Historische vereniging Bunscote

128 Van het bestuur W. van Dijk
129 In memoriam Hans Hoitink W. Ruizendaal
130 Verslag ledenvergadering 26 oktober 2022 W. Ruizendaal
132 Boekbespreking 'Deere' W. Ruizendaal
133 Peter Frans Koops (1902 - 1973) deel 2 W. Ruizendaal en Vincent Koops Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen
142 Het oude centrum van Spakenburg
143 Van de redactie W. Ruizendaal
144 Reactie op het artikel "Een kinderpostzegel met een model uit Bunschoten"
145 In de klas bij meester Roth.... Hans Koelewijn
146 Schoolfoto (12) Dr, H. Bavinckschool, 4e klas, (1955/56)
150 De jeugd van mijn vader Jan Zwaan (2, slot) Bort Zwaan
156 Kruiswoordpuzzel
158 Genealogie: De familie Van der Goot W. Ruizendaal
162  Van wee is tat d'r één 
 B. Zwaan

 

Van het bestuur

 Voor u ligt weer een nieuw nummer van ‘Bun Historiael’, deze keer opnieuw 44 pagina’s dik, met een keur van verschillende uiteenlopende
onderwerpen.
De voorpagina is voorzien van een afbeelding van de jaarlijkse kalender. Ik ga ervan uit dat de meesten, zo niet iedereen, die kalender inmiddels
aangeboden heeft gekregen door onze bezorgers, én natuurlijk gekocht. Daarvoor onze hartelijke dank.

We naderen het eind van het jaar 2023. In dat jaar zijn we als vereniging na de ‘corona-crisis’ weer flink van start gegaan. Het bestuur heeft meerdere keren vergaderd: 7 september 2022, 19 oktober 2022 en 30 november 2022.
De najaarsvergadering is achter de rug en was een succes.
De laatste herdenkingsplaquette van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog is geplaatst: aan de Westdijk De verschillende commissies zijn met nieuwe energie van start gegaan. Het meeste kunnen we hier niet eens noemen.

We hebben in het afgelopen jaar helaas ook afscheid moeten nemen van het redactielid Hans Hoitink. Ik verwijs naar het ‘In Memoriam’ op de bladzijde hiernaast.

Het grote project dat ons als vereniging nu te wachten staat is de plaatsing van het ‘Vissersmonument’, een gedenkplaats voor vissers die bij hun werkzaamheden op zee zijn omgekomen. De lijst van vissers - voor zover die compleet te krijgen is - ligt gereed. Het monument zal een plaats krijgen in de buurt van de westelijke havenpier. We zijn als bestuur in overleg met een kunstenaar, die er vorm aan gaat geven.

Hierbij willen we ook allen bedanken die zich op wat voor wijze dan ook het afgelopen jaar voor de vereniging hebben ingezet. Allen krijgen deze maand een attentie voor hun belangeloze inzet. Hoewel … belangeloos … het draagt ook voor hen bij aan groeiend inzicht in waar zij en alle lezers
vandaan komen en wat ons allen heeft gevormd.

Ook van mijn kant hierbij voor alle leden prettige feestdagen en een mooi vooruitzicht op een nieuw jaar vol historische wetenswaardigheden.

Wouter van Dijk
uw voorzitter