Historische vereniging Bunscote

 Kadaster

 

Het Kadaster lanceerde de website topotijdreis.nl, een website die 200 jaar topografie ontsluit. De Nederlandse overheid maakt al sinds 1815 onafgebroken topografische kaarten en het Kadaster viert hun 200-jarige jubileum.

Tijdreis Op topotijdreis.nl kan iedereen eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag. Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is meteen duidelijk hoe Nederland zich heeft ontwikkeld. Zo zijn inpoldering en verstedelijking duidelijk gevisualiseerd.

200 jaar Nederland in kaart. Op 18 februari 1815 werd het Topographisch Bureau opgericht. Sinds die tijd wordt Nederland officieel en onafgebroken in kaart gebracht. Bijvoorbeeld de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. In 2004 werd de dienst onderdeel van het Kadaster.

U kunt op de kaart inzoomen tot de omgeving van Bunschoten. Wilt de ontwikkeling in de tijd zien, selecteer dan op de tijdsbalk een jaar en druk op de afspeelknop (linksboven)