Historische vereniging Bunscote

84 Van het bestuur Wouter van Dijk
85 Boek Roelof Koelewijn
85 Seizoensagenda
86 Cursus 'klederdracht aankleden'31 mei 2023
87 Het trieste einde van Gerrit van Goor (1906-1935) (2, slot) Hans Hopman
97 Kerkelijke Hereniging - 1 mei 2023 (2)  Willem Ruizendaal
99 Bebouwingsgeschiedenis in beeld Willem Ruizendaal
100 Klassefoto - K. van Amerongenschool - 1947
103 Bort Zwaan (1874-1947) - (1) Bort Zwaan
106 Van de redactie Willem Ruizendaal
107 Vomar-plaatjesalbum is een hype - Hans Hopman
108 Genealogie - De familie Korpádi in Bunschoten Willem Ruizendaal Een deel van het artikel kunt u hier lezen
115 Van wee is tat d’r één? Bort Zwaan
119  Adressen en colofon

 

Van het bestuur

Voor u ligt weer een nummer boordenvol nieuws over het prachtige verleden van onze mooie dorpsgemeenschap. In de inhoudsopgave op de twee voorgaande pagina’s hebt u daar al een eerste indruk van gekregen.

Dat prachtige verleden heeft in de afgelopen tijd al heel veel aandacht gekregen. Wie had kunnen denken dat het plaatjes-verzamelalbum over onze gezamenlijke geschiedenis zóveel belangstelling zou krijgen. Allerlei spontane acties kwamen van de grond. Onze bejaarden in ‘De Haven’ hebben er ook erg veel genoegen aan beleefd en het zal ongetwijfeld ook
veel spraakstof hebben opgeleverd. Grootouders spaarden soms hun derde of vierde album vol voor kleinkinderen. In veel app-groepen nam het veel ruimte in beslag. Heel mooi om te zien!

Ook is de jaarlijkse Visserijdag op dit moment weer achter de rug: de viering van onze plaatselijke cultuur ten top! Wat hebben
wij daarvan genoten! En hoeveel belangstelling kwamen daar wel niet tegen. Zou dat door het plaatjesalbum komen? We mochten maar liefst 75 nieuwe leden noteren. Daar waren heel veel jonge mensen bij. Dat geeft de burger moed. Wij zijn daar dankbaar voor.

Maar we gaan weer over tot de orde van de dag. Het bestuur is weer bijeen geweest na de vakantieperiode. En daar komt veel
langs, meer dan het gemiddelde lid misschien zou denken. Er moeten vele zaken geregeld worden. Wij zullen u daar niet onnodig
mee lastig vallen. We noemen hierbij ook al onze vrijwilligers, wel zo’n vijftig in getal.

Speciaal denken we hier nu aan Jan Veldhuizen, die op 2 juli j.l. is overleden. Hij was jarenlang zo’n trouwe vrijwilliger, met name
als bezorger van dit blad. Wij denken daar in dankbaarheid aan terug, en wij denken nu ook aan zijn vrouw Alie en hun kinderen.

Wouter van Dijk
uw voorzitter