Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Overzicht Bun Historiael

Samenvattingen van ons verenigingsorgaan "Bun Historiael" 

colofon / bezorging

 

T. Sleurink Van het bestuur 143
C. van der Linden Uitnodiging dialectavond 143
W. van Twillert De Reciteer van weleer 144
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 150
B. Zwaan Van Bunschoter erf 152
A. ter Beek Nieuw land, stervende schoonheid 153
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 158
J E. Hopman Noordzeevisserij op ledenvergadering 161
A. ter Beek Het Onderlinge Fonds voor Brandschade 162
K. Kok De Oud-Utrecht prijs 1993 165
C. van der Linden Excursie 1992 166
Seizoen-agenda 167

Lees meer: Bun historiael 1992 nummer 6

T. Sleurink Van het bestuur 111
C. van der Linden Uitnodiging ledenvergadering Seizoen-agenda 111
T. Sleurink 12½ jaar Historische Vereniging ’Bunscote’ 112
J. E. Hopman ’Bonscoten’ en ’Bunthes Coïthe’ 117
C. van der Linden Boek over de gemeente Bunschoten 123
W. Ruizendaal Kwartierstaat van 50jarig bruidspaar 123
O. Dekkers Het Bunschoter hart 127
Redactie-team Artikelen in voorbereiding 129
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 132
W. van Twillert Spakenburgs aandeel aan de Afsluitdijk 134
O. Dekkers De Bunschoter koehaarspinnerij (vervolg) 137
H. Blokhuis-Beukers De werkgroep klederdracht 138

Lees meer: Bun historiael 1992 nummer 5

T Sleurink Van het bestuur 79
O. Dekkers Een man van singuliere gaven 80
W. Ruizendaal Kwartierstaat van 50 jarig bruidspaar 91
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 94
W. van Twillert Het droevig einde van ’Den Palen Dijck’ 96
C. van der Linden Verslag van de ledenvergadering (Wieringerdracht) 102
W van Twillert Van wee is tat d’r een...? 104
A. ter Beek Een oud recept 106
C. van der Linden Suppoosten vishangen 106
K. Kok Cursussen op historisch gebied 107
C. van der Linden Seizoen-agenda 107

Lees meer: Bun historiael 1992 nummer 4

T. Sleurink Van het bestuur 31
C. van der Linden Uitnodiging ledenvergadering 31
T. Sleurink De Zuiderzee 32
W. van Twillert De drie bruidjes van Bunschoten 43
W. Ruizendaal De kwartierstaten van de gezusters Berendse en hun echtgenoten  46
A. ter Beek Valse persoonsbewijzen uit Bunschoten 50
W. van Twillert Twee Bunschoter bevrijders 56
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 66
O. Dekkers De Bunschoter koehaarspinnerij 68
K.Kok Vijf eeuwen visserij 70
C. van der Linden -C.R. Nagel Verslag jaarvergadering 72
J. Hoekstra c.s. Excursie op 29 augustus 75

Lees meer: Bun historiael 1992 nummer 2 en 3

T. Sleurink Van het bestuur 03
K. Kok Gedicht over de watersnood van 1825 04
W Beekhuis Een plaatje met een praatje 14
K Kok ”Het kleine huijs” 16
Ir. W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 22
C.R. Nagel Verslag van de ledenvergadering 24
C. van der Linden Seizoen-agenda 1992 26
Oproep suppoosten 26
Uitnodiging jaarvergadering 1992 27
Het onstaan van het Buitenmuseum 27
Historische dag-excursie 1992 27 

Lees meer: Bun historiael 1992 nummer 1

Van het bestuur / T. Sleurink 105
Ledenvergadering 15 januari a.s.
J.E. Hopman Het klederdrachtboek 106
Subsidie-verstrekking 108
O. Dekkers Oude gedrukte en geschreven nieuwj aars wensen 109
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 115
O. Dekkers Het middeleeuwse stadszegel 118
Ir. W. van Twillert Van Bunschoter erf... 120
A. ter Beek Rectificatie wapen Dijkgraaf en Heemraden 126
C. van der Linden Boekenschouw 126
Seizoen-agenda 126
Ds. R. ter Beek Daatje 127
C.R. Nagel Verslag van de ledenvergadering 130
T. Oudman-de Graaf De laatstje loodjes van de Werkgroep Dialect 131
Inhoud van de jaargangen 1990 en 1991 132
Inbinden jaargangen 133

