Historische vereniging Bunscote

BH_VWBJDE_FOTO

411
Foto 411 is duidelijk ook genomen tijdens een uitje van een vrouwenvereniging van omstreeks 1935. Het betreft waarschijnlijk ook vrouwen uit Bunschoten, maar we willen hier graag ook meer over weten Als u meer weet, vergeet dan niet te reageren.
Foto 411. Hier is een aantal namen genoemd, maar niet duidelijk is of dit geheel juist is. Achterste vrouw in burger is onbekend. Waarschijnlijk de vrouw van een plaatselijke predikant. Dan Stijntje Koelewijn-Dop en daarnaast Jaapje Huijgen-Dekkers Edr. Daarvoor Maria van Twillert-Huijgen Kldr.; Jannetje ter Haar-Beukers Bdr.; Mengsje Lustig-Huijgen Adr. Daarvoor Jaapje van Halteren-Koelewijn? En Geertje v.d. Groep-Jansen Wdr.
De vrouw achteraan in burger met hoed werd verondersteld dat dit een predikantsvrouw zou zijn. Dit is echter niet juist. Volgens een opmerkzame lezeres zou dit Tjitske Nieuwboer zijn, geboren 3-10-1901, dochter van Willem Nieuwboer en Hendrika Evelina van Woudenberg . Samen met haar zuster Hendrika Evelina hebben zij jarenlang in Nieuwlande gewoond, waar Tjitske onderwijzeres was.
2012 05