Historische vereniging Bunscote

Overzicht Bun Historiael

Samenvattingen van ons verenigingsorgaan "Bun Historiael" 

colofon / bezorging

 

T. Sleurink Van het bestuur 107
C. v.d. Linden Ledenvergadering 107
Seizoenagenda 1993/94 107
A. ter Beek De autobusdiensten van Dijkhuizen en Tensen 108
O. Dekkers Twee historische pijpen 117
W. van Twillert Ds. Wieder en dr. Wieder een Bunschoter dominee en zijn wereldberoemde zoon 120
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 126
C. v.d. Linden Overzicht van onze eigen boekuitgaven 128
J. Hoekstra Unieke filmavond 130
Historische markt te Utrecht 131 

Lees meer: Bun historiael 1993 nummer 5

T. Sleurink Van het bestuur 71
Eerste cultuurprijs: Oth Dekkers
J.E. Hopman 60 jaar geleden: première eerste Spakenburgse streektaalfilm 72
Oth Dekkers Een vergeten beroep 80
W. van Twillert Van Bunschoter erf... 83
T. Sleurink Over een oude boom 86
W. van Twillert De koggen Spakenburg 1 en 2 88
K. Kok
Tentoonstelling ’Strijd tegen het water’ 96
Wierschuur uit De Haukes 97
C. van der Linden
Verslag jaarvergadering 98
Terugzien op een boeiend jaar
J.E. Hopman Het Eemlandse boerenerf 99
A. ter Beek Eerste cultuurprijs voor ons erelid Oth Dekkers 101
C. van Steenselen Excursie op 28 augustus a.s. 102
C. van der Linden Boekbespreking + agenda 103

 

Lees meer: Bun historiael 1993 nummer 4

T. Sleurink Van het bestuur 31
C. van der Linden Uitnodiging ledenvergadering 32
Wijziging secretariaat
Suppoosten expositie vishangen
Uniek aanbod voor onze leden
Seizoen agenda 1993
W. Beekhuis In de loop van de rivier de Eem 33
W. van Twillert Brangd gevat! 46
A. ter Beek Bonneveld’s Bouwbedrijf: 45 jaar of ouder? 51
W. Ruizendaal Stamboom en herkomst van de familie Bonneveld 54
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 56
C. van der Linden Historisch fotoboek ’Een grijs verleden 58 in zwart en wit’
W. van Twillert Van wee’s tat d’r één...? 58
O. Dekkers De oudste zangvereniging van Bunschoten 60
J. E. Hopman Dialectavond geslaagd dorpsevenement 63

Lees meer: Bun historiael 1993 nummer 2 en 3

T. Sleurink Van het bestuur 3
C. van der Linden Uitnodiging jaarvergadering 3
K. Kok Geen Zuiderzee meer 4
W. van Twillert Van wee is tat d’r één... ? 12
T.A. Oudman-de Graaf Raosels van vroeger 14
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 15
O. Dekkers Rijmlijst van de bijbelboeken 17
J.E. Hopman Klederdrachtshow op ledenvergadering 20
K Kok Bij de pomp 23
Redactie
Historische markt SSG 25
Boerderij van het jaar 26
T.A. Qudman-de Graaf Oplossing ’Roasels van vroeger’ 27
C. van der Linden Seizoenagenda 27

Lees meer: Bun historiael 1993 nummer 1

T. Sleurink Van het bestuur 143
C. van der Linden Uitnodiging dialectavond 143
W. van Twillert De Reciteer van weleer 144
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 150
B. Zwaan Van Bunschoter erf 152
A. ter Beek Nieuw land, stervende schoonheid 153
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 158
J E. Hopman Noordzeevisserij op ledenvergadering 161
A. ter Beek Het Onderlinge Fonds voor Brandschade 162
K. Kok De Oud-Utrecht prijs 1993 165
C. van der Linden Excursie 1992 166
Seizoen-agenda 167

Lees meer: Bun historiael 1992 nummer 6

T. Sleurink Van het bestuur 111
C. van der Linden Uitnodiging ledenvergadering Seizoen-agenda 111
T. Sleurink 12½ jaar Historische Vereniging ’Bunscote’ 112
J. E. Hopman ’Bonscoten’ en ’Bunthes Coïthe’ 117
C. van der Linden Boek over de gemeente Bunschoten 123
W. Ruizendaal Kwartierstaat van 50jarig bruidspaar 123
O. Dekkers Het Bunschoter hart 127
Redactie-team Artikelen in voorbereiding 129
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 132
W. van Twillert Spakenburgs aandeel aan de Afsluitdijk 134
O. Dekkers De Bunschoter koehaarspinnerij (vervolg) 137
H. Blokhuis-Beukers De werkgroep klederdracht 138

