Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Overzicht Bun Historiael

Samenvattingen van ons verenigingsorgaan "Bun Historiael" 

colofon / bezorging

 

VAN DE VOORZITTER

In dit nummer vindt u de eerste aflevering van een vervolgverhaal over de geschiedenis van Bunschoten. Gedachtig aan de goede raad van de heer Van der Veer om eerst kennis te nemen van wat door anderen reeds is uitgezocht en beschreven, leek het ons goed in ons blad op te nemen wat er al bekend is.
In deze artikelen is zo goed mogelijk tot een geregeld verhaal samengevoegd wat hierover o.a. door dhr. J. Koelewijn in 'De Bunschoter'; drs. J.A. Vervloet in 'De Stad Bunschoten'; dr. A. Johanna Maris in 'Eemnes - ontwikkeling van Gemeente en Waterschap'; dr Y.H. Ypma in 'De Zuiderzeevisserij' en door mijzelf in 'Bunschoten zoals het vroeger was' is beschreven.

Lees meer: Bun historiael 1981 nummer 1

VAN DE VOORZITTER

Het is dan zover. Het eerste nummer van onze periodiek ligt voor U. Het is een nummer dat ook gezien de inhoud een bijzonder exemplaar is, want het is geheel gevuld door het bestuur. Dat bestuur heeft de laatste maanden gewerkt aan de noodzakelijke voorbereiding om met het werk van onze vereniging goed te kunnen beginnen. Ziehier het resultaat .
Een begin, waar velen al jaren naar hebben uitgezien. Die zelf bezig geweest zijn met historisch onderzoek, maar de stimulerende werking van een organisatie misten - Die onvoldoende wisten wie nog meer belangstelling hadden voor de ontstaansgeschiedenis van onze dorpen en het landschap, het wel en wee van de mensen die hier gewoond en gezwoegd hebben voor het onderhoud van hun gezin, hoe ze zich hebben verplaatst over land en water, wat ze geloofd hebben en in het geloof tot stand gebracht.
Wij hopen dat velen aan de studie zullen gaan en ons mee zullen laten genieten van wat ze hebben gevonden. Wat zal het fijn zijn als de redaktiekommissie handen vol werk krijgt om alles te kunnen plaatsen in ons periodiek.

Lees meer: Bun historiael 1980 nummer 1

Seizoensagenda

Cursus vis- en vleesroken (groep 1)


27 mrt 2023
19:15 -
Cursus Botterbouw


06 apr 2023
19:30 -
Cursus vis- en vleesroken (groep 2)


17 apr 2023
19:15 -

Advertenties