Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Overzicht Bun Historiael

Samenvattingen van ons verenigingsorgaan "Bun Historiael" 

colofon / bezorging

 

C. A. Nelemans Van het bestuur 71
O. Dekkers De sollicitatie van Frederik der Kinderen 72
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 79
J.E. Hopman Geschiedenis van de Lage Landen 81
P. Koelewijn Hendrikus Niezen in Westbroek (3) 87
A. ter Beek Mijmeringen over de Westdijk (2) 90
W. van Twillert Een beeld van een man: Lambertus Zijl 95
J.E. Hopman Zuiderzeecultuur als handelswaar 101
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 104
W. van Twillert Cursus Oud-Nederlands 107
J. Hoekstra Seizoenagenda 107

Lees meer: Bun historiael 1997 nummer 3

C. A. Nelemans Van het bestuur 31
A. ter Beek Mijmeringen over de Westdijk (1) 32
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 38
J.E. Hopman ’Bunscoters’ krijgen voorlichting over 19-eeuws gebruikszilver 41
O. Dekkers Angst voor de rode haan 44
Dr.J.J.C. Dee Klankrijk beeld van het verleden 48
J.E. Hopman Het versleten jasje van ’Jan de Lombokker’ 50 H. Blokhuis-Beukers
Cursus Klederdrachtmaken 53
W. van Twillert Een Zijl aan de horizon 54
P. Koelewijn Hendrikus Niezen in Westbroek (2) 61
W. van Twillert Van wee is tat d’r één... ? 64
Cursus Oud-Nederlands of Paleografie 65
Redactie Jaarprijs voor Flevoland 66
J. Hoekstra Seizoenagenda 1997 66

 

 

Lees meer: Bun historiael 1997 nummer 2

C.A. Nelemans Van het bestuur 3
Het oude orkest ligt achter de kerk 4
O. Dekkers Het tragisch einde van Richard Saab 4
W. van Twillert Van wee is tat d’r één... ? 10
G. van Dijk Vroeger 12
Dr.J.B. Berns Woordenboek van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk 16
J. Duijst Dialectisch leerdicht: ”zeuken en vingden” 18
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 20
P. Koelewijn Hendrikus Niezen in Westbroek (1) 22
Redactie Archeologische publicaties 26
Cursussen SSG 27
J. Hoekstra Seizoenagenda 27 
 

Lees meer: Bun historiael 1997 nummer 1

C. A. Nelemans Van het bestuur 127
O. Dekkers Spakenburg in rep en roer 128
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 130
J.E. Hopman Spakenburgers stroopten Hindeloopen af op sits 132
W. van Twillert Bunschoten, een Westfriese grensstad (3, slot) 135
J. Hoekstra Naar Brussel 140
W. van Twillert Van wee is tat d’r één... ? 141
P. Koelewijn Het gedicht van Jannetje Niezen voor haar oom Harmen 146
A. ter Beek Woordenboek en cd over dialect verschenen 148
Redactie Cursus Veldnamenonderzoek 151
J. Hoekstra Seizoenagenda 1997 151 

Lees meer: Bun historiael 1996 nummer 5

CA. Nelemans Van het bestuur 95
O. Dekkers Een oude getekende prent 96
P. Koelewijn Het gedicht van Jannetje Varenkamp voor haar jarige moeder 98
J. E. Hopman Schoolbelevenissen van ’Grietje van Rik’ 101
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 108
A. ter Beek Prachtige lezing over de Zuiderzeevisserij op ledenvergadering 110
W. van Twillert 40 jaar Vebo 113
A. ter Beek Van Bunschoter erf... 118
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 120
J. Hoekstra Seizoenagenda 1996 123

Lees meer: Bun historiael 1996 nummer 4

C. A. Nelemans Van het bestuur 67
O. Dekkers Schatvondsten in Bunschoten 68
A. ter Beek De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw 73
W. van Twillert
Bunschoten, een Westfriese grensstad (2) 75
Van wee is tat d’r één...? 80
J.E. Hopman Dialectwoordenboek voltooid 83
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 88
K. Kok Jaarprijs voor Flevoland 1996 90
J. Hoekstra Seizoenagenda 1996 91 

Lees meer: Bun historiael 1996 nummer 3

C. A. Nelemans Van het bestuur 31
O. Dekkers Een oud raadsel 32
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 34
J.E. Hopman Eemland op jaarvergadering 36
A. ter Beek De korenmolen in de oorlog 39
W. van Twillert Hoe een Bunschoter jongen de oolog beleefde 41
K. Kok
Lammert uit Spakenburg 45
De hongerwinter 47
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 5 5
A. Muijs De Mandemaaker: na 30 jaar nog springlevend 58
C.A. Nelemans In memoriam mevr. Fea Lamers-Nieuwenhuis 62
K. Kok Boerenerven in het Eemland 62
J. Hoekstra Seizoenagenda 63  

Lees meer: Bun historiael 1996 nummer 2

C. A. Nelemans Van het bestuur 3
O. Dekkers Een geslaagde redding 4
W. van Twillert
Van Bunschoter erf 7
Van wee is tat d’r één... ? 7
Bunschoten, een Westfriese grensstad (1) 11
W. BeekhuisEen plaatje met een praatje 19
A. ter Beek Kasboek van een visser 21
C. A. Nelemans Herdenking watersnood 1916 26
J. Hoekstra Seizoenagenda 1996 27 
 

Lees meer: Bun historiael 1996 nummer 1

C.A. Nelemans Van het bestuur 143
O. DekkersHoe men aan de diensttijd kon ontkomen 144
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 148
M. Hartog Vragen over dialectwoorden 150
J.E. Hopman Ds. N. Brandsma over zijn predikantschap in Bunschoten (2, slot) 152
J. Hoekstra Reisdoel de plaats Middelburg 160
W. van Twillert
Van wee is tat d’r één ...? 161
Van Bunschoter erf 169
J. Hoekstra Klederdrachtshow uit Marken op de ledenvergadering 171
Redactie Flevovonds 172
J. Hoekstra Seizoenagenda 173
Redactie
Inbinden jaargangen 173
Inhoud jaargangen 1994-1995 174
 

Lees meer: Bun historiael 1995 nummer 6

C. A. Nelemans Van het bestuur 115
O. Dekkers Een uniek zilveren zegel 116
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 119
A. ter Beek ’Spandiensten’ voor Franse militairen 122
J.E. Hopman Ds. N. Brandsma over zijn predikantschap in Bunschoten (1) 126
W. Sluys, A. ter Beek Van Boerenleenbank tot Rabobank 133
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 135
J.E. Hopman Verslag ledenvergadering 137
Redactie Curcussen SSG 139
J. Hoekstra Seizoenagenda 139
 

Lees meer: Bun historiael 1995 nummer 5

C. A. Nelemans Van het bestuur 87
W. van Twillert
Het raadsel van de oude foto: Van Twiller tot Hoolwerf 88
Van wee is tat d’r een....? 96
O. Dekkers De mest van Bunschoten 98
A. ter Beek Twintig jaar hooiploeg  101
W. Beekhuis
Een plaatje met een praatje 103
Aardrijkskunde in Bunschoten 106
O. Dekkers De Franse tijd Redactie 106
Redactie
Oude slagerij in Zuiderzeemuseum 111
Historische markt 1995 111
J. Hoekstra
Excursie 1995 111
Seizoenagenda 111
 

Lees meer: Bun historiael 1995 nummer 4

Social Icons

Seizoensagenda

Klederdracht aankleden


07 juni 2023
19:00 -

Advertenties