Historische vereniging Bunscote

Overzicht Bun Historiael

Samenvattingen van ons verenigingsorgaan "Bun Historiael" 

colofon / bezorging

 

C. A. Nelemans Van het bestuur 159
A. ter Beek Ontstaan van het Spuiplein (3) 160
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 174
P. Koelewijn De levensgeschiedenis van Maas Hendrikusz Niezen (3) 179
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 185
O. Dekkers Een huwelijksaanzoek uit het begin van de vorige eeuw 187
J.E. Hopman Weemoed en humor op boerenavond 194
W. van Twillert Ds. N.H. Dosker, 1852-1856 198
P. Koelewijn De (stam)boom wordt dikker 208
Redactie H.N. ter Veen-prijs voor Flevoland 211
J. Hoekstra Seizoenagenda 1998 211 
 

Lees meer: Bun historiael 1998 nummer 4

C. A. Nelemans Van het bestuur 115
W. van Twillert De mondorgelclub Wilskracht 1931-1935 117
O. Dekkers Over boze bewoners en boze bakkers 126
J.C. Kruidenier Een Baarnse eend in een Eemdijkse bijt 128
P. Koelewijn De levensgeschiedenis van Maas Hendriksz Niezen (2) 132
A. ter Beek Ontstaan van het Spuiplein (2) 136
W. van Twillert Van wee is tat d’r één... ? 145
J.E. Hopman ’Bunscote’ voorgelicht over ’Goudse armenbijbel’ 147
P. Koelewijn De (stam)boom wordt dikker 149
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 151
Redactie
Fotowedstrijd Oud-Utrecht 154
Uit de knopendoos 155
J. Hoekstra Seizoenagenda 1998 155
 

Lees meer: Bun historiael 1998 nummer 3

C. A. Nelemans Van het bestuur 39
K. Kok De strategische ligging van de Nieuwe Schans 40
W Ruizendaal Van schans tot woonbuurt 46
J.E. Hopman Het dagelijkse leven op de ’Sjans’ 57
C. A. Nelemans Buurtvereniging Nieuwe Schans 70
W van Twillert Van wee is tat d’r één... > 76
J.E. Hopman Unieke filmbeelden van Spakenburgse ’Bert Haanstra’ op jaarvergadering 80
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 83
J. Hoekstra Seizoenagenda 86
W. Ruizendaal Bijlage 87
 

Lees meer: Bun historiael 1998 nummer 2

C. A. Nelemans Van het bestuur 3
A. ter Beek Ontstaan van het Spuiplein (1) 4
W. van Twillert Van wee is tat d’r één ... ? 13
P. KoelewijnDe levensgeschiedenis van Maas Hendrikusz Niezen (1) 16
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 20
W.N. Kok Een behouden vaart 24
O. Dekkers De levensloop van de turfvulster Catharina Engels van der Weiden 25
Redactie Historische allerlei 31
W.N. Kok ... en de boeken werden geopend 33
J. Hoekstra Seizoenagenda 1998 35
 

Lees meer: Bun historiael 1998 nummer 1

CA. Nelemans Van het bestuur 111
K Kok De Zuiderzeefilm 112
O. Dekkers Een raadselrijm 118
A. ter Beek Mijmeringen over de Westdijk (3, slot) 119
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 123
G. van Dijk Zimpe, zampe, zompen, wat zijn dat voor klompen? 126
P. Koelewijn Hendrikus Niezen in Westbroek (4, slot) 128
J.E. Hopman Zeelanders te gast in Spakenburg 131
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 134
CA. Nelemans In memoriam G. Roelofsen 137
A. ter Beek Op zoek naar eigen huis, straat of buurt 138
Redactie Grepen uit Rhenen’s verleden 140
J. Hoekstra Seizoenagenda 1998 140
O. Dekkers Oplossing raadselrijm 141
Redactie Inbinden jaargangen 1996-1997 141

 

Lees meer: Bun historiael 1997 nummer 4

C. A. Nelemans Van het bestuur 71
O. Dekkers De sollicitatie van Frederik der Kinderen 72
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 79
J.E. Hopman Geschiedenis van de Lage Landen 81
P. Koelewijn Hendrikus Niezen in Westbroek (3) 87
A. ter Beek Mijmeringen over de Westdijk (2) 90
W. van Twillert Een beeld van een man: Lambertus Zijl 95
J.E. Hopman Zuiderzeecultuur als handelswaar 101
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 104
W. van Twillert Cursus Oud-Nederlands 107
J. Hoekstra Seizoenagenda 107

Lees meer: Bun historiael 1997 nummer 3

C. A. Nelemans Van het bestuur 31
A. ter Beek Mijmeringen over de Westdijk (1) 32
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 38
J.E. Hopman ’Bunscoters’ krijgen voorlichting over 19-eeuws gebruikszilver 41
O. Dekkers Angst voor de rode haan 44
Dr.J.J.C. Dee Klankrijk beeld van het verleden 48
J.E. Hopman Het versleten jasje van ’Jan de Lombokker’ 50 H. Blokhuis-Beukers
Cursus Klederdrachtmaken 53
W. van Twillert Een Zijl aan de horizon 54
P. Koelewijn Hendrikus Niezen in Westbroek (2) 61
W. van Twillert Van wee is tat d’r één... ? 64
Cursus Oud-Nederlands of Paleografie 65
Redactie Jaarprijs voor Flevoland 66
J. Hoekstra Seizoenagenda 1997 66

 

 

Lees meer: Bun historiael 1997 nummer 2

C.A. Nelemans Van het bestuur 3
Het oude orkest ligt achter de kerk 4
O. Dekkers Het tragisch einde van Richard Saab 4
W. van Twillert Van wee is tat d’r één... ? 10
G. van Dijk Vroeger 12
Dr.J.B. Berns Woordenboek van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk 16
J. Duijst Dialectisch leerdicht: ”zeuken en vingden” 18
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 20
P. Koelewijn Hendrikus Niezen in Westbroek (1) 22
Redactie Archeologische publicaties 26
Cursussen SSG 27
J. Hoekstra Seizoenagenda 27 
 

Lees meer: Bun historiael 1997 nummer 1

C. A. Nelemans Van het bestuur 127
O. Dekkers Spakenburg in rep en roer 128
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 130
J.E. Hopman Spakenburgers stroopten Hindeloopen af op sits 132
W. van Twillert Bunschoten, een Westfriese grensstad (3, slot) 135
J. Hoekstra Naar Brussel 140
W. van Twillert Van wee is tat d’r één... ? 141
P. Koelewijn Het gedicht van Jannetje Niezen voor haar oom Harmen 146
A. ter Beek Woordenboek en cd over dialect verschenen 148
Redactie Cursus Veldnamenonderzoek 151
J. Hoekstra Seizoenagenda 1997 151 

Lees meer: Bun historiael 1996 nummer 5

CA. Nelemans Van het bestuur 95
O. Dekkers Een oude getekende prent 96
P. Koelewijn Het gedicht van Jannetje Varenkamp voor haar jarige moeder 98
J. E. Hopman Schoolbelevenissen van ’Grietje van Rik’ 101
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 108
A. ter Beek Prachtige lezing over de Zuiderzeevisserij op ledenvergadering 110
W. van Twillert 40 jaar Vebo 113
A. ter Beek Van Bunschoter erf... 118
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 120
J. Hoekstra Seizoenagenda 1996 123

Lees meer: Bun historiael 1996 nummer 4

C. A. Nelemans Van het bestuur 67
O. Dekkers Schatvondsten in Bunschoten 68
A. ter Beek De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw 73
W. van Twillert
Bunschoten, een Westfriese grensstad (2) 75
Van wee is tat d’r één...? 80
J.E. Hopman Dialectwoordenboek voltooid 83
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 88
K. Kok Jaarprijs voor Flevoland 1996 90
J. Hoekstra Seizoenagenda 1996 91 

Lees meer: Bun historiael 1996 nummer 3