Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Van het bestuur J. Bos
6 Bunschoter verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog Derk de Graaf
17 De watersnoodramp van 1916 J. Bos
22 Twee kerkgenootschappen erkennen elkaar Willem Ruizendaal
24 Boerderij van Dirk en Eppie is niet meer Hans Hopman
26
Vijftig jaar Adventkerk en Vaartkerk (deel 1) Hans Hopman
38 Van wee is tat d’r één...? B. Zwaan
42 Uit de kunst K. van Twillert
43 Ongs mooie dialect (oplossing kruiswoordpuzzel) E. ter Haar

Van het bestuur

 

Verenigingsnieuws

De vereniging telt momenteel 1147 leden. De afgelopen ledenwerfactie heeft in totaal 40 nieuwe leden aangebracht. We hopen, dat de belangstelling voor de geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk zal blijven groeien. 

De fotoverzameling

We hebben zo’n 30.000 foto’s. Daarvan zijn er nu 18.000 gescand en een groot aantal daarvan is beschreven. We zouden blij zijn met meer mensen, die de foto’s willen beschrijven. Dat kan in het Bunhuus, maar het kan ook heel goed thuis gebeuren. Neem in alle gevallen contact op met Klaas Koelewijn (033-298 5318) email:  

Nieuwe leden

Dankzij het promotienummer van Bun Historiael hebben zich tot nu toe ongeveer 25 nieuwe leden aangemeld. We heten ze hierbij van harte welkom en hopen dat ze aan veel activiteiten gaan deelnemen.

Bun Historiael 

- Adventkerk en Vaartkerk

Hans Hopman schrijft naar aanleiding van het feit dat beide kerken in 1967 in gebruik genomen werden. Dit is dan het eerste deel van een serie van drie. Het is een mooi stukje kerkgeschiedenis waarin allerlei bekende namen en vele geldinzamelingsacties voor het voetlicht komen.

- Erkenning twee kerken

De GKV en de NGK hebben elkaar als “kerken van Christus” erkend. Aan dat feit wordt in een klein artikeltje aandacht geschonken.

- Uit de kunst

Klaas van Twillert besteedt aandacht aan een werk van Matthijs Hage uit 1922. Hans Hopman haalt herinneringen op aan Dorpsstraat 100, de onlangs gesloopte boerderij van de familie Koelewijn.

- Van wee is tat d’r één?

Bort Zwaan vindt het jammer, dat er zo weinig reacties binnengekomen zijn en hoopt erop, dat de nieuwe serie meer succes zal hebben. Hij toont weer een serie prachtig foto’s uit ons plaatselijke geschiedenis.

- Jan Nagel en de Watersnood van 1916

Jan Nagel trekt een vergelijking met de watersnood van 1825 en voert allerlei gedupeerden sprekend in. Zijn bede werd bewaarheid: “O God, bewaar ons dorp en land, voor storm en hoge vloed, en leid ons veilig door uw hand.”

- Bunschoter verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Derk de Graaf schreef in 2015 een studie over het verzet op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. N.a.v. zijn studie schreef hij dit artikel waarin hij aandacht besteedt aan burgemeester van den Berg, Gerritje de Jong, Willem Berendse, Lammert Duijst, Nicolaas Gouwens en Balkema.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- De dialectpuzzel

Voor menigeen is de oplossing van de dialectpuzzel van Evert ter Haar een zware bevalling. Maar Evert geeft een sympathieke reactie op de ingezonden brieven n.a.v. de kruiswoordpuzzel en verder geeft hij een verantwoording van de mogelijke oplossingen. En hij maakt de drie winnaars bekend. Namens het bestuur van de historische Vereniging van harte gefeliciteerd! Onze secretaris Aart van Halteren zorgt dat u de prijs krijgt.

 
Jan Bos Lzn, voorzitter


 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

13 mei 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw
03 juni 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties