Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

4 Van het bestuur Wouter van Dijk
5 In Memoriam Jan de Graaf Jaczn
5 Seizoensagenda
6 Twee tentoonstellingen
8 Onbekend schilderij van Klaas Zwaan
9 Peter Frans Koops (1902-1973) - (3, slot) Willem Ruizendaal, Vincent Koops
13 Wimpie Blokhuis op nieuwe klederdrachtpostzegel Willem Ruizendaal
14 Centrum van Bunschoten 1666, 1832, 1917
17 Van de redactie Willem Ruizendaal
18 Visserskleding - Andere tijden, andere kleding
20 Familie/groepsfoto Hendrik Koelewijn en Elbertje van de Geest
25 Antje kwam over de dijk aanlopen … Willem Ruizendaal
30 Oplossing Kruiswoordpuzzel Evert ter Haar
34 Van wee is tat d’r één? Bort Zwaan
38 Adressen en colofon

 

Van het bestuur

 Hierbij ontvangt u het eerst nummer van Bun Historiael van het jaar 2023. Wij hopen dat de lezer het weer met genoegen mag ontvangen
en met belangstelling zal lezen.

Als verenigingsbestuur zijn wij het nieuwe jaar binnengetreden met enkele nieuwe zaken én met plannen. Over één daarvan ga ik nu nog niets
zeggen. Dat bewaar ik voor het volgende nummer. Dat klinkt geheimzinnig maar u zult verrast zijn.

De andere zaak betreft het monument voor de omgekomen vissers. Dit project zal het komende jaar een ‘zwiepert’ krijgen. Het bestuur is bezig aan een uitgewerkt voorstel voor het gemeentebestuur. Jan Hopman Hzn heeft hiervoor een ontwerp aangeleverd. Immers dit monument is door alle partijen opgenomen in het laatste coalitieakkoord. Er is al een prachtige definitieve plek voor dit monument gevonden: met een geweldig uitzicht over zee!

Op dit moment wordt er nagedacht en gewerkt aan enkele activiteiten voor de leden: de ledenvergaderingen en het jaarlijkse uitje. Dat is altijd nog een heel denk- en organiseerwerk!
Er komt ook weer een vrijwilligersavond aan. Die staat nu gepland voor vrijdagavond 27 oktober 2023. Wij willen al onze vrijwilligers in ere houden en bedanken voor hun activiteiten en hun inzet. Wat zouden wij zijn zonder deze vrijwilligers?
Veel van deze vrijwilligers, ruim twintig, brengen elk kwartaal het blad rond. Anderen geven leiding aan de verschillende cursussen, die nog steeds veel enthousiaste leerlingen trekken, uit het dorp, maar soms uit van ver daarbuiten. En weer anderen zijn lid van de verschillende commissies.

De drie genoemde winnaars van de prijspuzzel zullen binnenkort hun attentie aangereikt krijgen (zie pag. 30).

Wij staan ook stil bij het overlijden van het oud-bestuurslid Jan de Graaf en zijn jarenlange inzet voor onze vereniging. Wij denken daarbij speciaal aan zijn dochter Marianne, die nu een van de bestuursleden is. Zie verder de korte ‘In Memoriam’ hiernaast.

Wouter van Dijk
uw voorzitter
 

Social Icons

Seizoensagenda

Klederdracht aankleden


07 juni 2023
19:00 -

Advertenties