Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

116 Van het bestuurJ. Bos
117 Het huis waar ik geboren ben B. Zwaan
125 Urker klederdracht schittert in haar volle prachtop ledenvergadering ‘Bunscote’/ Wim Buffing volgt Aart van Halteren op als bestuurslid Hans Hopman
128 Uitreiking van de kalender voor 2019 J. Bos
131 Uit de kunst K. van Twillert
132 Kruiswoord Prijspuzzel E ter Haar
136 Van wee is tat d’r één? B. Zwaan
140 Jânom breit netten voor de ganzeflappers Klaas van Twillert
148 Breef tiên

 

Van het bestuur

 

Afscheid Aart van Halteren

Na 14 jaar van trouwe dienst als secretaris van de Historische Vereniging heeft Aart van Halteren op de ledenvergadering van 6 november j.l. zijn werkzaamheden als secretaris beëindigd. Het bestuur is Aart zeer veel verschuldigd voor de vele taken, die hij met grote inzet voor de vereniging verricht heeft. Als voorzitter wist ik wat ik aan Aart had en kon ik te allen tijde een beroep op
hem doen. En nooit tevergeefs. Ook in de persoonlijke sfeer waren de contacten bijzonder goed.

De nieuwe secretaris

Het bestuur stelde de nieuwe secretaris aan de leden voor. Het is Wim Buffing, die een carrière in de krijgsdienst en in het bedrijfsleven achter de rug heeft. We verwachten veel van hem en wensen hem sterkte toe bij zijn nieuwe activiteiten als secretaris van de vereniging.

Bun Historiael

Ook dit nummer van ons orgaan is weer rijkelijk gevuld met allerlei interessante onderwerpen.

- twee artikelen van Bort Zwaan

Bort Zwaan heeft twee artikelen geschreven.

Het eerste artikel gaat over het huis waar hij geboren is en wel het huidige pand Hoekstraat 114 en hij komt dan als vanzelf terecht op de Brink, die vroeger druk bevolkt was.

Het tweede is de fotorubriek Van wee is tat d’r één? Hij komt met een aantal oplossingen en zorgt voor nieuwe foto’s met het verzoek hem te helpen bij het vinden van de namen van de personen, die op deze foto’s staan.

- Ledenvergadering

Hans Hopman heeft een verslag geschreven over Urker Pracht, de klederdrachtgroep, die op de ledenvergadering de Urker dracht showde en ons tekst en uitleg gaf. Het was een mooie leerrijke middag, waarop een ieder van de aanwezigen genoot van de show, de uitleg en de gedichten.

- Jânom breit netten voor de ganzeflappers

Klaas Graftdijk heeft in 1963 een boeiend artikel gepubliceerd in het Vrije Volk over Eemdijk en wel over Jan Duijst onder de titel “Jânom breit netten voor de ganzeflappers”.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Breef tien

Meester Aort Blokhuis komt met Breef 10 op de proppen, waarin hij o.a. de rivaliteit tussen de jongens van de Oude Schans en de Hoekstraat beschrijft bij het roepen om een visje van de binnenvarende schippers: “Welkom sjipper in je heringsjuut, Gooit er een spiering of een botje uut”. 

- Prijspuzzel

En Evert ter Haar geeft weer acte de présence met de puzzel, die met dialectwoorden met alle mogelijke tekens moet worden ingevuld. Voor menigeen een nieuwe uitdaging.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

 

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

04 feb 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw
11 feb 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw

Advertenties