Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

4 Van het bestuur J. Bos
5 Zeger de visboer uit Spakenburg E. Heupers
12 Van wee is tat d’r één...? B. Zwaan
19 Uit de kunst K. van Twillert
22 Een praatje met een plaatje. W. Beekhuis Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen
25 Cursussen verzorgd door de Historische Vereniging A. van Halteren
26 Aantekeningen van een kunstenaar in Holland O. Dekkers
36 Ongs mooie dialect, de prijspuzzel, de oplossing E. ter Haar

 

Van het bestuur

 

In Memoriam Cor van der Linden

Ons bereikte het droeve bericht dat dhr. Cor van der Linden is overleden. Cor van der Linden was een medewerker van het eerste uur. In 1985 treedt hij op als secretaris van de tentoonstelling “Oorlog en bezetting 1940-1945” in de grote zaal achter de Noorderkerk. Hij is dan al lid van de redactie van Bun Historiael. In 1989 wordt hij secretaris van het bestuur en blijft dat tot 1993. Hij treedt af gezien zijn leeftijd. Maar in verband met zijn deskundigheid op het terrein van boeken en publicaties blijft hij als adviseur aan het bestuur verbonden. Hij wordt verantwoordelijk voor de coördinatie en de vormgeving. Dat we nu al jarenlang zo’n prachtige vormgeving van Bun Historiael hebben, is voor alles te danken aan zijn inzet. Op 14 februari 1994 werd hij dan ook terecht benoemd als erelid. De Historische Vereniging Bunscote verliest door zijn heengaan een lid van het eerste uur, een man met een grote inzet en met veel kennis van en liefde voor boeken en tijdschriften, aan wie wij allen veel dank verschuldigd zijn.

Sponsoring

Ook dit jaar sponsort De Bunschoter het eerste nummer. Hiervoor onze hartelijke dank. Financieel een mooi begin van het nieuwe jaar.

Kalender 2013

De kalender van 2013 heeft een goed onthaal gehad. Alle exemplaren zijn verkocht en de kalendercommissie bezint zich op de kalender voor 2014, want regeren is vooruitzien!

De digitialisering

We zijn druk doende met de gemeente over de digitalisering van ons fotobestand. Als alles naar wens verloopt, zal er een convenant tussen de gemeente Bunschoten en de Historische Vereniging getekend worden, waarin de samenwerking tussen beide partijen geregeld is. We zijn op zoek naar mensen, die bereid zijn om te helpen bij het scannen van de foto’s en die willen helpen om de gegevens, die bij de betreffende foto horen, erbij te zetten. Mocht u daarbij behulpzaam willen zijn, neem dan contact op met de secretaris, Aart van Halteren.

Grazige weiden

Willem Ruizendaal is druk bezig met het redigeren van de Nederlandse vertaling van To lie in green Pastures, waarin de lotgevallen van de emigrantenfamilies Duijst, Van der Beek en Zijl in Chili en in de Verenigde Staten beschreven worden. Als er mensen zijn die nog foto’s en/of brieven van deze families in hun bezit hebben, dan roepen wij die op om deze voor de uitgave van dit boek ter beschikking te stellen aan een van de bestuursleden. Ze blijven uiteraard uw eigendom en u krijgt ze zo snel mogelijk weer terug. Zodra het werk aan het boek vordert, zullen we d.m.v. een intekenbon de belangstelling voor het boek peilen.

Bun Historiael

Willem Beekhuis is weer terug met zijn rubriek ‘Een plaatje met een praatje’ en doet dit aan de hand van foto’s, prentbriefkaarten en ansichtkaarten.

Evert ter Haar geeft de oplossing van de kruiswoordprijspuzzel. Het blijkt, dat de diakritische tekens, het dakje en de accenten op de klinkers, menigeen in de problemen gebracht hebben. Uit de vele goede inzendingen zijn de drie prijswinnaars getrokken, die ik hiermee van harte feliciteer.

Van E. Heupers is het verhaal over Zeger de visboer, die eind 19e eeuw al ventend en drinkend door Amersfoort, Soest en Baarn trok. Grappig vanwege de onmogelijkheid is een passage als: “Zijn hele leven is hij visser gebleven. Toen hij al wat ouder werd, werd hij visboer.” Zo is het net alsof zijn ouderdom niet tot zijn leven behoort. Het doet denken aan een passage in de Faust van Goethe, waarin een vrouw begroet wordt met de woorden: ‘Uw man is dood en laat u groeten.” De Soester boer in het verhaal verwijst naar Psalm 5 : 6 en doet dat niet alleen om zes te laten rijmen op fles. In dit vers staat namelijk: “De dwazen blijven niet staande voor Uw ogen. U haat allen die onrecht bedrijven.” Als het verhaal niet zo tragisch was, zou je het komisch kunnen noemen. Maar waarschijnlijk is het waarheidsgehalte van het verhaal hoger dan menigeen lief is.

Van Oth Dekkers is het artikel Aantekeningen van een kunstenaar in Holland. Deze man heeft in 1889 met zijn boot Nederland bezocht en daarbij ook Bunschoten en Spakenburg aangedaan. Hij heeft tekeningen gemaakt en een verslag van zijn bezoek daaraan toegevoegd. Hij spreekt over Bunschoten en Spakenburg als zijnde “gehuchten”, “afgelegen dorpen”, die hun oude-wereld-karakteristiek niet verloren hebben. De rol van de vrouwen geeft hij duidelijk weer: “De vrouwen houden vast aan de gewoonten van hun stammoeders en hun klederdracht verschilt aanmerkelijk van die welke in de omgeving gedragen wordt.” Maar wie zou denken, dat hij de klederdracht charmant zou noemen, vergist zich deerlijk: “Het figuur ziet er naar alle kanten uit als een soort ballon; het resultaat is bepaald grotesk”.

Bort Zwaan verzorgt in de hem geheel eigen stijl: Van wee is tat d’r één? Wij hopen, dat velen voldoen aan zijn oproep om te reageren op de afgedrukte foto’s. Al met al weer een prachtig verenigingsblad, dat doet verlangen naar het volgende....

Contributie 2013

Tot slot nog een mededeling van huishoudelijke aard: De contributie voor 2013 wordt afgeschreven van die leden die een machtiging afgegeven hebben. Voor de overige leden zit de acceptgiro bij Bun Historiael in.

Jan Bos Lzn, voorzitter

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

13 mei 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw
03 juni 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties