Historische vereniging Bunscote

Overzicht Bun Historiael

Samenvattingen van ons verenigingsorgaan "Bun Historiael" 

colofon / bezorging

 

Van het bestuur / T. Sleurink 105
Uitnodiging ledenvergadering op dinsdag 15 januari 1991
J.E. Hopman Bunschoter bodemvondst 106
O. Dekkers Een testament met treffend slot 111
Rob Hulsbosch De botter BU 8 112
W. Beekhuis Van een plaatje met een praatje 117
O. Dekkers 1915: Landelijke primeur Bunschoten 118
Ir. W. van Twillert Van stieren en monsters (2) 120
O. Dekkers Het gestrande turfschip 126
C. van der Linden
Notulen ledenvergadering 3/10/90 131
Hoogtepunten uit ons jubileumjaar 132
Ir. W. van Twillert Legaten voor de historie 137 

Lees meer: Bun historiael 1990 nummer 5 en 6

T. Sleurink Van het bestuur 73
O. Dekkers Het Bunschoter halssnoer 74
W Beekhuis Van een plaatje met een praatje 79
Ir. W. van Twillert Van een verkeerde naam, een verkeerd feit en een scheldnaam... 80
Klaas Kok Bij de restauratie van de vishangen in Spakenburg 82
Ir. W. van Twillert Van stieren en monsters (1) 90
W. Beekhuis Boekenschouw 101
Ir. W. van Twillert Legaten voor historie 101
C. van der Linden Jaarvergadering 1990/notulen 103
 

Lees meer: Bun historiael 1990 nummer 4

T Sleurink Een dubbel-nummer 25
W Beekhuis Eemdijk in oorlogstijd 26
T Sleurink Een onbekende soldaat 30
K. Kok Een onderduiker als illegaal stempelmaker 32
Ir. W. van Twillert Het vergeten bataljon in Spakenburg 36
H. Dekkers Ozn Ter herinnering aan de laatste dagen van de oorlog 1940-1945 47
O. Dekkers De vlucht van de Bunschoter bevolking naar Nijkerk: april/mei 1945 48
F Kragt Uit het dagboek: 20 april t/m 15 mei 1945 48
A. ter Beek Fragmenten uit de bezettingstijd 49
Th. Oudman-de Graaf Niekark het ongs een bruffel edaon 58
Ir. W. van Twillert De laatste vlucht 60 en Eerste bevrijdingsfeest na de oorlog 66
C. van der Linden ... Herdenken in 1990 70
’Niet vergeefsch’
(gedicht van Muus Jacobse)
 

Lees meer: Bun historiael 1990 nummer 2 en 3

T. Sleurink Van twee jubilea 01 en Aan de leden 02
K Kok De vroegere bewoners op de plek van restaurant De Mandemaaker 03
T, Sleurink Over een familieboek 17 en Verslag van de Werkgroep dialect 17
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 18
C. van der Linden Inundatie en evacuatie/oproep 20
C. van der Linden Voorproefje uit ’Dialect-boek’ 21 en Excursie in de nazomer 1990 21
O. Dekkers
Bijzonder gevonden onderwerp 21
P Hasselaar De goeie ouwe tijd op zee 22
C. van der Linden Unieke tentoonstelling 1940-1945 24

 

Lees meer: Bun historiael 1990 nummer 1

INHOUDSOPGAVE


blz. 1 C. van der Linden Als historici jubileren
blz. 3 O. Dekkers Oude gedrukte en geschreven nieuwjaarswensen
blz. 14 O. Dekkers De schoolopziener op bezoek
blz. 15 O. Lekkers Onenigheid op zee
blz. 16 O. Dekkers Wat deden zij voor de kost?
blz. 18 O. Dekkers Wat verdienden zij?
blz. 20 O. Dekkers De eed in de herberg
blz. 23 C. van der Linden Notulen ledenvergadering 26.10.1989
blz. 24 Ledenlijst december 1989
blz. 29 Inhoud van jaargang 1 t/m 10

Lees meer: Bun historiael 1989 nummer 3 en 4

INHOUDSOPGAVE


blz. 3 H.B. Wolbert Bent u al eens geweest in: Bunschoten-Spakenburg
blz. 7 O. Dekkers Zo eenvoudig ging dat toen Een gemeenteraadsverkiezing in 1796
blz. 11 O. Dekkers Wat moet een arm mens al niet doen voor de kost...
blz. 17 O. Dekkers Het rampjaar en het bruggetje
blz. 30 Van het bestuur
blz. 32 In memoriam de heer Jan Koelewijn

Lees meer: Bun historiael 1989 nummer 2

INHOUD

blz. 3 Vrijage aan 't IJsselmeer
blz. 8 A. ter Beek De visserijschool en de landbouwcursus
blz. 21 O. Dekkers "Toen de brandklok nog luidde”
blz. 22 M. Nagel Spakenburg in Madagaskar
blz. 25 Van Het bestuur Notulen ledenvergadering 24.11.1988 Notulen ledenvergadering 19. 1.1989
blz. 28 Jaarverslag 1988
blz. 31 Financieel Jaaroverzicht 1988 Begroting 1989

Lees meer: Bun historiael 1989 nummer 1

INHOUDSOPGAVE

blz. 3 O. Dekkers Een kleine familiegeschiedenis
blz. 5 O. Dekkers Een brief van een burgemeester
blz. 9 O. Dekkers Een nieuwe tak van bestaan in Spakenburg
blz. 15 O. Dekkers De ezelwagen
blz. 17 Fea Livestro - Nieuwenhuis Klederdrachten rond Amersfoort tot aan de tweede wereldoorlog
blz. 20 Menno Nagel Uit het bestuur
blz. 20 Menno Nagel Notulen ledenvergadering 10 febr. 1988
blz. 22 Menno Nagel Notulen ledenvergadering 10 mei 1988

Lees meer: Bun historiael 1988 nummer 2

INHOUDSOPGAVE


blz. 3 M. Nagel Notulen ledenvergadering 10 nov. '87
blz. 5. M. Nagel en T.A. Oudman-de Graaf Jaarverslag 1987
blz. 8. Boekbespreking Herdenkingsboek vrijheidsmonument Eemnes
blz. 9. A. ter Beek en O. Dekkers Volksverhaaltjes uit Bunschoten en omgeving (deel II)
blz. 29. Naschrift
blz. 30. W. Huigen Financieel overzicht

Lees meer: Bun historiael 1988 nummer 1

INHOUDSOPGAVE

 
Blz. 3 Inhoud M. Nagel
Blz. 5 Uit het bestuur W. Huijgen, penningmeester Herinnering
Blz. 6 A. ter Beek en O. Dekkers Volksverhaaltjes uit Bunschoten en omgeving (deel I) 
Blz. 7 en volgende

Lees meer: Bun historiael 1987 nummer 3 en 4

INHOUDSOPGAVE


Blz. 2-3 M. Nagel Uit het bestuur
Blz. 4-12 O. Dekkers Het rampjaar 1829
Blz. 12 O. Dekkers H o nd e nbe la s ti ng
Blz. 13-21 A. ter Beek Met de trein naar Spakenburg
Blz. 22-23 O. Dekkers Bunschoten onvindbaar
Blz. 24-25 Julia van Twillert Boekbespreking: Tussen twee kerken
Blz. 26 J.H.M. Putman De familie Ruizendaal
Blz. 27-29 M. Nagel Notulen ledenvergadering 27 maart 1987
Blz. 29-33 M. Nagel Notulen ledenvergadering 12 mei 1987
Blz. 34 Bestuurssamenstelling

Lees meer: Bun historiael 1987 nummer 2