Historische vereniging Bunscote

De situatie van 1829-1877

Het schema dat u op deze pagina ziet, is gereconstrueerd uit de gegevens zoals die voorkomen in het registerboek van de graven in de Hervormde Kerk te Bunschoten.

Het registerboek vermeldt:

Register der graven gelegen op het Nieuwe Kerkhof der gemeente Bunschoten aan gelegd in 1828 en beginnende met den Januarij 1829, aanvangende van de Zuidzijde en loopende van de west zijde oostwaarts op, in regels ieder houdende zeven Graven, met aan wijzing van de namen der eigenaren en lijken in dezelve begraven

De onderstaande tabel geeft schematisch de ligging van de graven achter de kerk weer. Ter oriëntatie: aan de bovenzijde (westzijde) bevindt zich de achterzijde van de Hervormde Kerk, aan de onderzijde (oostzijde) bevindt zich de huidige Poststraat.

De begraafplaats was gesitueerd waar zich tegenwoordig het parkeerterrein achter de Hervormde Kerk zich bevindt.

U kunt de muiscursor over de graven bewegen, zodat de bijbehorende eigenaar en begravenen verschijnen.


WEST

 

 

 

 

 

 

ZUID

Regel 1,Graf 1
Regel 2,Graf 1
Regel 3,Graf 1
Regel 4,Graf 1
Regel 5,Graf 1
Regel 6,Graf 1
Regel 7,Graf 1
Regel 8,Graf 1
Regel 9,Graf 1
Regel 10,Graf 1
Regel 11,Graf 1
Regel 12,Graf 1
Regel 13,Graf 1
Regel 14,Graf 1
Regel 15,Graf 1
Regel 16,Graf 1
Regel 17,Graf 1
Regel 18,Graf 1
Regel 19,Graf 1
Regel 20,Graf 1
Regel 21,Graf 1
Regel 22,Graf 1
Regel 23,Graf 1

 

 

 

 

 

 

NOORD

Regel 1,Graf 2
Regel 2,Graf 2
Regel 3,Graf 2
Regel 4,Graf 2
Regel 5,Graf 2
Regel 6,Graf 2
Regel 7,Graf 2
Regel 8,Graf 2
Regel 9,Graf 2
Regel 10,Graf 2
Regel 11,Graf 2
Regel 12,Graf 2
Regel 13,Graf 2
Regel 14,Graf 2
Regel 15,Graf 2
Regel 16,Graf 2
Regel 17,Graf 2
Regel 18,Graf 2
Regel 19,Graf 2
Regel 20,Graf 2
Regel 21,Graf 2
Regel 22,Graf 2
Regel 23,Graf 2
Regel 1,Graf 3
Regel 2,Graf 3
Regel 3,Graf 3
Regel 4,Graf 3
Regel 5,Graf 3
Regel 6,Graf 3
Regel 7,Graf 3
Regel 8,Graf 3
Regel 9,Graf 3
Regel 10,Graf 3
Regel 11,Graf 3
Regel 12,Graf 3
Regel 13,Graf 3
Regel 14,Graf 3
Regel 15,Graf 3
Regel 16,Graf 3
Regel 17,Graf 3
Regel 18,Graf 3
Regel 19,Graf 3
Regel 20,Graf 3
Regel 21,Graf 3
Regel 22,Graf 3
Regel 23,Graf 3
Regel 1,Graf 4
Regel 2,Graf 4
Regel 3,Graf 4
Regel 4,Graf 4
Regel 5,Graf 4
Regel 6,Graf 4
Regel 7,Graf 4
Regel 8,Graf 4
Regel 9,Graf 4
Regel 10,Graf 4
Regel 11,Graf 4
Regel 12,Graf 4
Regel 13,Graf 4
Regel 14,Graf 4
Regel 15,Graf 4
Regel 16,Graf 4
Regel 17,Graf 4
Regel 18,Graf 4
Regel 19,Graf 4
Regel 20,Graf 4
Regel 21,Graf 4
Regel 22,Graf 4
Regel 23,Graf 4
Regel 1,Graf 5
Regel 2,Graf 5
Regel 3,Graf 5
Regel 4,Graf 5
Regel 5,Graf 5
Regel 6,Graf 5
Regel 7,Graf 5
Regel 8,Graf 5
Regel 9,Graf 5
Regel 10,Graf 5
Regel 11,Graf 5
Regel 12,Graf 5
Regel 13,Graf 5
Regel 14,Graf 5
Regel 15,Graf 5
Regel 16,Graf 5
Regel 17,Graf 5
Regel 18,Graf 5
Regel 19,Graf 5
Regel 20,Graf 5
Regel 21,Graf 5
Regel 22,Graf 5
Regel 23,Graf 5
Regel 1,Graf 6
Regel 2,Graf 6
Regel 3,Graf 6
Regel 4,Graf 6
Regel 5,Graf 6
Regel 6,Graf 6
Regel 7,Graf 6
Regel 8,Graf 6
Regel 9,Graf 6
Regel 10,Graf 6
Regel 11,Graf 6
Regel 12,Graf 6
Regel 13,Graf 6
Regel 14,Graf 6
Regel 15,Graf 6
Regel 16,Graf 6
Regel 17,Graf 6
Regel 18,Graf 6
Regel 19,Graf 6
Regel 20,Graf 6
Regel 21,Graf 6
Regel 22,Graf 6
Regel 23,Graf 6
Regel 1,Graf 7
Regel 2,Graf 7
Regel 3,Graf 7
Regel 4,Graf 7
Regel 5,Graf 7
Regel 6,Graf 7
Regel 7,Graf 7
Regel 8,Graf 7
Regel 9,Graf 7
Regel 10,Graf 7
Regel 11,Graf 7
Regel 12,Graf 7
Regel 13,Graf 7
Regel 14,Graf 7
Regel 15,Graf 7
Regel 16,Graf 7
Regel 17,Graf 7
Regel 18,Graf 7
Regel 19,Graf 7
Regel 20,Graf 7
Regel 21,Graf 7
Regel 22,Graf 7
Regel 23,Graf 7
OOST