Historische vereniging Bunscote

CA. Nelemans Van het bestuur 95
O. Dekkers Een oude getekende prent 96
P. Koelewijn Het gedicht van Jannetje Varenkamp voor haar jarige moeder 98
J. E. Hopman Schoolbelevenissen van ’Grietje van Rik’ 101
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 108
A. ter Beek Prachtige lezing over de Zuiderzeevisserij op ledenvergadering 110
W. van Twillert 40 jaar Vebo 113
A. ter Beek Van Bunschoter erf... 118
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 120
J. Hoekstra Seizoenagenda 1996 123

 Van het bestuur

Weer aan de slag

Nu de vakantieperiode er op zit is ook onze historische vereniging weer met haar activiteiten begonnen. Het is goed om op zo’n moment het doel nog eens in het vizier te krijgen. Deze doelstelling vindt u geformuleerd op de pagina hiernaast, helemaal onderaan. Het stemt tot voldoening dat in de loop van de tijd op verschillende manieren hieraan invulling is gegeven. Zonder volledig te zijn geven wij hiervan enkele voorbeelden. In 1983 rolde een uniek boek van de persen: de genealogie van de inwoners van de gemeente Bunschoten. Van wee binjie d^r één beschrijft de Bunschoter families van ca. 1600-1912. Een onderwerp dat uit historisch oogpunt van blijvende waarde is vormt de geschiedenis van de scheepswerf. In Van Sehuytenmakerije tot botter werf wordt het beschreven.
Vele wetenswaardigheden uit het boeiende verleden van onze dorpen kregen plaats in ons blad Bun Historiael. We herinneren aan de vele avonden in ’t Haantje waar interessante lezingen met een historisch tintje werden gegeven. En nu komt ons ’eigen’ dialectwoordenboek er aan. Ongetwijfeld een hoogtepunt voor onze vereniging. Diverse commissies zijn druk bezig om 8 november 1996 tot een onvergetelijke dag te maken. Naast de officiële presentatie van het boek hopen wij op die datum een dialectavond te houden. Voor ’Bunscote’ is er weer volop werk aan de winkel. Al onze commissies alsook de redactie en haar medewerkers wensen wij veel sterkte en ook veel plezier toe met hun werkzaamheden.

Opnieuw lezenswaardige artikelen en.... een felicitatie

Zoals gebruikelijk komt de lezer de (vertrouwde) rubrieken tegen als ’Van wee is tat d’r één?’, ’Een plaatje met een praatje’ en deze keer ook een aflevering van ’Van Bunschoter erP. Daarnaast vindt hij onder andere een leuk interview van J.E. Hopman met de subtitel ’Waarom een Spakenburgse
naar de ”hervormde school” in Bunschoten ging’. Alleen dit opschrift al nodigt uit tot verder lezen over haar schoolbelevenissen. P. Koelewijn is zo vriendelijk deze Bun Historiael te dienen met een interessant gedicht van Jannetje Varenkamp voor haar jarige moeder en O. Dekkers schrijft over een bijzondere prent, getekend met bruine oostindische inkt.
In de maand oktober viert het plaatselijke bedrijf VEBO zijn veertigjarig bestaan. W. van Twillert wijdt er een artikel aan. Opmerkelijk is dat de jarige VEBO voor ons ook een cadeautje heeft. Zij sponsort namelijk dit nummer. Wij zijn daar zeer dankbaar voor. Natuurlijk wensen wij het bedrijf van harte geluk, met dit jubileum en nogmaals hartelijk dank voor de royale gift!

Het magische getal 1000

De administratie wijst het uit. We gaan naar de duizend leden. Een klein stootje in de goede richting is nog nodig en we zijn er. Een mijlpaal in de geschiedenis van onze nog zo jonge vereniging! Het bestuur denkt en het rekent er eigenlijk een beetje op dat zo rond de verschijning van het dialectwoordenboek deze magische grens bereikt zal worden. Uiteraard zal aan dat feit bijzondere aandacht worden geschonken. Op welke manier laten we nu maar even in het midden. Graag willen we onze leden opwekken, belangstellenden die nog geen lid zijn van ’Bunscote’, te bewegen lid te worden. De ervaring leert dat de mond-op-mond reclame de beste reclame is. En onze leden weten immers het beste wat de voordelen zijn om lid te worden van onze bloeiende vereniging. Zo krijgen leden onze boekuitgaven tegen een bijzondere prijs aangeboden. Per jaar worden een aantal lezingen georganiseerd evenals een reisje naar een historische plek. En dan niet te vergeten: vijf of zes keer per jaar ontvangen zij het blad Bun Historiael. Bovendien vinden we het belangrijk dat de bevolking van onze dorpen op de hoogte is van haar eigen geschiedenis.
Een bekend gezegde geeft het ook aan: ”arm volk dat z’n historie niet kent en vergeet”. Bovendien is het zo dat hoe meer leden er zijn, hoe meer mogelijkheden onze vereniging heeft. Daarom ziet het bestuur belangstellend uit naar het duizendste lid. Wie zal het zijn? We zijn benieuwd. En de oproep blijft: Op naar de 1000!

Een groet aan onze erevoorzitter.

Het is reeds geruime tijd geleden dat onze erevoorzitter T. Sleurink verhuisd is naar Wezep. We willen onderstrepen dat dit niet betekent: uit het oog, uit het hart. Zeker niet nu het bestuur op de hoogte is van het feit dat de gezondheid van dhr. Sleurink te
wensen over laat. Als historische vereniging willen we hem langs deze weg van harte beterschap en sterkte toewensen. We weten dat onze erevoorzitter nog steeds volop meeleeft met het wel en wee van onze historische vereniging. Dat bevreemdt niet wanneer men bedenkt dat hij zo vele jaren lang nauw betrokken is geweest bij de vereniging. De voorzittershamer was bij hem in goede handen. Het past ons daarom hem (en natuurlijk ook zijn vrouw) vanaf deze plaats een hartelijke groet over te brengen. We zullen hem van alle belangrijke gebeurtenissen van ’Bunscote’ op de hoogte houden in de overtuiging dat dit op hoge prijs wordt gesteld.
Mijnheer Sleurink: Gods zegen en onze beste wensen voor nu en voor de toekomst!
C.A. Nelemans