Lees meer: Bun historiael 1991 nummer 6

Van het bestuur / T Sleurink 71
Ledenvergadering 4 oktober a.s.
A. ter Beek Voert Bunschoten een verkeerd gemeentewapen? 72
Het wapen van Dijkgraaf en Heemraden van de Bunschoter Veen- en Veldendijk 81
Klaas Kok Opening drukkerij De Bunschoter 86
De Nationale Open Archiefdag 86
Ir. W. van Twillert Van Bickers welvaart tot Bikkersvaart 88
PK Beekhuis Een plaatje met een praatje 96
B. Zwaan Klederdrachtmanifestatie Noordwijk 98
C.R. Nagel Klederdrachtshow ’Nuwenspete’ verslag van de ledenvergadering 99
W van Twillert Een dagje snuffelen in Zutphen (excursie 1991) 101
C. van der Linden Boek over onze klederdracht: ’...gereet en gekleet naar hun staat’ 103
Seizoen-agenda 1991/92 103 

Lees meer: Bun historiael 1991 nummer 4

Van het bestuur / T. Sleurink 25
K. Kok De watersnood van 1916 in Bunschoten 26
Ir. W. van Twillert De koerierster Gerritje Dikkers 33
O. Dekkers Van een Spakenburger visser, die naar Nijkerk verhuisde 37
Ir. W van Twillert Van stieren en monsters (slot) 42
K Kok De oude hangen in Spakenburg 48
J.E. Hopman Pluim op hoed van ’Bunscote’ bij presentatie Toeristische brochure 60
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 61
Ir. W. van Twillert Van Bunschoter erf... 63
K. Kok Historische vereniging werd verrast met Apple Macintosh 66
C. van der Linden Verslag van de jaarvergadering 67
O. Dekkers Onze jaarlijkse tentoonstelling 68
T.A. Oudman-de Graaf Rectificatie ’Bun Historiael’ 68
R. Huisman Het reisjournaal 69

Lees meer: Bun historiael 1991 nummer 2 en 3

Van het bestuur / T. Sleurink 01
Uitnodiging ledenvergadering op woensdag 20 maart 1991
A. ter Beek Posterijen en postvervoer in het verleden 02
K. Kok De watersnood van 1916 in Bunschoten 09
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 10
Boekenschouw 11
Ir. W. van Twillert Van stieren en monsters (3) 12
O. Dekkers Het verhaal van ’het groote huys’ 20
C. van der Linden Notulen ledenvergadering 15-1-1991 25 

Lees meer: Bun historiael 1991 nummer 1

Van het bestuur / T. Sleurink 105
Uitnodiging ledenvergadering op dinsdag 15 januari 1991
J.E. Hopman Bunschoter bodemvondst 106
O. Dekkers Een testament met treffend slot 111
Rob Hulsbosch De botter BU 8 112
W. Beekhuis Van een plaatje met een praatje 117
O. Dekkers 1915: Landelijke primeur Bunschoten 118
Ir. W. van Twillert Van stieren en monsters (2) 120
O. Dekkers Het gestrande turfschip 126
C. van der Linden
Notulen ledenvergadering 3/10/90 131
Hoogtepunten uit ons jubileumjaar 132
Ir. W. van Twillert Legaten voor de historie 137 

Lees meer: Bun historiael 1990 nummer 5 en 6

T. Sleurink Van het bestuur 73
O. Dekkers Het Bunschoter halssnoer 74
W Beekhuis Van een plaatje met een praatje 79
Ir. W. van Twillert Van een verkeerde naam, een verkeerd feit en een scheldnaam... 80
Klaas Kok Bij de restauratie van de vishangen in Spakenburg 82
Ir. W. van Twillert Van stieren en monsters (1) 90
W. Beekhuis Boekenschouw 101
Ir. W. van Twillert Legaten voor historie 101
C. van der Linden Jaarvergadering 1990/notulen 103
 

Lees meer: Bun historiael 1990 nummer 4

Social Icons

Seizoensagenda

Klederdracht aankleden


07 juni 2023
19:00 -

Advertenties