Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Van het bestuur J. Bos
6 Jachtleven in de Eempolder J.E. Hopman
12 Boeken te koop
13 De klok van de Noorderkerk W. Meester
16 De familie Beukers (1) W. Beekhuis
24 Uit de kunst K. van Twillert
26 Oplossing van de Kruiswoord Prijspuzzel E. ter Haar
25 Seizoensagenda
28 Klaas en Grietje, een herinnering W. Hartog
33 Van wee is tat d’r één B. Zwaan
40 Dialect: een studie Jan Bos
42 Adressen, colofon

 

Van het bestuur

"Ai je willen, dat de minsen je eren, dan moe je wârken,
Ai je willen, dat de minsen je begeren, dan moe je wârken,
Ai je willen, dat de minsen je respecteren dan moe je wârken”


(variatie op een oud Drents-Staphorster versje)

In Memoriam Aart de Harder

In december 2013 overleed Aart de Harder. Naast de vele taken, die hij verrichtte, was hij ook actief in de Historische Vereniging en wel van juni 1991 tot mei 1995 o.a. als secretaris van het boekenfonds. Op de jaarvergadering van 23 mei 1995 werd er publiekelijk afscheid van hem genomen. De toenmalige voorzitter Cees Nelemans schreef in Bun Historiael van 5 september 1995 n.a.v. het afscheid van Aart: "Ik denk, dat het correct is om ook vanaf deze plaats dhr. A. de Harder dank te zeggen voor alles wat hij als bestuurslid voor de vereniging heeft gedaan. Zo was het beheer van het boekenfonds aan hem toevertrouwd en ook verzorgde hij de distributie van Bun Historiael onder de bezorgers. Altijd vertrouwd en secuur! Daarom nogmaals publiek hier waardering voor uitgesproken. Wat kunnen we daaraan nog toevoegen? We kunnen er alleen maar mee instemmen. Ons medeleven gaat uit naar allen, die hem lief hadden en na stonden.

De kalender

De kalender van2014 was opnieuw een succes. De gehele oplage is uitverkocht. En uiteindelijk kwamen we nog exemplaren tekort. Volgende keer zullen we alles in het werk stellen om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Onder de foto's hebben we waar mogelijk de namen van de betreffende personen vermeld. We kregen hierop verscheidene reacties, die ons aanleiding geven tot de volgende correcties: - op het blad van maart/april staat onder foto 1: Bietje van Tamelen-Ruizendaal, naam onbekend, schoonvader van Wouter van Diermen (Wouter van Peet Titus). Dat moet zijn: Bietje van Tamelen-Ruizendaal, haar broer Gerrit van Tamelen (Lagie), Kees de Graaf (Kees van Lub / de schoonvader van Wouter van Diermen). - mei/juni foto 3: Aartje de Graaf. Dat moet worden: Kopie Heinen-Muys. juli/augustus: foto 1: Hendrikje Hartog-Bos moet zijn: Hentje Meester-Bos. Onder foto 2 stonden in het geheel geen namen. Dit zijn v.l.n.r. staand: Netta Korlaar-Roos, Dirkje de Harder, Jannetje Koelewijn-Korlaar, zittend: Annie ter Haar-Koelewijn, Willie Troostwijk-Zijl. Met dank aan allen die op- en/of aanmerkingen hadden!

Reintje van de Geest

In het vorige nummer stond een aangrijpend verhaal van Reintje van de Geest over haar lotgevallen tijdens de watersnoodramp van 1953. Naar aanleiding van de onderschriften onder de foto's kwam er een opmerking binnen. Op foto 1 van pagina 177 staan de narnen van de kinderen: Mengsje en Hilletje. Dat moet zijn: Aartje (Vedder-) van de Geest (l.) en Annetje (Beukers-) van de Geest. Aan de namen onder de foto op bladzijde 187 kunnen er nog twee toegevoegd worden: de jongen in de lichte regenjas is Douwe Beukers en de man met de hoed is Zeger Beukers.

