Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

BH_VWBJDE_FOTO

518
Foto 518 is een hele oude opname van de Spuistraat met de binnengracht die doorliep naar de sluisdeuren bij de Oude Haven. Duidelijk is nog het stoomgemaal te zien dat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog opgeblazen is. Jammer genoeg is de foto niet helder, zodat de kinderen waarschijnlijk niet te herkennen zijn, of iemand moet ook een dergelijke foto in zijn bezit hebben. We wachten rustig af.
Op foto 518 is geen reactie gekomen en dat is begrijpelijk. De kinderen zijn moeilijk te herkennen. Maar de foto geeft het oude beeld weer van vroeger toen het stoomgemaal nog in gebruik was, dat stond ter hoogte van het carillon. Volgens eerder
ontvangen inlichtingen zat er ook een arrestantencel in voor opgepakte dronken bewoners!
2017 04

Social Icons

Seizoensagenda

Klederdracht aankleden


07 juni 2023
19:00 -

Advertenties