Historische vereniging Bunscote

Overzicht Bun Historiael

Samenvattingen van ons verenigingsorgaan "Bun Historiael" 

colofon / bezorging

 

C. A. Nelemans Van het bestuur 91
O. Dekkers Spakenburg en Bunschoten 92
W. van Twillert Van wee is tat d’r één... ? 104
P. Koelewijn Het stamslot van het geslacht Niezen, 3 106
A. ter Beek
Het graf van Johan van Oldenbarnevelt 114
De Bunschoter botter BU 15 (1) 117
W Beekhuis Een plaatje met een praatje 123
E. ter Haar Bunschoter wereldreizigers (1) 126
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2002 130
Cursus klederdrachtmaken 131
Werkgroepen, contactpersonen 131

 

Lees meer: Bun historiael 2002 nummer 3

C. A. Nelemans Van het bestuur 51
O. Dekkers Herinnering aan de Slag bij Waterloo 52
W. van Twillert Van wee is tat d’r een...? 56
P Koelewijn Het stamslot van het geslacht Niezen, 2 60
W Beekhuis Een plaatje met een praatje 68
A. ter Beek
Volksbelang: gebouwd als vergadercentrum 72
Kroniek van een vissersgeslacht 81
J.E. Hopman Minidialectshow op jaarvergadering 84
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2002 87
Werkgroepen, contactpersonen 87

 

Lees meer: Bun historiael 2002 nummer 2

C. A. Nelemans Van het bestuur 3
P. Koelewijn Het stamslot van het geslacht Niezen, 1 4
O. Dekkers De Amersfoortse lustwarande 14
W van Twillert Van wee is tat d’r één... ? 16
P. Koelewijn De (stam)boom wordt dikker, 6 19
A. ter Beek
Nieuw boek over familie Van Diermen 22
Rioleringen en andere onderaardse gangen 22
P Koelewijn De medische verzorging in de oorlog 24
W Beekhuis Een plaatje met een praatje 32
W.N. Kok
Een Bunschoter VOC-chirurgijn 35
Ver in het veld 38
J.E. Hopman
Maxima moet nog veel lezen 39
Eemdijkers ’apart’ volk 42
Ds. R. Zijlstra begon als evangelist 44
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2002 47
Werkgroepen, contactpersonen 47

 

Lees meer: Bun historiael 2002 nummer 1

C. A. Nelemans Van het bestuur 191
A. ter Beek De bemaling van de Bunschoter polders (2) 192
W Beekhuis Een plaatje met een praatje 200
P. Koelewijn De brieven van Wijmpje van Twillert (1886-1919), 3 203
J. de Graaf Verdronken in de Zuiderzee 208
C.A. Nelemans Excursie 2000 naar wereldhaven nummer 1 222
W. van Twillert Van wee is tat d’r één ... ? 224
O. Dekkers De bodebus, een eeuwenoud onderscheidingsteken 227
J.E. Hopman Volendam deed in 1951 massaal de muts af 232
Redactie
Rectificatie 234
Foto-oproep 234
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2001 235
Werkgroepen, contactpersonen 235 

Lees meer: Bun historiael 2001 nummer 5

C. A. Nelemans Van het bestuur 139
R. Tolman Marktdag in de regen 140
A. ter Beek 50 jaar markt op en rond het Spui 144
W. van Twillert
De markt in beeld 157
Van wee is tat d’r één ...? 162
J.E. Hopman ’Wie met slecht weer komt, komt om te kopen’ 165
W Beekhuis Een plaatje met een praatje 182
Kalender 2001 186
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2000 187
Werkgroepen, contactpersonen 187 

Lees meer: Bun historiael 2001 nummer 4

C. A. Nelemans Van het bestuur 91
O. Dekkers Een bezoek aan Bunschoten-Spakenburg 92
W van Twillert Van wee is tat d’r één ... ? 97
J.E. Hopman Springaal en kruisboog schrik van middeleeuwse soldaat 99
A. ter Beek De bemaling van de Bunschoter polders (5) 102
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 110
P. Koelewijn De brieven van Wijmpje van Twillert (1886-1919), 6 (slot) 113
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2001 119
Werkgroepen, contactpersonen 119
Focus op Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk 120 

Lees meer: Bun historiael 2001 nummer 3

C. A. Nelemans Van het bestuur 51
O. Dekkers Ter bedevaart 52
P. Koelewijn Het geslacht Bast 55
W van Twillert Van wee is tat d’r één ... ? 66
A. ter Beek De bemaling van de Bunschoter polders (4) 68
P. Koelewijn De brieven van Wijmpje van Twillert (1886-1919), 5 77
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 80
J.E. Hopman De goeie ouwe tijd: een mythe ? 83
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2001 87
Werkgroepen, contactpersonen 87
  

Lees meer: Bun historiael 2001 nummer 2

C. A. Nelemans Van het bestuur 3
O. Dekkers De bewoners van het oudste huis van Bunschoten 4
 W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 25
P. Koelewijn De brieven van Wijmpje van Twillert (1886-1919) 25
A. ter Beek De bemaling van de Bunschoter polders (3) 36
W van Twillert 
Van wee is tat d’r één ... ? 43
Videoband dialectavond  46
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2001 47
Werkgroepen, contactpersonen 47

 

Lees meer: Bun historiael 2001 nummer 1

CA. Nelemans Van het bestuur 191
A. ter Beek De bemaling van de Bunschoter polders (2) 192
W Beekhuis Een plaatje met een praatje 200
P. Koelewijn De brieven van Wijmpje van Twillert (1886-1919), 3 203
J. de Graaf Verdronken in de Zuiderzee 208
C.A. Nelemans Excursie 2000 naar wereldhaven nummer 1 222
W. van Twillert Van wee is tat d’r één ... ? 224
O. Dekkers De bodebus, een eeuwenoud onderscheidingsteken 227
J.E. Hopman Volendam deed in 1951 massaal de muts af 232
Redactie
Rectificatie 234
Foto-oproep 234
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2001 235
Werkgroepen, contactpersonen 235

Lees meer: Bun historiael 2000 nummer 5

C. A. Nelemans Van het bestuur 139
R. Tolman Marktdag in de regen 140
A. ter Beek 50 jaar markt op en rond het Spui 144
W. van Twillert
De markt in beeld 157
Van wee is tat d’r één ...? 162
J.E. Hopman ’Wie met slecht weer komt, komt om te kopen’ 165
W Beekhuis
Een plaatje met een praatje 182
Kalender 2001 186
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2000 187
Werkgroepen, contactpersonen 187 

Lees meer: Bun historiael 2000 nummer 4

C. A. Nelemans Van het bestuur 91
Erelid Oth Dekkers stopt met bestuurswerk 92
O. Dekkers De levensloop van Cornelis Zijl 94
W.N. Kok Van onderlinge hulp tot onderling fonds 101
W van Twillert Van wee is tat d’r één ... ? 106
A. ter Beek De bemaling van de Bunschoter polders (1) 108
J.E. Hopman Typemachine zonder snoer voor scheidend bestuurslid Dekkers 119 
W Beekhuis Een plaatje met een praatje 122
P. Koelewijn De brieven van Wijmpje van Twillert (1886-1919), 2 124
A. ter Beek Millenniumprijs voor ’Bunscote’ 130
’Veul sjik’ op dialectavond 131
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2000 135
Werkgroepen, contactpersonen 135

 

Lees meer: Bun historiael 2000 nummer 3