Driehonderdste cursist vis- en vleesroken

Eind 2013 deden een grote groep enthousiaste mensen examen voor de cursus "Roken van Vis en Vlees". Deze cursus wordt twee keer per jaar door de Historische Vereniging Bunscote in nauwe samenwerking met Spakenburg Paling georganiseerd. De vrijwillige inzet van de leermeesters ]aap de Graaf, alias Jaap de Roker, en Alex Koelewijn, alias Alex Paling, is prijzenswaardig. De cursus blijft populair. Dat blijkt wel uit het aantal aanmeldingen. Voor deze cursus heeft de Historische Vereniging nog nooit reclame behoeven te maken. De samenwerking tussen de Vereniging en het bedrijfsleven is een succesformule. Tot ver buiten onze dorpsgrenzen kent deze cursus een grote groep fans. De Historische Vereniging maakt samen met Spakenburg Paling met deze cursus al jaren promotie voor ons dorp. Deze keer kwamen er zelfs tien cursisten van buiten onze dorpsgrenzen. In Spakenburg kan wat geleerd worden! Het is te hopen, dat de cursisten zich de weg naar ons mooie dorp blijven herinneren en onze prachtige gemeente ook in de toekomst zullen blijven bezoeken. Deze cursus zou men de beste city marketing voor ons dorp kurnen noemen. Deze maal was de uitreiking van de certificaten wel een heel bijzondere, vanwege het feit, dat de driehonderdste cursist een diploma kreeg. En jawel hoor, omdat men in Bunschoten-Spakenburg weet wat vrouwenemancipatie inhoudt, werd er een vrouw gehuldigd: Astrid van der Schuur. Na een daverend applaus van de medecursisten werd Astrid gefeliciteerd en kreeg ze bloemen en cadeaus zowel van de Historische Vereniging als van Spakenburg Paling. Foto's van het examen zijn te vinden op de Facebookpagina van Spakenburg Paling.

Bun Historiael

De inhoud van deze aflevering is weer zeer gevarieerd.

Willem Meester is van de partij met een zeer lezenswaardig artikel over de klok van de Noorderkerk in de oorlog. Hierin reageert hij op zeer snedige wijze op een artikel van Sjaak van de Groep in het Amersfoorts Dagblad, waarin deze suggereert, dat de kerkenraad van Noord de geleende klok van de Lutherse kerk in Amersfoort verwisseld zouden hebben voor een scheepsbel....

Mees Hartog schrijft over Klaas en Grietje, een herinnering. Het betreft Klaas Blokhuis alias Klaas Fattie en Grietje Heek, die in de vijftiger jaren hun zeer goed lopende zaak in de Oude Schans verkochten om naar Canada te emigreren. Wat zou het goed zijn, om op korte termijn contact te leggen met de nazaten van Klaas en Grietje om zo wat meer gegevens te verkrijgen over de lotgevallen van hun ouders resp. grootouders.

Evert ter Haar komt met de oplossing van de kruiswoordpuzzel en publiceert de namen van drie prijswinnaars. Menigeen heeft zitten zuchten tijdens het maken van deze puzzel, maar toch lukt het altijd weer een aantal mensen de perfecte oplossing in te sturen. van harte gefeliciteerd!

Hans Hopman schrijft een prachtig artikel over Jachtleven in de Eempolder door de ogen van Lammert Hopman. Deze beschrijft vanaf 'Gigo' de avonturen van nimrod Lammert Hopman en gunt ons daarmee een blik in een andere wereld.

Bort Zwaan uit in "Van wee..." zijn tevredenheid over de belangstelling voor zijn rubriek en de reacties die hij de afgelopen tijd gekregen heeft. Fijn is dat. En het stimuleert ook nog. Op Rikkert Los en zijn vrouw hoop ik t.z.t. in een artikeltje terug te komen...

Van de hand van Willem Beekhuis is het eerste artikel over de familie Beukers. Deze familie, die im de persoon van Philip Beukers als onderwijzer ons dorp binnen kwam, heeft een grote invloed gehad op onze gemeenschap. Ik ben nu al benieuwd naar het vervolg.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

In grazige weiden

Dit jaar verschijnt er weer een boekwerk. Het zal gaan over de emigratie van de families Duijst en Zijl naar Chili en de uiteindelijke reis van de Duijsten naar de Verenigde Staten. Jacqueline van de Eshof is druk doende de lotgevallen van Adriaan Zijl in Chili in kaart te brengen d.m.v. intensieve contacten met zijn in Chili wonende nazaten. Ook wordt aandacht besteed aan de familie van Teunis Koelewijn, die rechtstreeks naar de Verenigde Staten emigreerde en een vaste woonplaats vond in Hanford. Willem Ruizendaal is bezig met de beschrijving van de wederwaardigheden van de Duijsten en de Koelewijns en heeft toegezegd voor mooie kaarten en prachtige foto’s te zorgen. We zullen u op diverse manieren op de hoogte houden van de ontwikkeling.

Jan Bos Lzn, voorzitter

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

03 juni 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw
10 juni 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw

Advertenties