Lees meer: Bun historiael 1992 nummer 5

T Sleurink Van het bestuur 79
O. Dekkers Een man van singuliere gaven 80
W. Ruizendaal Kwartierstaat van 50 jarig bruidspaar 91
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 94
W. van Twillert Het droevig einde van ’Den Palen Dijck’ 96
C. van der Linden Verslag van de ledenvergadering (Wieringerdracht) 102
W van Twillert Van wee is tat d’r een...? 104
A. ter Beek Een oud recept 106
C. van der Linden Suppoosten vishangen 106
K. Kok Cursussen op historisch gebied 107
C. van der Linden Seizoen-agenda 107

Lees meer: Bun historiael 1992 nummer 4

T. Sleurink Van het bestuur 31
C. van der Linden Uitnodiging ledenvergadering 31
T. Sleurink De Zuiderzee 32
W. van Twillert De drie bruidjes van Bunschoten 43
W. Ruizendaal De kwartierstaten van de gezusters Berendse en hun echtgenoten  46
A. ter Beek Valse persoonsbewijzen uit Bunschoten 50
W. van Twillert Twee Bunschoter bevrijders 56
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 66
O. Dekkers De Bunschoter koehaarspinnerij 68
K.Kok Vijf eeuwen visserij 70
C. van der Linden -C.R. Nagel Verslag jaarvergadering 72
J. Hoekstra c.s. Excursie op 29 augustus 75

Lees meer: Bun historiael 1992 nummer 2 en 3

T. Sleurink Van het bestuur 03
K. Kok Gedicht over de watersnood van 1825 04
W Beekhuis Een plaatje met een praatje 14
K Kok ”Het kleine huijs” 16
Ir. W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 22
C.R. Nagel Verslag van de ledenvergadering 24
C. van der Linden Seizoen-agenda 1992 26
Oproep suppoosten 26
Uitnodiging jaarvergadering 1992 27
Het onstaan van het Buitenmuseum 27
Historische dag-excursie 1992 27 

Lees meer: Bun historiael 1992 nummer 1

Van het bestuur / T. Sleurink 105
Ledenvergadering 15 januari a.s.
J.E. Hopman Het klederdrachtboek 106
Subsidie-verstrekking 108
O. Dekkers Oude gedrukte en geschreven nieuwj aars wensen 109
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 115
O. Dekkers Het middeleeuwse stadszegel 118
Ir. W. van Twillert Van Bunschoter erf... 120
A. ter Beek Rectificatie wapen Dijkgraaf en Heemraden 126
C. van der Linden Boekenschouw 126
Seizoen-agenda 126
Ds. R. ter Beek Daatje 127
C.R. Nagel Verslag van de ledenvergadering 130
T. Oudman-de Graaf De laatstje loodjes van de Werkgroep Dialect 131
Inhoud van de jaargangen 1990 en 1991 132
Inbinden jaargangen 133

Lees meer: Bun historiael 1991 nummer 6

Van het bestuur / T Sleurink 71
Ledenvergadering 4 oktober a.s.
A. ter Beek Voert Bunschoten een verkeerd gemeentewapen? 72
Het wapen van Dijkgraaf en Heemraden van de Bunschoter Veen- en Veldendijk 81
Klaas Kok Opening drukkerij De Bunschoter 86
De Nationale Open Archiefdag 86
Ir. W. van Twillert Van Bickers welvaart tot Bikkersvaart 88
PK Beekhuis Een plaatje met een praatje 96
B. Zwaan Klederdrachtmanifestatie Noordwijk 98
C.R. Nagel Klederdrachtshow ’Nuwenspete’ verslag van de ledenvergadering 99
W van Twillert Een dagje snuffelen in Zutphen (excursie 1991) 101
C. van der Linden Boek over onze klederdracht: ’...gereet en gekleet naar hun staat’ 103
Seizoen-agenda 1991/92 103 

Lees meer: Bun historiael 1991 nummer 4