Historische vereniging Bunscote

Overzicht Bun Historiael

Samenvattingen van ons verenigingsorgaan "Bun Historiael" 

colofon / bezorging

 

Oproepen


De redactie is altijd op zoek naar meer mensen die zich voor de vereniging en voor publicatie in dit blad willen inzetten. Er zijn nu drie ‘schrijvende’ redactieleden. Maar uiteraard zijn er meer welkom, omdat ieder zo zijn eigen inbreng meeneemt en het blad dan veelkleuriger van inhoud
wordt. Mensen mogen ook een artikel of andere inbreng leveren, zonder lid te zijn van de redactie. We kunnen daarbij altijd een handje helpen. U kunt contact opnemen met één van onze redactieleden of stuur een bericht naar onze hoofdredacteur Wim Ruizendaal.

Onze penningmeester moet vanwege ziekte stoppen. Wij vinden dat bijzonder spijtig. Maar wij hebben er ook alle begrip voor en wensen hem en zijn gezin alle sterkte toe. Er is een zoektocht begonnen naar een opvolger.
Wie overweg kan met cijfertjes en dat aardig vindt is uiteraard van harte welkom. Neem dan contact met de secretaris

4 Van het bestuur Wouter van Dijk
5 Seizoensagenda
6 Lezersreacties
7 Groof Gijsbert Zwaan (1880-1943) (1) Bort Zwaan
13 Henk Koelewijn (1) - (2) Willem Ruizendaal  Een deel van het artikel kunt u hier lezen
18 Ontvangen:schilderij
19 Plaatjes van ooit...
20 Schoolfoto - Bavinckschool - klas 2 - 1952
24 Van de redactie Willem Ruizendaal
25 De lijkkoets van Bunschoten
26 Genealogie Zwerftochten met een oud document - Willem Ruizendaal
31 Filippine prijspuzzel (oplossing) Evert ter Haar
32 Van wee is tat d’r één? Bort Zwaan
36 Oude adresboekjes Willem Ruizendaal
37  Duikers in april in ‘t Kleine Zeetje

Lees meer: Bun historiael 2024 nummer 1

124 Van het bestuur Wouter van Dijk
125 Seizoensagenda
126 Lezers reacties
127 Het kabinet - Van acht  Hans Mak Een deel van het artikel kunt u hier lezen
130 Bort Zwaan (1874-1947) - (2) Bort Zwaan
132 De oude trog van ‘Pruusjie’ is niet meer Hans Hopman
134 Tweede Kamerverkiezingen 22 nov. 2023
136 Ontvangen: Collectie Bonebakker
138 Verenigingsactiviteiten
141 Familiefoto - Gerrit de Graaf en Maagje Estié met kinderen - 1957
143 De ‘Kei van Bunschoten’ op ‘Het Steenland’ Willem Ruizendaal
144 Van de redactie Willem Ruizendaal
146 De voornamen en het vernoemen - Willem Ruizendaal
151 Filippine prijspuzzel Evert ter Haar
152 Van wee is tat d’r één? Bort Zwaan
157  Inhoud van de jaargangen 43 en 44 (2022 en 2023)

Lees meer: Bun historiael 2023 nummer 4

84 Van het bestuur Wouter van Dijk
85 Boek Roelof Koelewijn
85 Seizoensagenda
86 Cursus 'klederdracht aankleden'31 mei 2023
87 Het trieste einde van Gerrit van Goor (1906-1935) (2, slot) Hans Hopman
97 Kerkelijke Hereniging - 1 mei 2023 (2)  Willem Ruizendaal
99 Bebouwingsgeschiedenis in beeld Willem Ruizendaal
100 Klassefoto - K. van Amerongenschool - 1947
103 Bort Zwaan (1874-1947) - (1) Bort Zwaan
106 Van de redactie Willem Ruizendaal
107 Vomar-plaatjesalbum is een hype - Hans Hopman
108 Genealogie - De familie Korpádi in Bunschoten Willem Ruizendaal Een deel van het artikel kunt u hier lezen
115 Van wee is tat d’r één? Bort Zwaan
119  Adressen en colofon

Lees meer: Bun historiael 2023 nummer 3

44 Van het bestuur Wouter van Dijk
45 Seizoensagenda
46 Cursussen van de Historische Vereniging 2022/23
47 Het trieste einde van Gerrit van Goor (1906-1935) - (1) Hans Hopman Een deel van het artikel kunt u hier lezen
53 Luchtfoto van Spakenburg 80 jaar geleden: c. 1940
56 Luchtfoto van Bunschoten, 60 jaar geleden: 1962
58 Kerkelijke Hereniging - 1 mei 2023 (1)  Willem Ruizendaal
60 Klassefoto - kleuterschool Kuyperstraat - 1955/56
64 Van de redactie Willem Ruizendaal
65 Uniek samenwerkingsproject van de Historische Vereniging met de Vomar-supermarkt
68 Ledenvergadering 12 april 2023 Willem Ruizendaal
69 Herkomst van de familie Van de Groep Willem Ruizendaal
72 Een bedankbrief uit Duitsland
74 Van wee is tat d’r één? Bort Zwaan
78 Adressen en colofon

Lees meer: Bun historiael 2023 nummer 2

4 Van het bestuur Wouter van Dijk
5 In Memoriam Jan de Graaf Jaczn
5 Seizoensagenda
6 Twee tentoonstellingen
8 Onbekend schilderij van Klaas Zwaan
9 Peter Frans Koops (1902-1973) - (3, slot) Willem Ruizendaal, Vincent Koops
13 Wimpie Blokhuis op nieuwe klederdrachtpostzegel Willem Ruizendaal
14 Centrum van Bunschoten 1666, 1832, 1917
17 Van de redactie Willem Ruizendaal
18 Visserskleding - Andere tijden, andere kleding
20 Familie/groepsfoto Hendrik Koelewijn en Elbertje van de Geest
25 Antje kwam over de dijk aanlopen … Willem Ruizendaal Een deel van het artikel kunt u hier lezen
30 Oplossing Kruiswoordpuzzel Evert ter Haar
34 Van wee is tat d’r één? Bort Zwaan
38 Adressen en colofon

Lees meer: Bun historiael 2023 nummer 1

128 Van het bestuur W. van Dijk
129 In memoriam Hans Hoitink W. Ruizendaal
130 Verslag ledenvergadering 26 oktober 2022 W. Ruizendaal
132 Boekbespreking 'Deere' W. Ruizendaal
133 Peter Frans Koops (1902 - 1973) deel 2 W. Ruizendaal en Vincent Koops Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen
142 Het oude centrum van Spakenburg
143 Van de redactie W. Ruizendaal
144 Reactie op het artikel "Een kinderpostzegel met een model uit Bunschoten"
145 In de klas bij meester Roth.... Hans Koelewijn
146 Schoolfoto (12) Dr, H. Bavinckschool, 4e klas, (1955/56)
150 De jeugd van mijn vader Jan Zwaan (2, slot) Bort Zwaan
156 Kruiswoordpuzzel
158 Genealogie: De familie Van der Goot W. Ruizendaal
162  Van wee is tat d'r één 
 B. Zwaan

Lees meer: Bun historiael 2022 nummer 4

84 Van het bestuur W. van Dijk
86 Batterij aan de Oostdijk in ere hersteld W. Ruizendaal
88 Van de redactie W. Ruizendaal
89 Interview met Jan Zwaan over zijn artistieke vader Klaas Zwaan (1922-1998)  Hans Hopman Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen
99 Een kinderpostzegel met een model uit Bunschoten Hans Hoitink
101 Uitbundige viering van lokale tradities W. Ruizendaal
104 Schoolfoto (11) K. van Amerongenschool (1976)
106 De jeugd van mijn vader Jan Zwaan (1) Bort Zwaan
114 Genealogie: De familie Estié W. Ruizendaal
118  Van wee is tat d'r één 
 B. ZwaanLees meer: Bun historiael 2022 nummer 3

44 Van het bestuur W. van Dijk
47 Verslag ledenvergadering 13 april 2022
47 Peter Frans Koops (1902-1973) - (1) Een bouwmeester van eigen bodem. Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezenWillem Ruizendaal en Vincent Koops
56 De ‘hoge diek’ en het viaduct (2) Willem Meester 
60 Schoolfoto (10) Kleuterschool Maranathakerk (1967)
63 Roken tot kunst verheven ans Frans Antonis
64 'Je hebt het ganzenvirus, of je hebt het niet' (2, slot) Hans Hopman
68 Genealogie: De familie Van de Vuurst Willem Ruizendaal
72  Van wee is tat d'r één 
 B. Zwaan
76 Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022


Lees meer: Bun historiael 2022 nummer 2

Van het bestuur W. van Dijk
6 Verslag van verenigingsactiveiten
7 Bunschoter jongens in dienst van Napoleon (2) Wouter Koelewijn Klzn
16 De ‘hoge diek’ en het viaduct (1) Willem Meester 
20 Jongelingsvereniging 'Luctor' (1957)
23 Je hebt het ganzenvirus, of je hebt het niet’ (1) Hans Hopman Een deel van het artikel kunt u hier lezen
27 Genealogie: De familie van Tamelen Willem Ruizendaal
32  Van wee is tat d'r één 
 B. Zwaan
36 Oplossing Kruiswoordpuzzel  Evert ter Haar


Lees meer: Bun historiael 2022 nummer 1

128 Van het bestuur W. van Dijk
130 Verslag van verenigingsactiveiten
131 Bunschoter jongens in dienst van Napoleon (1) Wouter Koelewijn Klzn
142 De sluikhandel in paling tijdens de oorlog Hans Hoitink Een deel van het artikel kunt u hier lezen
144 Grote families (3)  Dirk de Graaf en Petertje Heek ('Dirk Kaojeman' en  'Pé van Klaos Heek' 1952)
150 'Baggeraars' vermaakten zich in Spakenburg Harry van Twillert
154 Van wee is tat d'r één  B. Zwaan
158 Kruiswoordpuzzel  Evert ter Haar

Lees meer: Bun historiael 2021 nummer 4