Historische vereniging Bunscote

C. A. Nelemans Van het bestuur 91
O. Dekkers Een bezoek aan Bunschoten-Spakenburg 92
W van Twillert Van wee is tat d’r één ... ? 97
J.E. Hopman Springaal en kruisboog schrik van middeleeuwse soldaat 99
A. ter Beek De bemaling van de Bunschoter polders (5) 102
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 110
P. Koelewijn De brieven van Wijmpje van Twillert (1886-1919), 6 (slot) 113
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2001 119
Werkgroepen, contactpersonen 119
Focus op Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk 120 

 Van het bestuur

Inhoud van dit nummer

Vanzelfsprekend komt u de vaste rubrieken tegen. Ook een verslag van de jaarvergadering van 22 mei j.l.  Peter Koelewijn sluit met aflevering 6 zijn serie ’Brieven van Wijmpje van Twillert’ af Aan de hand van deze brieven geeft hij een boeiend relaas van het leven van deze vrouw. We weten dat hij veel lezers en lezeressen heeft meegesleept in deze ’historiën’. Arie ter Beek is al weer toe aan vervolgartikel 5 over de bemaling van de Bunschoter polders. Ons lage landje bij de zee kent al eeuwen lang de strijd tegen het water. En deze strijd gaat nog onverminderd voort.
Tegen deze achtergrond is het interessant te lezen hoe in het verleden de waterbeheersing in en rond onze dorpen is aangepakt. Het gaat dan over waterschapsbesturen, sloten en vaarten en over het wel en wee van het gemaal in Spakenburg.
Oth Dekkers laat ons deze keer meegenieten van een verslag dat iemand 70 jaar geleden schreef over een bezoek aan Spakenburg. Het geeft een aardig beeld van ons dorp in die tijd en hoe een buitenstaander er tegen aan keek.

Bestuurszaken

Zoals u weet is het jaar 2001 uitgeroepen tot het ’Jaar van de vrijwilliger’. Ook plaatselijk is hieraan op verschillende manieren aandacht besteed. In deze rubriek is al meerdere malen betoogd dat onze vereniging eveneens
voor een groot deel door erg enthousiaste vrijwilligers wordt ’gerund’. Het bestuur zou het fijn vinden wanneer nog meer vrijwilligers zich zouden aanmelden: Er is in onze vereniging veel te doen en het gevaar is niet denkbeeldig dat veel werk op dezelfde schouders neerkomt.
Zo zijn we nog op zoek naar mensen die tijd en belangstelling hebben om interviews af te nemen. Het meest van oudere mensen die over ’vroeger’ kunnen vertellen. Interviews afhemen is leuk werk.
Is er interesse, dan horen we dat graag. Het bestuur wil u ook behulpzaam zijn door informatie te geven over de wijze van interviewen. Verder ook over de onderwerpen waaraan wordt gedacht.

De voorbereiding van de jaarlijkse excursie is in volle gang. Datum: zaterdag 15 september. Voor nadere bijzonderheden wordt u verwezen naar de mededelingen in de seizoenagenda op pagina 119 en de informatie via de Bunschoter en de kabelkrant.

Het bestuur is dit jaar intensief betrokken bij de organisatie van de Open Monumenten Dag die op zaterdag 8 september a.s. zal plaatsvinden. Het thema is: ”Huis en haard, monumenten van het wonen”. Het zal niemand verbazen dat dit onderwerp een historische vereniging aanspreekt. Met de VW, de Bruine Vloot en de beide musea zijn we bezig een aantrekkelijk programma te maken.
U zult er meer van horen.

Op initiatief van de gemeente Bunschoten is een aantal instellingen, waaronder ’Bunscote’, bezig te onderzoeken op welke manier diverse oude beroepen voor uitsterven behoed kunnen worden. Bij die beroepen moeten we denken aan smeden, klederdracht maken, modelbotterbouw, netten boeten enz. De mogelijkheid wordt onder ogen gezien of in het najaar cursussen hiervoor georganiseerd kunnen worden. Ook hierover kunt u mededelingen tegemoet zien.
Een gevarieerd nummer ligt voor u. We hopen dat u er opnieuw enkele genoeglijke uurtjes mee beleeft. Al onze leden wensen we in deze vakantieperiode een fijne tijd toe.

C. A. Nelemans