Historische vereniging Bunscote

BH_VWBJDE_FOTO

569
Deze foto is slechts sinds kort in ons bezit en is vrij recent ook gegeven aan een inwoonster van “De Haven” tegelijk met een foto van Canadese militairen [nr. 552], die al in een vorige editie van ons blad is verschenen. Helaas is de foto niet scherp, maar misschien zijn er lezers, die toch enkele personen kunnen thuisbrengen!
2020 01