Historische vereniging Bunscote

De situatie in 1936/1937

De in 2004 overleden Ds. W. van de Kolk te Hoogeveen, een neef van ons erelid O. Dekkers (†), heeft in zijn studententijd (1936/1937) een inventarisatie gemaakt van de grafstenen die zich bevinden in de Hervormde Kerk in Bunschoten.

Ds. Van de Kolk heeft zeer precies alle teksten, tekens, ligging en richting van de grafstenen in een plattegrond weergegeven. Dit document is destijds door O. Dekkers gekopieerd en nu verwerkt in onderstaand schema.

De situatie van 1936/1937 komt niet geheel overeen met de huidige situatie, omdat tijdens de restauratie van de vloer de grafstenen niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggelegd.

Als u de muiscursor over de grafstenen beweegt dan worden de aantekeningen van Ds Van de Kolk getoond.

a1
leeg
leeg
leeg
a5
a6
a7
a8
a9
leeg
a11
a12
a13
a14
leeg
a16
leegrechts
b1
leeg
leeg
leeg
b5
b6
b7
b8
b9
leeg
leeg
b12
b13
b14
leeg
b16
leegrechts
c1
leeg
leeg
c4
leeg
leeg
c7
leeg
c9
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
c15
leeg
leegrechts
leeglinks
leeg
d3
d4
leeg
leeg
d7
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
d14
d15
d16
leegrechts
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
leeg
leeg
leeg
e11
e12
e13
e14
leeg
e16
e17
leeglinks
f2
f3
f4
f5
f6
leeg
leeg
f9
f10
f11
leeg
f13
f14
leeg
leeg
f17
g1
leeg
g3
leeg
g5
g6
g7
leeg
g9
g10
g11
leeg
leeg
g14
g15
leeg
leegrechts
leeglinks
h2
h3
h4
h5
h6
h7
leeg
h9
leeg
h11
h12
h13
h14
h15
leeg
leegrechts
leeglinks
leeg
leeg
i4
i5
i6
i7
i8
i9
i10
i11
i12
i14
leeg
i15
i16
leegrechts
leeglinks
j2
j3
leeg
j5
j6
j7
j8
j9
j10
j11
j12
j14
leeg
j15
j16
leegrechts
leeglinks
k2
leeg
leeg
k5
leeg
k7
leeg
k9
k10
leeg
leeg
k13
k14
k15
k16
leegrechts
leeglinks
l2
leeg
leeg
l5
leeg
l7
l8
l9
l10
leeg
l12
leeg
leeg
l15
leeg
leegrechts
m1
leeg
m3
m4
m5
m6
m7
m8
leeg
m10
leeg
leeg
leeg
m14
m15
m16
leegrechts
n1
n2
n3
n4
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
n10
n11
n12
leeg
n14
leeg
n16
leegrechts
leeglinks
leeg
leeg
leeg
p5
p6
leeg
leeg
p9
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leegrechts
q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
leeg
q9
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leegrechts
leeglinks
r2
r3
r4
r5
r6
r7
leeg
r9
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leegrechts
leeglinks
s2
leeg
s4
s5
s6
s7
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leegrechts
leeglinks
leeg
t3
t4
leeg
t6
t7
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leegrechts
leeglinks
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leegrechts
v1
v2
v3
v4
leeg
leeg
leeg
leeg
v9
v10
v11
v12
leeg
v13
v15
v16
leegrechts
leeglinks
w2
leeg
w4
leeg
leeg
leeg
w8
w9
w10
w11
leeg
leeg
w14
leeg
w16
w17
leeglinks
leeg
leeg
x4
leeg
leeg
x7
leeg
x9
leeg
leeg
leeg
x13
x14
x15
x16
leegrechts
leeglinks
leeg
y3
y4
y5
leeg
y7
y8
leeg
leeg
y11
leeg
y13
y14
y15
leeg
leegrechts
leeglinks
z2
z3
z4
z5
leeg
leeg
z8
leeg
z10
leeg
leeg
z13
z14
z15
leeg
leegrechts
leeglinks
leeg
leeg
aa4
aa5
leeg
aa7
leeg
aa9
leeg
leeg
leeg
aa13
leeg
leeg
leeg
leegrechts
leeglinks
leeg
leeg
leeg
bb5
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
bb11
leeg
leeg
leeg
bb15
leeg
leegrechts
leeglinks
leeg
cc3
cc4
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
cc12
cc13
cc14
cc15
leeg
leegrechts
leeglinks
leeg
dd3
leeg
dd5
dd6
dd7
leeg
dd9
leeg
leeg
dd12
dd13
dd14
dd15
leeg
leegrechts
leeglinks
leeg
ee3
ee4
ee5
ee6
ee7
leeg
ee9
leeg
leeg
leeg
leeg
ee14
leeg
ee16
leegrechts
leeglinks
leeg
leeg
ff4
ff5
ff6
leeg
leeg
leeg
ff10
leeg
ff12
leeg
ff14
ff15
ff16
leegrechts
leeglinks
gg2
leeg
gg4
gg5
gg6
leeg
leeg
gg9
leeg
gg11
gg12
leeg
gg14
gg15
gg16
leegrechts
hh1
leeg
hh3
leeg
hh5
leeg
hh7
hh8
leeg
leeg
hh11
leeg
leeg
leeg
hh15
leeg
leegrechts
leeglinks
ii2
leeg
leeg
ii5
ii6
leeg
ii8
ii9
leeg
ii11
leeg
ii13
ii14
leeg
leeg
leegrechts
leeglinks
leeg
leeg
jj4
jj5
jj6
leeg
leeg
leeg
jj10
jj11
leeg
jj13
jj14
leeg
jj16
leegrechts
leeglinks
kk2
kk3
kk4
kk5
kk6
leeg
kk8
kk9
kk10
kk11
kk12
kk13
leeg
kk15
kk16
leegrechts
leeglinks
ll2
leeg
ll4
ll5
ll6
ll7
leeg
leeg
leeg
ll11
ll12
leeg
leeg
ll15
leeg
leegrechts
leeglinks
mm2
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
mm16
mm17
nn1
nn2
nn3
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
nn9
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
nn15
nn16
nn17
oo1
oo2
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
oo9
oo10
oo11
leeg
oo13
oo14
oo15
oo16
leegrechts
leeglinks
leeg
leeg
pp4
leeg
pp6
pp7
pp8
pp9
pp10
pp11
pp12
pp13
pp14
pp15
leeg