Historische vereniging Bunscote

T. Sleurink Van het bestuur 135
J. Hoekstra Ledenvergadering 135
W. van Twillert De eerste Zuiderzee-vlucht! 136
O. Dekkers Oude gedrukte en geschreven Nieuwjaarswensen 144
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 150
W. van Twillert
Foto-prijsvraag: Van wee is tat d’r een...? 152
Boekenschouw: Drooggelegd land - blootgelegd verleden 157
Van Bunschoter erf... 158
O. Dekkers Een eeuwenoude plaatsaanduiding 159
C. van der Linden Excursie 1993 vol afwisseling 160
Inbinden jaargangen 1992-1993 161
Inhoud van jaargangen 13 en 14 Bij de voorplaat: 162

 Van het bestuur


Met dit zesde nummer van de veertiende jaargang is weer een jaargang vol historische zaken voltooid. Voor hen die Bun Historiael laten inbinden, is de inhoudsopgave van 1992 en 1993 opgenomen, om de twee jaar gebruikelijk.
W. VAN Twillert neemt ons mee terug naar 1957, toen de KLM een vliegtuig in gebruik nam met de naam Zuiderzee. Dat moet een belevenis zijn geweest, toen een groep schoolkinderen de ’reis van hun leven’ meemaakte.
O. Dekkers laat ons nog een keer zien hoeveel werk men vroeger maakte van zijn nieuwjaarswensen, en dan meestal op rijm geschreven.
Uw speciale aandacht wil ik dit keer vragen voor een foto-prijsvraag in de rubriek ’Van wee is tat d’r één’. We verzoeken u uw uiterste best te doen zoveel mogelijk namen van onbekende personen te achterhalen. Het zou toch jammer zijn, als deze foto’s in het archief blijven liggen zonder dat we weten wie er op staat. Om u te stimuleren zijn er wat prijzen uitgeloofd. Doe uw best.
Voorts in dit nummer de vaste rubrieken en een verslag van de jaarlijkse excursie, terwijl ’Van Bunschoter erf weer enkele verrassende schenkingen vermeldt. De vereniging is daarmee zeer content; de gevers hartelijk dank. Wie volgt?
Op een van onze foto-tentoonstellingen was er mogelijkheid om foto’s - uit vroegere jaren - te bestellen. Daarvan is toen door een aantal bezoekers gebruik gemaakt. Helaas is de administratie hiervan door de war geraakt, en konden de bestellingen niet worden uitgevoerd. Om dit enigszins goed te maken, zal deze expositie opnieuw worden gehouden, nu in de vis-hangen. Bedoelde foto’s kunt u weer zien en bestellen. Wilt u daarom letten op bericht in de krant en op de kabel.
En nu Bun Historiael. Dit nummer zou - op zijn verzoek - in principe het laatste zijn, dat is verzorgd door de heer C. van der Linden. U
herinnert zich onze oproep om t.z.t. de grafische layout voort te zetten: het leverde helaas niets op, evenmin als enkele persoonlijke benaderingen. Daarom melden wij verheugd, thans een grafisch ingewijde daarvoor (voorlopig) te hebben bereid gevonden. Om de overweging kracht bij te zetten, heeft zij een deel van dit nummer al onder de aandacht gehad. En besloot de layout van twee nummers in 1994 -incl. kopij-bewerking - ’als proef op zich te nemen (samen met vdL).
Voor de continuïteit een hele geruststelling, zowel voor ons als voor de heer Van der Linden. Immers: ingewijden is bekend dat Bun Historiael, in de huidige uitvoering en vormgeving, uit de grafische koker van hem is geboren. Veel heeft hij voor onze vereniging betekend. We weten dat ons blad HET visitekaartje van onze vereniging is geworden. Hartelijk dank, kerel, voor alles wat u hieraan voor onze leden heb gedaan. Gelukkig blijft hij nog wel aan de voorbereiding en verzorging van onze boeken werken. Gezien wat in deze nog op stapel staat: een hele klus!
Het was 5 oktober j.1. een ongelukkige dag voor onze vereniging: Mevrouw Krekel zou voor ons een lezing verzorgen over: ’19e eeuws zilver’, maar ze kwam helaas niet opdagen. Op onverklaarbare wijze is - na telefonische uitnodiging - de bevestigingsbrief niet bij haar aangekomen. Heel onbegrijpelijk en zeer vervelend. Gelukkig heeft een deel van de leden zich nog uitstekend kunnen vermaken met de fotoboeken van ’600 jaar stad’. We hopen de lezing op een later tijdstip te kunnen brengen.
Onze volgende vergaderingen zijn op maandag 14 februari en dinsdag 5 april a.s. De laatste is de jaarvergadering, dan worden ook de jaarverslagen over 1993 behandeld. Noteert u deze data alvast?
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier toe met dit nummer en natuurlijk fijne feestdagen en een voorspoedig 1994. Daarbij veel genot van het lidmaatschap van onze vereniging.
T. Sleurink