Historische vereniging Bunscote

Wouter van Dijk
Bilderdijkstraat 18
3751 EX Bunschoten-Spakenburg
tel. 06 83 56 46 28
E-mail: 

Gert Heuveling
Zanglijster 51
3752 ME Bunschoten-Spakenburg
tel. 06 50 88 00 77
E-mail:

Rico de Graaf, penningmeester en ledenadministratie
Kluver 6
3751 ZR Bunschoten
tel. (033) 298 30 65
E-mail:

Willem Meester, bibliothecaris
Heemstedesingel 14
3752 EW Bunschoten
tel. (033) 298 24 18

Marianne van Twillert-de Graaf, archivaris
Schouw 25
3751 CC Spakenburg
tel. (033) 298 47 78
E-mail:  

Gerrit Beekhuis, verkoop losse nummers en boeken
Blauwe Reiger 7
3752 ZA Bunschoten
tel. (033) 298 46 18
E-mail:

Willem Ruizendaal, hoofdredacteur
Koerierster 11
3751 XN Bunschoten
Tel: 06 13 400 978
Email: 

Klaas Koelewijn, coördinator foto- en filmarchief
Zuiderzeeboulevard 27 
3751 HC Spakenburg
tel. 06 49 97 44 83
E-mail:

Henk de Jong, coördinator bezorging
St. Nicolaasweg 38
3752 XP Bunschoten
tel. (033) 298 69 96
E-mail: