Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

100 Van het bestuur J. Bos
101 Vijftig jaar Adventkerk en Vaartkerk (deel 3) Hans Hopman
120 Uit de kunst K. van Twillert
124 De Steiger G. Veldhuizen
140 De vernieuwde website A. Muijs
142 Van Twillert schrijft geschiedenis H. van Twillert
143 Rectificatie K. van Twillert
144 De nieuwe kalender van de Historische Vereniging 2018
145 Boeken te koop

Van het bestuur

 

Bun Historiael

- Rondom de Steiger

Gijs Veldhuizen beschrijft uitvoerig de economische activiteiten in het noordelijke gedeelte van Bunschoten. Het is werkelijk verbazingwekkend wat daar in vroegere tijden allemaal gedaan is.
Zo’n dertig personen worden met name en met vermelding van hun activiteiten genoemd. Het is welhaast onvoorstelbaar, dat er op zo’n klein oppervlak zoveel mensen geleefd en gewerkt hebben:
van dominee en advocaat Arendsen tot de schoenmakers Willem Vedder en Willem Hemeltje. N.a.v. een opmerking van Gijs Veldhuizen wil ik erop wijzen, dat een hoge stoep niet kenmerkend was
voor bakkers, maar behoorde tot woningen, vooral boerderijen ter voorkoming van wateroverlast bij overstromingen.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Van Twillert schrijft geschiedenis

Herman van Twillert Lzn (Lammert van Mup) is bezig met de beschrijving van het geslacht van Twiller(t). Hij maakt daarbij gebruik van de gegevens van ons oud-redactielid Willem van Twillert Wzn. Zo’n beschrijving is een heel karwei. Herman gaat terug tot 1325. Hij roept de huidige van Twillerts op anekdotes, geschiedenissen, afbeeldingen e.d. aan hem op te sturen. Grijp
uw kans om bij te dragen aan de totstandkoming van een prachtig werk over de van Twillerts.

- 50 jaar Advent- en Vaartkerk

Hans Hopman besluit zijn serie over de Adventkerk en de Vaartkerk met niet minder dan 30 foto’s. Na veel heen en weer gepraat wordt er besloten, dat de nieuwe kerk in Spakenburg niet Ichthus-,
maar Adventkerk te noemen. Het is opmerkelijk, dat juist in de Vaartkerk naar de wonderbare visvangst en het water verwezen wordt. Het is hartverwarmend om te lezen hoe groot de inzet van de toenmalige kerkleden in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk was.

- Van wee is tat d’r één

Bort Zwaan uit zijn waardering voor de vele reacties op de foto’s in het laatste nummer van Bun Historiael. Hij weet niet alleen vele namen te vermelden, maar vertelt ons ook interessante achtergrondinformatie.
Mocht u wat de serie 511 t/m 516 betreft namen weten, houd die dan niet voor u zelf, maar meld die dan aan Bort Zwaan.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

13 mei 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw
03 juni 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties