Historische vereniging Bunscote

De situatie van 1878-1908

Het schema dat u op deze pagina ziet, is gereconstrueerd uit de gegevens zoals die voorkomen in het Register oude begraafplaats van 1 jan. 1878 tot 23 nov. 1908.

Een voorblad vermeldt diverse onderhoudswerkzaamheden:

Register der graven
1 Jan. 1878 A. van Wijland, opzichter
W. ter Haar tot 1 Dec. 1879 en van dien tijd af C. Pijpers
April 1880 zand om aan te vullen
April 1883 beenderen begraven en kerkhof opgeknapt
Mei 1890 kerkhof opgeknapt; zand
April 1900 beenderen begraven, planten verbrand
1900 zand, muur Noordzij (v.d. Hoogen) steenen beeren
1899 Nieuw beenderen-bak
25 Nov. 1902 De baar hersteld en geschilderd
23 Nov. 1908 kerkhof opgeknapt, beenderen begraven
op regels 25 graven 2 en 3
en
26 graven 2 en 3
1 December 1908 Kerkhof gesloten

Het schutblad vemeldt:

Eerste klas Folio 1-37
Tweede klas Folio 38-112
Derde klas Folio 115-145
Afdeeling kinderlijken Folio 146

Afmetingen van een gewone kist:
lengte: 1.95 m.
breedte: 0.49 m.
hoogte: 0.47 m.

De kisten zijn niet plat;
daarom hebben 2 kisten meer
ruimte noodig dan elders.

Verder is het register opgedeeld in 4 subregisters: Eerste klas, Tweede klas, Derde klas, Afdeeling kinderlijken.

Eerste klas: regel 1 t/m 7
Tweede klas: regel 8 t/m 22
Derde klas: regel 23 t/m 28
Afdeeling kinderlijken: Noordzijde en Zuidzijde, d.w.z. aan beide zijkanten van de begraafplaats.

Het schutblad van de Eerste klas vermeldt:

Eerste klas: 7 regels of 70 ruimten.
Iedere regel bevat 10 grafruimten
Gemeente Bunschoten

WEST

 

 

 

 

ZUID

Regel 1, Graf 1
Regel 2, Graf 1
Regel 3, Graf 1
Regel 4, Graf 1
Regel 5, Graf 1
Regel 6, Graf 1
Regel 7, Graf 1
Regel 8, Graf 1
Regel 9, Graf 1
Regel 10, Graf 1
Regel 11, Graf 1
Regel 12, Graf 1
Regel 13, Graf 1
Regel 14, Graf 1
Regel 15, Graf 1
Regel 16, Graf 1
Regel 17, Graf 1
Regel 18, Graf 1
Regel 19, Graf 1
Regel 20, Graf 1
Regel 21, Graf 1
Regel 22, Graf 1
Regel 23, Graf 1
Regel 24, Graf 1
Regel 25, Graf 1
Regel 26, Graf 1
Regel 27, Graf 1
Regel 28, Graf 1

 

 

 

 

