Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

151 Van het bestuur J. Bos
153 Spierdijker ‘ballet’ in t’Haantje J.E. Hopman
156 Voorouders die tot leven komen W. Ruizendaal
164 Wederwaardigheden rond de familie Berendse(n) P. Koelewijn
171 Uit de kunst K. van Twillert
174 Kruiswoord Prijspuzzel E. ter Haar
176 Hoe een Bunschotense in 1953 ‘De Ramp’ van Zeeland overleefde J.E. Hopman

 

 

Van het bestuur

De kalender

De kalendercommissie bestaande uit Marianne van Twillert, Wouter Koelewijn Jzn en ondergetekende heeft haar uiterste best gedaan om weer een aansprekende kalender te maken. Ze heeft de kalender voor 2014 de titel “Hârd wârken” meegegeven en heeft daarbij aandacht geschonken aan het werken op de boerderij, op zee, het werken in de visverwerking en het werken in de diverse fabrieken. Natuurlijk zijn er mooie gebouwen in de kalender opgenomen, maar we weten allemaal, dat onze leden vooral belangstelling voor mensen hebben. Waar we dat konden, hebben we hun namen vermeld. Laat het ons weten, als we een verkeerde naam of helemaal geen naam vermeld hebben. Dan kunnen we u hetzij via Bun Historiael hetzij via internet laten weten, hoe de vork in de steel zit. De kalender krijgt elk jaar weer een warm onthaal en we vinden dat dit zo moet blijven. Als u nog ideeën hebt voor een nieuwe kalender, neem dan contact op en wij zullen kijken wat we daarmee doen kunnen.

Digitaliseren

Het is zo ver. Alle apparatuur en alle programma’s hebben we in huis, zodat we op korte termijn kunnen beginnen met het digitaliseren van onze collectie beeld- en fotomateriaal. Degenen die zich hiervoor reeds gemeld hebben, kunnen op korte termijn een uitnodiging verwachten, zodat ze onderwezen en geïnstrueerd kunnen worden in het digitaliseren.

We verwachten dat er in groepjes van drie gewerkt gaat worden en dat we in onderling overleg ‘s morgens, ‘s middags of ‘s avonds aan de slag kunnen. Mocht u zich nog niet gemeld hebben en nu denken dat het u wel wat lijkt, laat het dan horen, want er is genoeg werk aan de winkel!

Ledenvergadering

Over de ledenvergadering van 22 okt. j.l. vindt u een uitgebreid verslag van de hand van Hans Hopman. Het was een prachtige avond met het optreden van de Spierdijker dansgroep, die ons zowel met hun prachtige klederdracht als met hun professionele wijze van dansen een mooie en gezellige avond bezorgde. Onder de aanwezigen was het enthousiasme dan ook groot en werd er zowel in de pauze als na afloop van de vergadering nog druk nagepraat!

Aanvullingen Woordenboek

Van Jan de Graaf Ezn kregen we 50 pagina’s met aanvullingen op het Woordenboek van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. We hebben besloten, om deze aanvullingen in een aantal afleveringen van Bun Historiael te publiceren, zodat een ieder daarvan kennis kan nemen. Als ze aanleiding tot opmerkingen, aanvullingen of correcties geven, kunnen we die alsnog verwerken. Mocht u sowieso aanvullingen op het woordenboek hebben, neem dan contact met ons op, zodat we die kunnen verwerken. Verder denken we bij de aanvullingen aan publicatie op het internet.

Bun Historiael

De vaste rubriek van Bort Zwaan “Van wee is tat d’r één...?” moet u helaas één nummer missen.

Wel treft u een artikel aan van de hand van Peter Koelewijn: “Wederwaardigheden rond de familie Berendse(n)” en een artikel van Hans Hopman: “Hoe een Bunschotense in 1953 ‘de Ramp’ van Zeeland overleefde”.

Het verhaal over de familie Berendse is opgetekend uit de mond van Maria Hopman- de Harder en maakt duidelijk hoe nauw de Spakenburgse families met elkaar verweven zijn. Mijn moeder was een dochter van Cornelus Berendse en derhalve een kleindochter van Peter Berendse, beter bekend onder de naam Peter de Por. Dan komt zo’n verhaal toch wel heel dichtbij. Het verhaal is zowel komisch als tragisch en zeer lezenswaardig. Dat laatste kan ook gezegd worden van de bijdrage van Hans Hopman over Reintje van de Geest. Ik heb het niet met droge ogen kunnen lezen.... Het is een bijzonder en aangrijpend verhaal!

Ook in het artikel van Willem Ruizendaal komen familiebanden voor het voetlicht. In dit geval gaat het over de herkomst van veel Spakenburgse families die voor een deel op Schokland blijkt te liggen. Een prachtig artikel.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

Ik wil besluiten met het noemen van de puzzel, die ook dit jaar weer gemaakt is door Evert ter Haar. Hij doet een beroep op uw kennis van de Spakenburgse streektaal. Hierbij moet ik u dringend adviseren om voor het plaatsen van de juiste leestekens gebruik te maken van het Woordenboek van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. Het valt aan te bevelen, mocht u niet over dit boek beschikken, om eens op internet te kijken, of u daar een tweedehands exemplaar kunt vinden.

Jan Bos Lzn, voorzitter

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

13 mei 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw
03 juni 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties