Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

79 Van het bestuur J. Bos
80 Seizoensagenda A. van Halteren
81 Het dagelijkse leven in een boerenstulp tussen Nekkeveld en het stoomgemaal J. E. Hopman
88 Jaarvergadering zwaait bestuurslid Jan de Graaf uit J. E. Hopman
90 Van Oòtjes Gôet J. Bos
94 Uit de kunst K. van Twillert
94 Over de klederdracht B. Zwaan Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen
96 Bunsjoter Breeven (2) A. Blokhuis
101 Van wee is tat d’r één...? B. Zwaan
 

 

Van het bestuur


Continuïteit

Tijdens de laatste jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Jan de Graaf, die niet minder dan twintig jaar lang in diverse functies zijn beste krachten aan de Historische Vereniging gegeven heeft. Ook op deze plaats willen we hem nogmaals hartelijk bedanken voor alles wat hij als trouw bestuurslid voor de leden gedaan heeft. Gelukkig konden we een waardige vervanger voor hem vinden in de persoon van Henk de Jong, van wie we het een en ander verwachten mogen. Want continuïteit moet er zijn...

Digitaliseren

Om te kunnen digitaliseren zijn de nodige scanapparaten en een aantal laptops aangeschaft, zodat we er klaar voor zijn, als het scannen en digitaliseren gaat beginnen.

In grazige weiden

Om de stof voor het boek over de families Zijl, Duijst en Koelewijn behapbaar te maken, is er een tweedeling gemaakt. Mevrouw Jacqueline van de Eshof gaat zich bezighouden met de familie Zijl, terwijl Willem Ruizendaal zich zal werpen op de families Duijst en Koelewijn. We verwachten er veel van, want we hebben mooie oude foto’s en Willem Ruizendaal heeft toegezegd dat hij mooie kaarten zal maken van Chili en Amerika.

Contributies

Een zeventigtal leden heeft nog steeds niet betaald. Zij krijgen een laatste aanmaning. We doen een dringend beroep op ieder lid, om bijtijds zijn contributie te betalen, want ook een historische vereniging moet aan zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen. Ook wij moeten onze continuïteit waarborgen.

Het reisje

We gaan op zaterdag 24 augustus naar het Ot en Sien Museum in Surhuisterveen, waar we ook lunchen, en maken ‘s middags een prachtige rondvaart vanuit Earnewoude om ‘s avonds met een diner in Vierhouten het reisje af te ronden. De belangstelling is groot. We hebben al zeker een bus vol. Mocht u zich nog willen aanmelden, dan kan dat bij Aart van Halteren, tel. 033-4557114, E-mail: . Missschien komt er nog een advertentie in de Bunschoter, maar daarop hoeft u niet te wachten.

Een greep uit de inhoud van Bun Historiael

Hans Hopman heeft een artikel over de boerderij van Teunisjie geschreven. Dat was een gedeeltelijk in de dijk gebouwd boerderijtje tussen Nekkeveld en het stoomgemaal. Daartoe heeft hij de laatste bewoner Cor Landman in een verzorgingshuis in Putten opgezocht. En zoals te verwachten valt, komt er dan een stoet van oude Spakenburgse bekenden voorbij.

Bort Zwaan schrijft o.a. onder de titel “Gewoonte of uitzondering?” over afwijkingen in de klederdracht, zoals bijv. het dragen van zilveren gespen in de zwarte rouw.

En verder schrijft uw voorzitter over het jongste boek over de Spakenburgse quilts Van Oòtjes Goêt van de hand van Winnifred de Vos. Kortom, er valt weer heel wat te lezen en te bekijken. En wilt u als lezer vooral niet vergeten om te reageren, als u meer weet dan wij nu weten.

Redactieleden gezocht!

We hebben dringend behoefte aan nieuwe redactieleden. Een blad als Bun Historiael moet maandelijks gevuld worden en daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat het aantal redactieleden uitgebreid wordt. Mocht u belangstelling hebben, schroom dan niet en lever uw bijdrage aan de continuïteit van ons verenigingsblad. U kunt zich melden bij de secretaris, Aart van Halteren, of bij de voorzitter, tel. 2981956, E-mail: .

Jan Bos Lzn, voorzitter

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

13 mei 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw
03 juni 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties