Historische vereniging Bunscote

C.A. Nelemans Van het bestuur 3
Het oude orkest ligt achter de kerk 4
O. Dekkers Het tragisch einde van Richard Saab 4
W. van Twillert Van wee is tat d’r één... ? 10
G. van Dijk Vroeger 12
Dr.J.B. Berns Woordenboek van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk 16
J. Duijst Dialectisch leerdicht: ”zeuken en vingden” 18
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 20
P. Koelewijn Hendrikus Niezen in Westbroek (1) 22
Redactie Archeologische publicaties 26
Cursussen SSG 27
J. Hoekstra Seizoenagenda 27 
 

Van het bestuur

Bedankt!

We beginnen ditmaal deze rubriek met een bedankje. Drukkerij De Bunschoter heeft namelijk de sponsoring van dit eerste nummer van de nieuwe jaargang voor zijn rekening genomen. En dat vinden wij toch wel een bedankje waard. Vandaar dat we de drukker van dit blad van harte dank zeggen voor zijn royale gift. We zijn er erg blij mee, temeer omdat het niet de eerste keer is dat dit bedrijf ons een schenking doet.

Wie wil zich inzetten?

Het afgelopen jaar was het jaar van het industrieel erfgoed. Dit feit bracht onze gedachten op enkele industrieën in Bun-schoten-Spakenburg die nog niet zo heel erg lang geleden volledig zijn verdwenen. We bedoelen Hakaspa en Pantolux, in de volksmond ’de knopenfebriek’ en ’de sjoefebriek’ genoemd. We zouden het op prijs stellen wanneer wat meer over deze bedrijven werd vastgelegd dan tot nu toe is gebeurd. Waarom? Omdat nu nog een aantal informanten te vinden is die ons belangrijke gegevens kunnen verschaffen. Daarom willen wij een beroep doen op mensen die zich belangeloos willen inzetten om dit materiaal te verzamelen. Wie weet komen zo een aantal prachtige artikelen voor ons blad tevoorschijn of misschien wel een boek.

Herdruk dialectwoordenboek

Het op 8 november 1996 uitgekomen Woordenboek van Bunschoten- Spakenburg en Eemdijk was in een luttel aantal dagen volledig uitverkocht. Menig aspirant-koper moest teleurgesteld worden. Voor het bestuur reden genoeg om een herdruk van dit schitterende boekwerk te overwegen. Thans kunnen wij u meedelen dat inmiddels aan de drukker opdracht is gegeven een ongewijzigde herdruk te verzorgen. We denken daarmee nog vele leden en niet-leden een plezier te doen. Zodra het woordenboek weer voorhanden is zal dat via de gebruikelijke kanalen bekend gemaakt worden. Van de cd en het bijbehorende boekje is nog een beperkte voorraad aanwezig.

Vebo-boek

In het septembernummer van Bun Histo-riaelN^ vorig jaar staat een artikel over de 40-jarige Vebo. Inmiddels is het boek verschenen dat naar aanleiding van dit jubileum is geschreven door onze redactieme-dewerker W. van Twillert. Het boek dat getiteld is Vebo van kopzorg tot koploper, is een boeiend verhaal geworden over het ontstaan en de groei van dit bedrijf waarbij zoveel plaatsgenoten betrokken zijn. In het boek staan veel foto’s en er is nog een beperkt aantal exemplaren van te koop.U kunt daarvoor terecht bij de PR-afdeling van Vebo B.V, tel. 299 26 00. Het boek kost slechts ƒ 12,50.

Een goede raad

Onlangs bereikte het bestuur een klacht over de stickers die voor de bezorging op Bun Historiael worden geplakt. Het blijkt dat de stickers er moeilijk af te halen zijn en daardoor vaak het blad een beschadiging oploopt. Het bestuur heeft begrip voor deze klacht. Daarom de volgende suggestie: het moet goed mogelijk zijn de sticker met een föhn zodanig te verhitten dat bij verwijdering er van geen beschadiging op treedt. Achterblijvende lijmresten kunnen worden verwijderd met terpentine en een wattenstaafje. Een andere oplossing is gebruik te maken van stickerverwijderaar. Probeer het maar eens. Ook zal worden nagegaan of er gemakkelijk te verwijderen stickers in de handel zijn.
Wat u in dit nummer kunt lezen Bestuurslid O. Dekkers verrast ons met een artikel over een zeer oude Bunschoter familie en het tragische einde van één van de telgen uit dat geslacht.
In dit nummer is ook een ’blok’ opgenomen dat nog is gewijd aan de dialect-avond van 8 november j.1.: de gedichten van G. van Dijk en J. Duijst en een recensie van het dialectwoordenboek door dr. J.B. Berns, directeur van het P. J. Meertens-insti-tuut in Amsterdam, waarvoor we zeer erkentelijk zijn.
De vaste rubrieken zijn er, met ondermeer de uitslag van de fotoprijsvraag.
Verder begint Peter Koelewijn een vervolg op ’Wat Klaas van Twillert overschreef’ in de vorige Bun Historiael, met een lezenswaardige serie pennevruchten over een aantal brieven van Hendrik Niezen en zijn vader Maas Niezen. Het geeft aan hoe groot de verschillen zijn in de manier van brieven schrijven in een tijdsbestek van ruim een eeuw en een beeld van hun persoonlijke omstandigheden.
Lezers en lezeressen, ik wens u er weer veel leesplezier mee.

Uw voorzitter, C.A. Nelemans