Historische vereniging Bunscote

C. A. Nelemans Van het bestuur 67
O. Dekkers Schatvondsten in Bunschoten 68
A. ter Beek De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw 73
W. van Twillert
Bunschoten, een Westfriese grensstad (2) 75
Van wee is tat d’r één...? 80
J.E. Hopman Dialectwoordenboek voltooid 83
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 88
K. Kok Jaarprijs voor Flevoland 1996 90
J. Hoekstra Seizoenagenda 1996 91 

 Van het bestuur

Manuscript dialectwoordenboek

Om te komen tot de uitgave van een dialectwoordenboek moet heel veel gebeuren. Dat heeft onze historische vereniging in de praktijk ondervonden. Een belangrijk tussenstation, dat daarbij gepasseerd moet worden, is inmiddels bereikt.
Na vele jaren van voorbereiding - in 1984 is men begonnen - is de tekst van het Woordenboek van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk gereed. In een artikel van Hans Hopman kunt u lezen wat daarbij allemaal kwam kijken en wordt een tipje van de sluier opgelicht van het gigantische werk dat hier is verricht.
In een min of meer informele bijeenkomst is het manuscript aan de drukker overhandigd. Het gaf voldoening dat het nu zover mocht komen. Het laatste traject dat nog afgelegd moet worden vindt op de drukkerij plaats. We hopen dat het eindstation zonder al te veel obstakels zal worden bereikt. Het eindpunt is uiteraard de presentatie van het nieuwe woordenboek.
Het bestuur heeft inmiddels een commissie aan het werk gezet, die de opdracht heeft gekregen om op de dag van de presentatie ook een dialectavond te organiseren. Men is op zoek naar een geschikte accommodatie en men trekt medewerkers aan. De voorbereidingen zijn in volle gang. Eventuele suggesties van de leden zijn welkom. Geeft u ze door aan het bestuur!

Bestuursperikelen

Ons nieuwe bestuurslid, Mevr. Anneke ter Beek, heeft de taak op zich genomen om de ledenadministratie te verzorgen. Het bestuur verzoekt de leden dringend in voorkomende gevallen hun adreswijziging door te geven. Het komt te vaak voor dat leden onvindbaar zijn. De penningmeester komt daarachter als hij de acceptgiro, ter inning van de contributie, op zijn bureau terug krijgt en ook de bezorger van Bun Historiael maakt mee dat hij zijn blad niet kwijt kan. En dat is erg vervelend. Nu we
het toch over de acceptgiro hebben, willen we de leden die nog niet betaald hebben opwekken de contributie over te maken. Voor u een kleine moeite, voor ons een groot gemak.
Een aantal bestuursleden is druk doende de jaarlijkse excursie te organiseren. We denken dat het ook dit jaar weer een bijzondere reis gaat worden. We roepen liefhebbers op niet te aarzelen en op tijd in te schrijven. Want: Vol is vol!

Weer een verscheidenheid aan artikelen

De lezer ontdekt in deze Bun Historiael die is gesierd met een full color omslag, weer een scala van artikelen. W. van Twillert vervolgt zijn verhaal over ’Bunschoten, een Westfriese grensstad’. Een interessante geschiedenis over het bestuur van de gewesten waarin wij nu leven.
Uit de bodem komen zo nu en dan belangwekkende dingen naar boven. Leuke en merkwaardige vondsten worden gedaan, zoals munten, kannetjes en kettinkjes. O. Dekkers heeft er een verhaal over geschreven.
Verder treft de lezer de bekende rubrieken aan. Ze blijven boeien, zo kunnen we elke keer weer constateren. Al met al weer een rijk geïllustreerd en lezenswaardig nummer.

Vakantiegroet

Wanneer u dit nummer in handen krijgt begint de vakantietijd. Al onze leden die er op uittrekken wensen wij een goede en mooie vakantieperiode toe. Het zou prettig zijn wanneer sommigen wat ideeën opdoen die van belang kunnen zijn voor onze vereniging. En we hopen dat allen die thuis blijven ook een fijne tijd zullen hebben. In elk geval hebben ze, zo mogen we verwachten, enkele genoeglijke uurtjes met deze Bun Historiael.

C.A. Nelemans, voorzitter