NOORD 

Regel 1, Graf 2
Regel 2, Graf 2
Regel 3, Graf 2
Regel 4, Graf 2
Regel 5, Graf 2
Regel 6, Graf 2
Regel 7, Graf 2
Regel 8, Graf 2
Regel 9, Graf 2
Regel 10, Graf 2
Regel 11, Graf 2
Regel 12, Graf 2
Regel 13, Graf 2
Regel 14, Graf 2
Regel 15, Graf 2
Regel 16, Graf 2
Regel 17, Graf 2
Regel 18, Graf 2
Regel 19, Graf 2
Regel 20, Graf 2
Regel 21, Graf 2
Regel 22, Graf 2
Regel 23, Graf 2
Regel 24, Graf 2
Regel 25, Graf 2
Regel 26, Graf 2
Regel 27, Graf 2
Regel 28, Graf 2
Regel 1, Graf 3
Regel 2, Graf 3
Regel 3, Graf 3
Regel 4, Graf 3
Regel 5, Graf 3
Regel 6, Graf 3
Regel 7, Graf 3
Regel 8, Graf 3
Regel 9, Graf 3
Regel 10, Graf 3
Regel 11, Graf 3
Regel 12, Graf 3
Regel 13, Graf 3
Regel 14, Graf 3
Regel 15, Graf 3
Regel 16, Graf 3
Regel 17, Graf 3
Regel 18, Graf 3
Regel 19, Graf 3
Regel 20, Graf 3
Regel 21, Graf 3
Regel 22, Graf 3
Regel 23, Graf 3
Regel 24, Graf 3
Regel 25, Graf 3
Regel 26, Graf 3
Regel 27, Graf 3
Regel 28, Graf 3
Regel 1, Graf 4
Regel 2, Graf 4
Regel 3, Graf 4
Regel 4, Graf 4
Regel 5, Graf 4
Regel 6, Graf 4
Regel 7, Graf 4
Regel 8, Graf 4
Regel 9, Graf 4
Regel 10, Graf 4
Regel 11, Graf 4
Regel 12, Graf 4
Regel 13, Graf 4
Regel 14, Graf 4
Regel 15, Graf 4
Regel 16, Graf 4
Regel 17, Graf 4
Regel 18, Graf 4
Regel 19, Graf 4
Regel 20, Graf 4
Regel 21, Graf 4
Regel 22, Graf 4
Regel 23, Graf 4
Regel 24, Graf 4
Regel 25, Graf 4
Regel 26, Graf 4
Regel 27, Graf 4
Regel 28, Graf 4
Regel 1, Graf 5
Regel 2, Graf 5
Regel 3, Graf 5
Regel 4, Graf 5
Regel 5, Graf 5
Regel 6, Graf 5
Regel 7, Graf 5
Regel 8, Graf 5
Regel 9, Graf 5
Regel 10, Graf 5
Regel 11, Graf 5
Regel 12, Graf 5
Regel 13, Graf 5
Regel 14, Graf 5
Regel 15, Graf 5
Regel 16, Graf 5
Regel 17, Graf 5
Regel 18, Graf 5
Regel 19, Graf 5
Regel 20, Graf 5
Regel 21, Graf 5
Regel 22, Graf 5
Regel 23, Graf 5
Regel 24, Graf 5
Regel 25, Graf 5
Regel 26, Graf 5
Regel 27, Graf 5
Regel 28, Graf 5
Regel 1, Graf 6
Regel 2, Graf 6
Regel 3, Graf 6
Regel 4, Graf 6
Regel 5, Graf 6
Regel 6, Graf 6
Regel 7, Graf 6
Regel 8, Graf 6
Regel 9, Graf 6
Regel 10, Graf 6
Regel 11, Graf 6
Regel 12, Graf 6
Regel 13, Graf 6
Regel 14, Graf 6
Regel 15, Graf 6
Regel 16, Graf 6
Regel 17, Graf 6
Regel 18, Graf 6
Regel 19, Graf 6
Regel 20, Graf 6
Regel 21, Graf 6
Regel 22, Graf 6
Regel 23, Graf 6
Regel 24, Graf 6
Regel 25, Graf 6
Regel 26, Graf 6
Regel 27, Graf 6
Regel 28, Graf 6
Regel 1, Graf 7
Regel 2, Graf 7
Regel 3, Graf 7
Regel 4, Graf 7
Regel 5, Graf 7
Regel 6, Graf 7
Regel 7, Graf 7
Regel 8, Graf 7
Regel 9, Graf 7
Regel 10, Graf 7
Regel 11, Graf 7
Regel 12, Graf 7
Regel 13, Graf 7
Regel 14, Graf 7
Regel 15, Graf 7
Regel 16, Graf 7
Regel 17, Graf 7
Regel 18, Graf 7
Regel 19, Graf 7
Regel 20, Graf 7
Regel 21, Graf 7
Regel 22, Graf 7
Regel 23, Graf 7
Regel 24, Graf 7
Regel 25, Graf 7
Regel 26, Graf 7
Regel 27, Graf 7
Regel 28, Graf 7
Regel 1, Graf 8
Regel 2, Graf 8
Regel 3, Graf 8
Regel 4, Graf 8
Regel 5, Graf 8
Regel 6, Graf 8
Regel 7, Graf 8
Regel 8, Graf 8
Regel 9, Graf 8
Regel 10, Graf 8
Regel 11, Graf 8
Regel 12, Graf 8
Regel 13, Graf 8
Regel 14, Graf 8
Regel 15, Graf 8
Regel 16, Graf 8
Regel 17, Graf 8
Regel 18, Graf 8
Regel 19, Graf 8
Regel 20, Graf 8
Regel 21, Graf 8
Regel 22, Graf 8
Regel 23, Graf 8
Regel 24, Graf 8
Regel 25, Graf 8
Regel 26, Graf 8
Regel 27, Graf 8
Regel 28, Graf 8
Regel 1, Graf 9
Regel 2, Graf 9
Regel 3, Graf 9
Regel 4, Graf 9
Regel 5, Graf 9
Regel 6, Graf 9
Regel 7, Graf 9
Regel 8, Graf 9
Regel 9, Graf 9
Regel 10, Graf 9
Regel 11, Graf 9
Regel 12, Graf 9
Regel 13, Graf 9
Regel 14, Graf 9
Regel 15, Graf 9
Regel 16, Graf 9
Regel 17, Graf 9
Regel 18, Graf 9
Regel 19, Graf 9
Regel 20, Graf 9
Regel 21, Graf 9
Regel 22, Graf 9
Regel 23, Graf 9
Regel 24, Graf 9
Regel 25, Graf 9
Regel 26, Graf 9
Regel 27, Graf 9
Regel 28, Graf 9
Regel 1, Graf 10
Regel 2, Graf 10
Regel 3, Graf 10
Regel 4, Graf 10
Regel 5, Graf 10
Regel 6, Graf 10
Regel 7, Graf 10
Regel 8, Graf 10
Regel 9, Graf 10
Regel 10, Graf 10
Regel 11, Graf 10
Regel 12, Graf 10
Regel 13, Graf 10
Regel 14, Graf 10
Regel 15, Graf 10
Regel 16, Graf 10
Regel 17, Graf 10
Regel 18, Graf 10
Regel 19, Graf 10
Regel 20, Graf 10
Regel 21, Graf 10
Regel 22, Graf 10
Regel 23, Graf 10
Regel 24, Graf 10
Regel 25, Graf 10
Regel 26, Graf 10
Regel 27, Graf 10
Regel 28, Graf 10
OOST