Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

95 Van het bestuurJ. Bos
97 De familie Beukers (3), slot W. Beekhuis
106 Boeken te koop
107 Gedichten van mevr. De Jong-Visser, De Spakenburgse dichteres P. Koelewijn
113 Uit de kunst K. van Twillert
116 Aanvulling woordenboek, (1) J. de Graaf
124 Waar de Parijsche mode geen opgeld doet O. Dekkers
127 Kalender
128 Van wee is tat d’r één B. Zwaan
134 Adressen, colofon

 

Van het bestuur

Digitaliseren

In de maand december gaan we met diverse groepen in het Bunhuus aan het werk om de zeer uitgebreide fotocollectie te digitaliseren. Dat kon niet eerder, omdat nog allerlei fouten en tekortkomingen in het systeem verholpen moesten worden. Maar met inzet van alle beschikbare krachten moet het toch mogelijk zijn een flinke start te maken.

Kalender 2015

De foto's zijn inmiddels allemaal uitgezocht en het voorwoord bij de kalender is geschreven. Er wordt nu hard gewerkt aan de onderschriften bij de foto's en de vermelding van de op de foto’s voorkomende personen.

Rustend in grazige weiden

Er wordt door Willem Ruizendaal hard gewerkt aan "Het verhaal van de Bunschoter emigranten naar Chili en de Verenigde Staten van Amerika 1910-1930". Het wordt een prachtig geïllustreerd werk van circa 200 pagina's met vele historische foto's en mooie kaarten. Wat het formaat van het werk betreft denken we aan de afmetingen van Ootjes jonge jaren. De verwachting is, dat het werk in het najaar van 20I4 verschijnt.

De Klederdrachtcursus

De Historische Vereniging verzorgt sinds jaar en dag de klederdrachtcursus, waar het mogelijk is om alle mogelijke onderdelen van de Spakenburgse klederdracht te vervaardigen. Deze cursus is voortreffelijk georganiseerd en wordt verzorgd door een drietal zeer bekwame lesgeefsters, en wel de dames Hendrikje Beukers- Koelewijn, Hendrikje Kuis-Koelewijn en Wimpje Blolhuis-Poort, die elk jaar opnieuw tot volle tevredenheid van de cursisten en het bestuur van de Historische Vereniging hun taak vervullen. Hendrikje Beukers-Koelewijn zal de komende tijd een heupoperatie ondergaan. Dat is dan ook de reden, dat er verwacht wordt dat onze klederdrachtcursus begin van het komende jaar weer van start gaat. De cursus bestaat uit vier middagen en zal. over vijf weken uitgesmeerd worden. U kunt zich melden bij mevrouw W. Blokhuis-Poort, I{avenstraat 39, 3752 AB Spakenburg (tel. 033-2980633). Goede wijn behoeft geen krans.

Bun Historiael 

Peter Koelewijn schreef een mooi artikel naar aanleiding van de gedichten van de vrouw van dominee De Jong, die in Spakenburg de Gereformeerde kerken diende van 1926 tot 1943. Uit de gedichten die mevrouw de Jong-Visser schreef, maakte Peter Koelewijn een selectie:

  • uit 1936: het gedicht n.a.v. het plotselinge overlijden van Johannes Evert van Rossum
  • uit 1938 n.a.v. de geboorte van Beatrix twee gedichten: "Oranje liedje" en "Voor onze kleine Prinses"
  • uit 1937: de ondertrouw van prinses Juliana en prins Bernard: "Bruidstijd". Het gedicht uit 1940: "Voor hen die vielen en aan hen die treuren" n.a.v. het sneuvelen van Jan Baas en Dirk Koelewijn op 10 mei 1940 zal hij volgend jaar publiceren, omdat het dan 75 laar geleden is.

En hij besluit zijn lezenswaardige artikel met een brief van mevrouw De Jong aan Willem Koelewijn- Crookewit.

- Waar de Parijsche mode geen opgeld doet

Van de hand van Oth Dekkers is "Waar de Parijsche mode geen opgeld doet". Het is oorspronkelijk verschenen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant n.a.v. een bezoek van een journalist aan Bunschoten en Spakenburg in 1935. Het artikel is ietwat zoet-zuur alsof de auteur niet helemaal weet wat hij aan moet met de dingen die hij heeft waargenomen, zoals bijv. blijkt uit "baby's met die niet onaardige, maar hopeloos duffe hoofddeksels".

- familie Beukers (3), slot

Willem Beekhuis en Willem Ruizendaal sluiten de artikelenserie over de familie Beukers af met bijdragen over Jacobus en Wouterus Beukers. Het is aandoenlijk om te lezen hoe klein het aantal Afgescheidenen of liever Christelijk Gereformeerden in 1940 was: 200 en ín 1950: 300. En dan van meet af aan de onderlinge strijd met enerzijds Jacobus Poort, die een derde deel van de Afgescheidenen met zich mee nam en met anderzijds Jan Borten Hartog, waarbij niet helemaal duidelijk wordt, waar het conflict met de laatstgenoemde om draaide. En wordt met "het bescheiden kerkgebouw aan de rand van het dorp" waar de Afgescheidenen vergaderden de ouwe school oftewel de worstfabriek, de toekomstige bibliotheek in de Kerkstraat bedoeld? Wat wel duidelijk wordt, is de belangrijke rol die Jacobus Beukers binnen de Afgescheidenen in Nederland gespeeld heeft. Wouterus Beukers was niet alleen de eerste Afgescheidene die burgemeester werd, maar hij was dat ook nog eens 49 jaar lang. Onder zijn bewind werden allerlei kleiwegen verhard tot grindwegen, werd de vissershaven verbeterd en werd de straatverlichting aangelegd, met petroleumlampen, dat wel. Hij heeft talloze bestuurlijke functies in zeker acht waterschappen gehad en heeft ervoor gezorgd dat het stoomgemaal gebouwd werd. Opmerkelijk is het om te lezen hoe weinig inwoners de gemeente Bunschoten in die jaren had. In 1831: 1131 en in 1985: 2135!

- Van wee is tat d'r één

Bort Zwaan blijft in Van wee is tat d’r één zoeken naar de namen van allerlei personen. En zoeken doe je het best met degenen die het weten. De uiteindelijke bedoeling van het zoeken is het vinden! Mocht u dus iemand kennen, denk dan niet: Dat weet iedereen toch wel. Maar neem contact op met Bort Zwaan en draag zo bij aan de vastlegging van een stukje geschiedenis.

- Aanvulling Dialectwoordenboek

Jan de Graaf Ezn is in de loop der tijd druk bezig geweest met aanvullingen op het dialectwoordenboek. Deze keer zijn de aanvullingen A t/m D in Bun Historiael opgenomen. Het is interessant om ze te lezen en het lijkt mij voor menigeen een uitdaging om de aanvullingen te toetsen en te becommentariëren.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

 

 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

03 juni 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw
10 juni 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw

Advertenties