Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

De Historische Vereniging 'Bunscote'

Van de voorzitter

De gemeente Bunschoten telt vier kernen: Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen. Deze rijk geschakeerde gemeente bezit een scala van de meest uiteenlopende verenigingen. De Historische Vereniging 'Bunscote' neemt hierbij een bijzondere plaats in. Dat heeft alles te maken met het feit dat deze gemeente historisch veel 'in huis' heeft. Te denken valt daarbij aan de visserij, het boerenleven en de klederdracht uit vroeger dagen. Ook het dialect mag in dit verband genoemd worden.

Doelstelling

De vereniging is opgericht op 14 mei 1980 en heeft haar doelstelling als volgt geformuleerd:

Het doen toenemen van kennis van en het kweken van interesse voor de geschiedenis van Bunschoten en omgeving in de ruimste zin des woords;Hevordering van waardebesef voor historisch erfgoed;Het behoud van het karakter van Bunschoten in het algemeen en van haar oude kernen in het bijzonder;

Leden

De Historische Vereniging 'Bunscote' heeft bijna 1000 leden, zodat ze tot één van de grootste historische verenigingen gerekend kan worden.

Bun Historiael

Voor de leden en andere belangstellenden geeft ze vier of vijf keer per jaar een periodiek uit: 'Bun Historiael'. Een geweldig en kundig redactieteam zorgt telkens weer voor een keurig en verzorgd blad met een keur van prachtige historische artikelen, rijk geïllustreerd:. Een paradepaardje van de vereniging!

Boeken

Ook het Uitgeven van historische boeken behoort tot de activiteiten. In de beginperiode verschenen diverse boekjes uit de geschiedenis van Bunschoten, geschreven door ons erelid Oth Dekkers (†). De uitgave van het dialectwoordenboek van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk in 1996 mag met recht een hoogtepunt in de geschiedenis van de Historische Vereniging 'Bunscote' genoemd worden.

Ledenvergaderingen

Voor de ledenvergaderingen in gebouw Twiszt worden verschillende sprekers gevraagd met uiteraard historische onderwerpen. Een bijzondere avond is altijd de najaarsvergadering, waarop een klederdrachtgroep een wervelende show komt verzorgen. Deze avonden mogen zich in een grote belangstelling verheugen.

Tentoonstellingen

Meerdere malen is ook een tentoonstelling georganiseerd. Die in de Noorderkerk over de tweede wereldoorlog heeft veel indruk gemaakt. De jaarlijkse excursie naar een stad met veel historie is steeds een groot succes.Steden als Zutphen, Dordrecht, Breda en Maastricht, om er maar een paar te noemen, oogstten veel waardering.

Website

Kortom: de Historische Vereniging 'Bunscote' timmert aan de weg en... mag er zijn!

En nu gaan we op de digitale toer. Het bestuur hoopt dat velen deze website zullen weten te vinden en dat velen hier gebruik van gaan maken. Want de Historische Vereniging 'Bunscote' is het waard om in de belangstelling te komen. En wie weet komen nu mensen naar voren die mee willen helpen om de doelstelling van de Historische Vereniging 'Bunscote' te verwezenlijken, die zich willen inzetten voor verder historisch onderzoek. Want daar ben je niet zo gauw mee klaar. En dat zou toch mooi zijn!!

de voorzitter

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

06 jan 2022
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties