Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

43 Van het bestuur J. Bos
44 Seizoensagenda A. van Halteren
45 Uit het leven van Jan Pruijs (1919-2007) P. Koelewijn
54 Maquette Willem Ruizendaal in Nieuwe Kerk Delft J.H. Hopman
56 Bunsjoter Breeven A. Blokhuis
64 Van wee is tat d’r één...? B. Zwaan
68 Uit de kunst K. van Twillert
69 Bunschoten in oude kranten E. ter Haar 

 

Van het bestuur


In Memoriam Jan Hoekstra

In maart overleed voor ons nog geheel onverwachts ons erelid Jan Hoekstra. Hij heeft vanaf 20 maart 1991 eerst twee jaar als penningmeester gediend, daarna werd hij de secretaris van de vereniging. Hij werd bij zijn afscheid geprezen vanwege zijn grote accuratesse en zijn geweldige inzet. Hij miste zelden een bestuurs- of een commissievergadering. Naar buiten toe was hij ‘de stem van Bunscote’. Het secretariaat was hem als het ware op het lijf geschreven. Tot 15 februari 2005 heeft hij met verve deze functie vervuld. Vanwege zijn verdiensten voor de vereniging werd hem dan ook het erelidmaatschap van de vereniging aangeboden. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen, nu zij hun man en vader moeten missen.

Contributie 2013

Een groot aantal leden heeft de contributie voor 2013 voldaan. Maar er is nog steeds een grote groep van niet minder dan 230 leden, die wat dit betreft niet aan zijn verplichtingen voldaan heeft. We doen een dringend beroep op onze leden, om alsnog de contributie te betalen. Het is voor niemand plezierig om de leden herhaaldelijk te moeten manen.... En een vereniging als de onze is voor een substantieel deel afhankelijk van de inkomsten uit de contributie.

Inhoud Bun Historiael

Hans Hopman schrijft over de maquette van de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft Ons in meerdere opzichten zeer getalenteerde redactielid Willem Ruizendaal heeft maandenlang heel hard en minutieus gewerkt aan deze maquette, die nu in de Nieuwe Kerk staat opgesteld. Al met al een prestatie van formaat.

Peter Koelewijn is van de partij met: Uit het leven van Jan Pruijs (1918- 2007). Voor velen onder ons was Jan Pruijs de tambour-maître van de plaatselijke drumband. Maar Peter Koelewijn beschrijft Pruijs als militair, als postloper, als onderduiker en als verzetsman. Op deze wijze profileert hij Pruijs op een mooie en duidelijke wijze.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

Evert ter Haar weet in ‘Bunschoten in oude kranten’ weer een aantal wetenswaardigheden voor het voetlicht te brengen, zoals het artikel van 1880, waarin de dood van Melis Vedder beschreven wordt. Deze kwam om het leven doordat zijn paard op hol sloeg en hij van de kar viel. Interessant is het verhaal over de boete voor meester Harke Schuil, die in 1910 een boete van f 1,00 kreeg, omdat hij een leerling een tik gegeven had.

De bijdrage van Bort Zwaan in ‘Van wee is tat d’r één?’ is vooral voor oudere plaatsgenoten bijzonder interessant. Naar zijn artikelen wordt dan ook altijd uitgekeken. Maar de foto’s moeten niet alleen maar bekeken en besproken worden. Degenen, die de namen van de personen denken te kennen, worden opgeroepen hun kennis te delen en contact op te nemen met Bort Zwaan.

Verder starten we met De Bunsjoter Breven van Aart Blokhuis, waarin de toestanden rond 1930 aan de orde komen. Dat is inmiddels 80 jaar geleden en het zag er in Bunschoten-Spakenburg heel anders uit dan tegenwoordig.... Voor hen, die het dialect niet of slechts ten dele kennen, heb ik een vertaling in het Nederlands gemaakt en verder heb ik ook dit artikel voorzien van een aantal aantekeningen.

Medewerkers gezocht

Voor Bun Historiael kunnen we altijd nieuwe verhalen gebruiken. Het mooist is het als die op papier aangeboden worden. Maar sommigen zijn heel goed in vertellen. Neem dan contact met ons op, dan zorgen wij ervoor, dat ze op papier komen. En verder hebben we mensen nodig, die de foto’s van onze vereniging willen scannen, zodat onze gehele collectie gedigitaliseerd kan worden. Wie dat wil, moet even Aart van Halteren bellen of mailen.

Jan Bos Lzn, voorzitter

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

13 mei 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw
03 juni 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties