Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

152 Van het bestuur J. Bos
154 Blokhuizen in Canada Sylvia van Halteren-Blokhuis
161 Van wee is tat d’r één B. Zwaan
168 Van weesjongens tot houthakkers G. Raven
178 Uit de kunst K. van Twillert
180 Een brug, een polder en een rivier W. Meester
190 Hoe Hollands is mijn klederdracht A. de Jong
194 Ongs mooie dialect, de kruiswoord prijspuzzel E. ter Haar
196 Boekbespreking W. Ruizendaal

Van het bestuur

 Ledenvergadering

Op onze middagvergadering was er veel belangstelling voor de dansgroep uit Soest, die met zwier hun dansen en dansjes uitvoerden en de aanwezigen aangenaam vermaakten.

Kalender 2018

De nieuwe kalender heeft als titel meegekregen ’In en rond de haven’. Naar aanleiding van foto’s die op de Visserijdag gemaakt zijn, worden allerlei families uitvoerig voor het voetlicht gebracht.
En dan niet alleen de vissersfamilies, maar ook diverse boerenfamilies. Want rond de haven woonden zowel boeren als vissers. Het bestuur verwacht, dat de kalender opnieuw veel aftrek zal vinden.
De kalender werd zoals gebruikelijk in een gezellige omgeving uitgereikt. Dit jaar aan Hendrikje de Graaf-de Graaf en Maria de Jong-de Graaf.

Voorzitter Jan Bos, geflankeerd door de zussen Hendrikje de Graaf – de Graaf (links) en Maria de Jong – de Graaf.  Foto Abram Muijs.

 

Bun Historiael

- Eembrug

Willem Meester heeft ons verrast met een prachtig artikel over Eembrug. Hij gaf het de weidse titel “Eembrug: Een brug, een polder en een rivier.” En het is nuttig, dat een ook voor onze historie zo belangrijke plek als Eembrug van alle kanten belicht wordt. In een notendop krijgen we een helder overzicht van de geschiedenis van Eembrug.

- Emigratie van de Hoppen naar Canada.

Gerard Raven vertelt, aangevuld door Willem Ruizendaal, over Rijkert en Hendrik Hop, wier ouders vroeg overleden zijn. En wat nooit gebeurde, gebeurde toen: De jongens werden ondergebracht
in het weeshuis in Amersfoort. De jongens kregen een goede opleiding tot timmerman en trokken resp. in 1906 en 1911 naar het wilde westen van Canada, en wel naar Edgewood, gelegen
in de wildernis tussen Vancouver en Calgary. Later kregen ze daar gezelschap van een bevriende familie uit Amersfoort, de familie De Gans.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Van wee

De voorgeschiedenis van deze jongens wordt door Bort Zwaan beschreven in zijn ‘Van wee’.

- Emigratie van de Blokhuizen naar Canada

Sylvia Bokhuis-van Halteren vertelt het een en ander van twee zonen van meester Aart, en wel Jan Blokhuis Azn., de elektricien, en Klaas Blokhuis Azn., eigenaar van de souvenirwinkelier uit de Oude Schans. Ze doet dat aan de hand van een aantal brieven die vanuit Canada tot ons gekomen zijn. Van de inhoud word je niet direct blij. Je vraagt je in den gemoede af, waarom deze mensen
naar Canada getrokken zijn. Maar het is goed om er kennis van te nemen.

- Sitsen

Adriaantje de Jong schrijft een bijdrage n.a.v. de tentoonstelling in museum Spakenburg: Hoe Hollands is mijn klederdracht? De zoektocht van Wimpje en Hendrikje. Ze geeft een duidelijke
definitie van sits en gaat vervolgens na op welke wijze er van sits gebruik gemaakt is in Bunschoten-Spakenburg, Hindeloopen, Marken en de Zaanstreek.

- Ledenvergadering

Aart van Halteren schreef het verslag van de laatste ledenvergadering, waarop onze penningmeester Rico de Graaf de conceptbegroting voor 2018 presenteerde en de dansgroep uit Soest voor
een heel gezellige bijeenkomst zorgde.

Kruiswoordprijspuzzel 2017

Het laatste nummer van Bun Historiael zou niet compleet zijn, als er geen puzzel in zou staan. Evert ter Haar heeft er weer iets moois van gemaakt en hij spoort dan ook een ieder aan, de puzzel op te
lossen en in te zenden.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

13 mei 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw
03 juni 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties