerpen 98
A. ter Beek Herkomst van straatnamen (1)  100
O. Dekkers Schoonheid die voor Bunschoten verloren ging 107
W. van Twillert Van wee is tat d’r een...? 109
J.E. Hopman Gooiers tonen ’Bunscote’ hun verdwenen klederdracht 114
 

Lees meer: Bun historiael 1994 nummer 4

C.A. Nelemans Van het bestuur 59
J. Hoekstra Uitnodiging ledenvergadering 60
K. Kok De tien plagen 60
Peternel Heuveling en Piet Mondriaan 65
O. Dekkers
De mooie meisjes van Bunschoten 67
Een reglement van politie uit het jaar 1827 68
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 73
J.E. Hopman De hondekar (3) 75
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 79
K Kok
Nieuw land poldermuseum 81
Landelijke bouwkunst Utrecht 82
Redactie Lokale en regionale geschiedenis 83
 

Lees meer: Bun historiael 1994 nummer 3

CA. Nelemans Van het bestuur 31
J Hoekstra Excursie en seizoenagenda 32
O. Dekkers Een trieste verkoping 32
W. van Twillert Van Bunschoter erf 37
K Kok Bunschoten in de schilderkunst 37
TA. Oudman-de Graaf Walvisvaart centraal op ledenvergadering 38
J.E. Hopman De Hondekar (2, slot) 40
K Kok
Peternel Heuveling en Piet Mondriaan 47
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen blijft bij de tijd 48
Jaarprijs voor Flevoland 49
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 50
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 51
J.E. Hopman Sleurink benoemd tot erevoorzitter 54
 

Lees meer: Bun historiael 1994 nummer 2

T. Sleurink Van het bestuur 3
Jaarvergadering 3
J.E. Hopman De hondekar, een verdwenen vervoermiddel (1) 4
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje K. Kok 11
Spakenburg en een beeldhouwwerk voor de visserij 13
W. van Twillert
Van Bunschoter erf 23
Van wee is tat d’r één...? 24
J. Hoekstra Verslag van de ledenvergadering 26
Redactie Boerderij van het jaar 1994 27
 

Lees meer: Bun historiael 1994 nummer 1

T. Sleurink Van het bestuur 135
J. Hoekstra Ledenvergadering 135
W. van Twillert De eerste Zuiderzee-vlucht! 136
O. Dekkers Oude gedrukte en geschreven Nieuwjaarswensen 144
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 150
W. van Twillert
Foto-prijsvraag: Van wee is tat d’r een...? 152
Boekenschouw: Drooggelegd land - blootgelegd verleden 157
Van Bunschoter erf... 158
O. Dekkers Een eeuwenoude plaatsaanduiding 159
C. van der Linden Excursie 1993 vol afwisseling 160
Inbinden jaargangen 1992-1993 161
Inhoud van jaargangen 13 en 14 Bij de voorplaat: 162

Lees meer: Bun historiael 1993 nummer 6

T. Sleurink Van het bestuur 107
C. v.d. Linden Ledenvergadering 107
Seizoenagenda 1993/94 107
A. ter Beek De autobusdiensten van Dijkhuizen en Tensen 108
O. Dekkers Twee historische pijpen 117
W. van Twillert Ds. Wieder en dr. Wieder een Bunschoter dominee en zijn wereldberoemde zoon 120
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 126
C. v.d. Linden Overzicht van onze eigen boekuitgaven 128
J. Hoekstra Unieke filmavond 130
Historische markt te Utrecht 131 

Lees meer: Bun historiael 1993 nummer 5

T. Sleurink Van het bestuur 71
Eerste cultuurprijs: Oth Dekkers
J.E. Hopman 60 jaar geleden: première eerste Spakenburgse streektaalfilm 72
Oth Dekkers Een vergeten beroep 80
W. van Twillert Van Bunschoter erf... 83
T. Sleurink Over een oude boom 86
W. van Twillert De koggen Spakenburg 1 en 2 88
K. Kok
Tentoonstelling ’Strijd tegen het water’ 96
Wierschuur uit De Haukes 97
C. van der Linden
Verslag jaarvergadering 98
Terugzien op een boeiend jaar
J.E. Hopman Het Eemlandse boerenerf 99
A. ter Beek Eerste cultuurprijs voor ons erelid Oth Dekkers 101
C. van Steenselen Excursie op 28 augustus a.s. 102
C. van der Linden Boekbespreking + agenda 103

 

Lees meer: Bun historiael 1993 nummer 4