Historische vereniging Bunscote

44 Van het bestuur W. van Dijk
47 Verslag ledenvergadering 13 april 2022
47 Peter Frans Koops (1902-1973) - (1) Een bouwmeester van eigen bodem. Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezenWillem Ruizendaal en Vincent Koops
56 De ‘hoge diek’ en het viaduct (2) Willem Meester 
60 Schoolfoto (10) Kleuterschool Maranathakerk (1967)
63 Roken tot kunst verheven ans Frans Antonis
64 'Je hebt het ganzenvirus, of je hebt het niet' (2, slot) Hans Hopman
68 Genealogie: De familie Van de Vuurst Willem Ruizendaal
72  Van wee is tat d'r één 
 B. Zwaan
76 Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022


 

Van het bestuur

 

Weer helemaal in bedrijf: volop activiteiten'

Na een lange periode van corona-beperkingen zijn we als vereniging nu weer helemaal terug. Dat kunnen we wel stellen. Activiteiten die lang hebben stilgelegen konden we weer oppakken. Dat betrof allereerst de ledenvergaderingen. Daarvan zijn er al weer twee geweest. Het verslag van de laatste ledenvergadering van 13 april j.l. treft u in dit nummer aan op pagina 46.

Nieuwe, soms lang uitgestelde activiteiten waren er. Allereerst de opening van de fototentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in de hal
van het gemeentehuis (11 april 2022), die vanaf 7 juli a.s. ook te zien is in ‘De Haven’.

Verder is het vijfde oorlogsherdenkingsbord aangebracht (4 mei 2022): op de zijgevel van de in volle glorie herstelde ‘melkfabriek’ aan de Veenestraat. Gaat u er zelfs maar eens kijken. Als bestuur hebben we trouwens een mooie rondleiding van Jeroen Sloof door het eveneens schitterend ingerichte interieur van het gebouw mogen meemaken.

De vereniging was enkele weken geleden bovendien ook weer present op de Bunschoter Boeren- en Beestendag (21 mei 2022). Daar is met
veel enthousiaste dorpsgenoten gesproken.

Excursie naar Kamp Amersfoort

En voor binnenkort (22 juni 2022) staat er dan het uitstapje naar Kamp Amersfoort op het programma. Daarvoor hebben zich 58 deelnemers opgegeven. Daarmee is de bus vol. 

Maar ook de verschillende cursussen konden weer van start gaan, en sommigen zijn zelfs al weer met succes afgesloten. Daarvan leest u een impressie op pagina 63: het oude ambacht van het ‘rooken van visch en vleesch’. Certificaten zijn er ondertussen ook al uitgereikt aan de cursisten nettenbreien.

Er is natuurlijk nog veel meer te noemen, vaak onzichtbare activiteiten, zoals het werk van de fotocommissie: het scannen en
beschrijven van oude foto’s.
Onzichtbaar is ook nog het werk aan het ‘kanonnenplateau’ aan het begin van de Oostdijk. Daar lijkt nu eindelijk meer schot in te komen. In het volgende nummer hopen we u daarover wat meer te vertellen.

En dan zouden we bijna de rondleidingen over de oorlog voor de schoolklassen vergeten, die bestuursleden en enkele andere verenigingsleden in
april vanaf het oorlogsmonument door het centrum van Spakenburg hebben ondernomen.

Wij wensen u veel genoegen toe met de gevarieerde inhoud van dit nummer,

en dat die op een of andere manier mag bijdragen aan de vakantievreugde die voor velen nu voor de deur staat.

Willem Ruizendaal
voor voorzitter: Wouter van Dijk