Historische vereniging Bunscote

C. A. Nelemans Van het bestuur 3
O. Dekkers Een geslaagde redding 4
W. van Twillert
Van Bunschoter erf 7
Van wee is tat d’r één... ? 7
Bunschoten, een Westfriese grensstad (1) 11
W. BeekhuisEen plaatje met een praatje 19
A. ter Beek Kasboek van een visser 21
C. A. Nelemans Herdenking watersnood 1916 26
J. Hoekstra Seizoenagenda 1996 27 
 

 Van het bestuur

Weer een nieuwe jaargang

Met dit nummer van Bun Historiael begint een nieuwe jaargang, de 17e al weer van ons verenigingsorgaan. Het is verheugend dat de redactie geen probleem heeft om over voldoende kopij te kunnen beschikken. Telkens weer ziet men kans om te schrijven over een ’keur’ aan interessante onderwerpen. Uiteraard gaat dit allemaal niet vanzelf, daarom hebben wij veel bewondering voor al het werk dat hier verzet wordt. We hopen dat ook in 1996 Bun Historiael een aantrekkelijk blad zal zijn voor al onze leden en voor de verdere belangstellende lezers. Redactie en medewerkers: sterkte er mee.

Nieuwe boeken

In de afgelopen periode zijn een aantal prachtige boeken verschenen die voor mensen met belangstelling voor de historie waardevol zijn. We zetten ze hier nog even op een rijtje, zodat deze uitgaven hen niet zullen ontgaan. Een kleine herinnering dus. Over de vroege geschiedenis van onze streek gaat het boek De Eemlandtsehe Leege Landen, geschreven door C. Dekker en M. Mijnssen-Dutilh. De ondertitel luidt: ’Ontginningen rond de mond van de Eem in de 12e en 13e eeuw’. Het gaat onder meer over watergangen, dijkaanleg en het is opmerkelijk dat Bunschoten als een eiland wordt beschreven. Het boek is een uitgave in de Stichtse Historische Reeks en wetenschappelijk verantwoord.
Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum heeft de schaakclub ’En Passant’ een boek uitgegeven over plaatselijke schaakhistorie. Het kreeg de toepasselijke naam Een goeie zet mee. De moeite waard om er kennis van te nemen.
Onze redactiemedewerker A. ter Beek verraste ons met een op schrift gestelde wandeling door de geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. De titel is Een enkie kuieren. De Europese Bibliotheek te
Zaltbommel maakte er een mooi lees- en kijkboek van. Het zal velen een genoeglijk uurtje bezorgen.

Intekenformulier

Voor de zoveelste keer in korte tijd treft U in dit blad een intekenformulier aan. Maar laat U het s.v.p. niet meteen in de prullenbak verdwijnen. Want het gaat hier over wel iets heel bijzonders! U kunt namelijk van tevoren intekenen op een nieuwe uitgave van de Historische Vereniging. En dat is er niet zomaar een! Het betreft namelijk het enige, echte dialectwoordenboek van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. Het is de bedoeling dat het in het komende najaar uitkomt. Nu wil het bestuur graag weten hoe groot de belangstelling is voor dit unieke boek. Het vermoeden is dat die niet gering zal zijn. Daarom een goede raad: Wacht niet te lang om bij voorintekening in te schrijven. Aarzelt U niet om het meteen te doen. Een leuke bijkomstigheid is dat tegelijk met het woordenboek een CD verkrijgbaar zal zijn, waarop het onvervalst dialect van onze dorpen in een aantal aardige sketsjes gehoord kan worden.
De prijs, zo dachten we, behoeft geen belemmering te zijn. Bij voorintekening betalen leden van onze vereniging voor het woordenboek ƒ 21,- en met de CD er bij ƒ 27,50. Na het verschijnen van het boek gaan de leden ƒ 25,- betalen exclusief de CD en ƒ 32,50 inclusief de CD Niet-leden moeten ƒ 35,- neertellen exclusief de CD en ƒ 45,- inclusief de CD.
Onnodig te zeggen dat het bestuur deze uitgave van harte aanbeveelt. Om de lezers een klein beetje het idee te geven hoe het boek er uit gaat zien is een voorbeeldpagina van het woordenboek bijgevoegd.

En nu....genieten!

Dit nummer nodigt ongetwijfeld uit tot lezen. De opgenomen artikelen staan er borg voor. Ze trekken zeker de aandacht, soms zijn ze verrassend en ook echt boeiend. Ergens onder de vloer wordt een kasboek van een visser gevonden .... het wordt een leuk verhaal. En dat er soms nare, enge dingen gebeurden, U komt er achter als U aandacht geeft aan Een geslaagde redding. En wat denkt U van de titel Bunschoten, een Westfriesegrensstad. Dat maakt toch nieuwsgierig! En wie heeft die prachtige fotoprijsvraag gewonnen? U komt er achter als U het blad aandachtig leest.

Dank u wel, sponsor!

Het wordt zo langzamerhand een traditie dat het eerste nummer van Bun Historiael
in de nieuwe jaargang gesponsord wordt door de drukker van ons blad.
Het behoeft geen betoog dat het ons past hiervoor Drukkerij De Bunschoter B.V. van harte te bedanken. We stellen het op prijs dat de Historische Vereniging bij deze drukkerij in een goed blaadje staat. En dit bedrijf laat het niet alleen bij woorden, maar onderstreept het ook met daden! Het zal fijn zijn als de goede verstandhouding met onze ’huisdrukker’ nog lang bestendigd blijft.

C.A. Nelemans