Historische vereniging Bunscote

C. A. Nelemans Van het bestuur 87
W. van Twillert
Het raadsel van de oude foto: Van Twiller tot Hoolwerf 88
Van wee is tat d’r een....? 96
O. Dekkers De mest van Bunschoten 98
A. ter Beek Twintig jaar hooiploeg  101
W. Beekhuis
Een plaatje met een praatje 103
Aardrijkskunde in Bunschoten 106
O. Dekkers De Franse tijd Redactie 106
Redactie
Oude slagerij in Zuiderzeemuseum 111
Historische markt 1995 111
J. Hoekstra
Excursie 1995 111
Seizoenagenda 111
 

 Van het bestuur


Vakantielectuur

We leven midden in de vakantietijd. En dan komt er bij onze leden zomaar een nummer van Bun Historiael door de brievenbus. Kunt u zich betere vakantielectuur indenken? De redactie heeft er voor gezorgd dat er opnieuw een interessant blad voor u ligt met gevarieerde onderwerpen.
Overigens, ons themanummer over Wereldoorlog II mocht er ook zijn. Als bestuur hebben we van diverse kanten lovende reacties ontvangen. Fijn, dat ons blad zo gewaardeerd wordt!
Naast een aantal bekende rubrieken komt u in dit nummer weer een artikel tegen over de Franse tijd.
Ook kunt u ondermeer lezen over een speurtocht door de geschiedenis naar aanleiding van een oude foto. U zult er allemaal ongetwijfeld belangstelling voor hebben.

Boeken


Onze vereniging is in het bezit van nog een fors aantal prachtige boeken, die ze in de loop der jaren heeft uitgegeven. Bij de uitgave staat het bestuur altijd voor de vraag hoeveel exemplaren het moet laten drukken. En die vraag is best moeilijk te beantwoorden. Bestel je er te weinig, wel dan is dat erg vervelend, maar bestel je er te veel dan is dat ook niet goed. De praktijk leert dat er altijd vraag blijft naar dergelijke boeken.
Waarom we dit vermelden? Om onze leden een idee aan de hand te doen. U moet vast wel eens een keer een cadeau geven. Denk dan ook eens aan een boek van onze vereniging. Een boek over ons eigen dorp. Ze zijn er in verschillende maten en prijzen. Op al onze ledenvergaderingen liggen ze te koop.
Maar mocht u ze op een ander tijdstip aan willen schaffen, dan kunt u ze ophalen bij het bestuurslid dat het boekenfonds verzorgt. Zie binnenflap van ons verenigings-orgaan.

Historische Vereniging ’Bunscote’ is 15 jaar


In mei j.1. vierde onze vereniging haar verjaardag. Zij werd toen 15 jaar. Het is niet te doen gebruikelijk dat bij deze leeftijd een groots feest op touw wordt gezet, maar we willen het hier toch wel even noemen. Op onze jaarvergadering hebben we er ook even aandacht aan geschonken. Gelet op het aantal leden dat we hebben en in ogenschouw genomen het aantal bezoekers op onze ledenvergaderingen en - last but not least - gezien ons verenigingsorgaan menen we te mogen spreken van een bloeiende vereniging. We hopen dat dit nog lang zo zal blijven.

Dank aan Univé


We zijn Univé Onderlinge Eemland oprecht dankbaar dat hij dit nummer van Bun Historiael voor 50% heeft gesponsord. Het bestuur stelt het op hoge prijs dat op deze manier ook vanuit het Bunschoter bedrijfsleven geholpen wordt om de doelstelling van onze vereniging te verwezenlijken. We mogen daaruit concluderen dat ook vanuit deze discipline er grote belangstelling is voor ons blad.
Univé - bedankt!

De excursie


Een commissie uit het bestuur is geruime tijd bezig geweest met de voorbereiding van onze jaarlijkse excursie, over dit uitstapje kunt u meer lezen in dit nummer.
Het valt op dat onze reisjes zich mogen verheugen in een groot aantal deelnemers. De trip voor mensen die belangstelling hebben voor de historie van oude gebouwen en steden, voorziet kennelijk in een behoefte. De commissieleden hebben hun best gedaan om er weer iets moois van te maken. We wensen alle deelnemers nu reeds een fijne dag toe!

Tenslotte

Tenslotte willen we op deze plaats nog vermelden dat het gemeentebestuur van Bunschoten ons bestuur heeft uitgenodigd om 3 mei j.1. aanwezig te zijn bij de onthulling van de plaquette ter nagedachtenis van de enige gesneuvelde Canadese militair in de gemeente Bunschoten, Emilien Drapeau. Enkele bestuursleden hebben deze korte indrukwekkende plechtigheid bijgewoond. In de eerste druk van ons boek Bunschoten-
bezet-bevrijd is een lijst opgenomen van slachtoffers, die gevallen zijn in de periode 20 april - 5 mei 1945. Daarbij is ook vermeld: een Canadees. In de tweede druk kon nu de naam van deze militair opgenomen worden.

C.A. Nelemans