Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

111 Van het bestuur J. Bos
112 Een modelboerderij in Spakenburg W. Beekhuis
127 Dagje uit met de Historische Vereniging A. de Graaf -de Graaf
131 Seizoensagenda A. van Halteren
132 100 jaar Zuiderkerk B. Zwaan Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen
133 Bunschoten in oude kranten E. ter Haar
134 Uit de kunst K. van Twillert
136 Het geslacht Heek H. van Twillert
142 Van wee is tat d’r één...? B. Zwaan

 

 

Van het bestuur

Reisje

Het reisje van de Historische Vereniging vond plaats in twee bussen en leidde naar het Ot en Sien-museum in Surhuisterveen en naar Eernewoude, waar een tocht gemaakt werd over de Oude Venen. In dit nummer vindt u een verslag hiervan, geschreven door Alie de Graaf van de Schouw.

Bun Historiael

Willem Beekhuis laat de modelboerderij van A. Huygen in de Molenstraat herrijzen. Het getuigde indertijd van ondernemerschap om een dergelijke boerderij op poten te zetten. Maar we kunnen het wel aan Willem overlaten om het hele reilen en zeilen van deze modelboerderij uiteen te zetten.

Evert ter Haar vergast ons weer op ‘Bunschoten in oude kranten’. Hij maakt ons knap nieuwsgierig, als hij gewag maakt van een ernstig zedenmisdrijf in 1912. Je vraagt je af, wat er zich in die dagen in ons dorp afgespeeld heeft. Hij laat in elk geval de deur open staan met zijn belofte te zoeken naar de verdere ontknoping. Verder vermeldt hij dat tijdens het ansjovissen Rutger Meester niet minder dan 270 gulden in een sigarenkoker over boord ziet vallen..... En hij besluit zijn rubriek met de mededeling, dat een inwoner van ons dorp op paleis Soestdijk aan koningin Wilhelmina een Spakenburgse klederdrachtpop voor de kleine Juliana aangeboden heeft. En ik hoor u opnieuw denken: Wie zou dat geweest kunnen zijn?

Herman van Twillert schrijft een boeiend artikel over de familie Heek. Hierin houdt hij zich o.a. bezig met de vraag of de VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck verwant was met alle andere Heeken in ons dorp. En tussen neus en lippen door vermeldt hij, dat de familie Heek Bunschoten een burgemeester geleverd heeft. En dat ze hetzelfde gepresteerd hebben in de gemeente Eemnes. Ja, die Heeken hebben klaarblijkelijk meer gepresteerd dan dat we tot voor kort voor mogelijk gehouden zouden hebben.

Bort Zwaan publiceert in ‘Van wee is tat d’r één’ nieuwe foto’s en behandelt de binnengekomen reacties. Eigenlijk is Bort een beetje teleurgesteld. Hij is er namelijk van overtuigd, dat er veel meer mensen weet hebben van de personen, die er afgebeeld zijn. En ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik kom zelf heel vaak mensen tegen, die mij vertellen, dat ze natuurlijk wel weten, wie er op de foto’s staan, maar dat ze ervan uit gaan, dat anderen wel zullen reageren of al wel gereageerd hebben. Dat moet je niet doen. Dan doet namelijk niemand iets. En laten we nu nog vastleggen, wat er vastgelegd kan worden. Over een poosje weet niemand het meer en dan is het echt te laat.....

Jan Bos Lzn, voorzitter

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

13 mei 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw
03 juni 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties