Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

139 Van het bestuurJ. Bos
141 Boottocht Kampen-Enkhuizen v.v. W. Koelewijn-Saks
142 Bunsjoter Breeven (4) A. Blokhuis
147 Ver in ’t Veld, een boerderij aan de rand van onze gemeente. M. Blom-Hooft
154 Gedenkplaat 1813-1913 J. Bos
160 Aanvulling woordenboek, (2) J. de Graaf
168 Uit de kunst K. van Twillert
169 Het raadsel van Hoekstraat 45 K. van Twillert
170 Kruiswoord prijspuzzel E. ter Haar
172 Van wee is tat d’r één B. Zwaan
177 Boeken te koop
178 Adressen, colofon

 

Van het bestuur

De kalender van 2015

Ook dit jaar is de verkoop van de kalender uitstekend verlopen. Dit maal ging het over pronken in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. De verkoop werd uitstekend gepromoot door LOS, DB-TV en De Bunschoter. Onder onze leden werd de kalender bijzonder goed ontvangen. Een woord van dank voor alle bezorgers en bezorgsters van de kalender is hier zeker op zijn plaats.

Nieuwe webmaster

Gelukkig hebben we een nieuwe webmaster ter vervanging van Evert ter Haar kunnen vinden. Het is Arian Muijs, Botter 6 te Spakenburg. Zijn privé- mailadres is : . En ik neem aan, dat hij op korte termijn te bereiken zal zijn onder: . We vinden het geweldig, dat hij mèt zijn ict-ervaring onze gelederen komt versterken.

Nieuw bestuurslid

Ons nieuwe bestuurslid is Klaas Koelewijn, van wie we grote verwachtingen hebben. Hij is inmiddels ingewerkt door Wouter Koelewijn, die na jarenlange trouwe dienst als bestuurslid van onze vereniging afscheid heeft genomen. Maar hij blijft zich in elk geval inzetten voor de vereniging als lid van de fotocommissie en als lid van het scanteam om al onze foto's te digitaliseren. Mochten er nog mensen zijn, die ook willen komen scannen neem dan contact op met Wouter Koelewijn (tel. 2984269).

Nieuwe redactieleden

We zijn op zoek naar nieuwe redactieleden. Want je moet er toch niet aan denken, dat we op een gegeven ogenblik tot de conclusie moeten komen, dat er geen kopij meer is voor Bun Historiael. En dat terwijl er nog zoveel verhalen onder ons leven, die hoog nodig opgeschreven en vastgelegd moeten worden. Als u redactielid wilt worden, dient u contact met een van onze bestuursleden op te nemen.

In grazige weiden

Willem Ruizendaal is bijzonder druk bezig geweest met het redigeren van de vertaalde tekst van de oorspronkelijk Engelse versie van het boek van Everett Vande Beek. Zoals u ongetwijfeld weet, gaat het over de emigratie van de families Duijst, Koelewijn en Zijl naar Chili en vandaar naar Hanford in de Verenigde Staten. Ik kan u verzekeren, dat hij er weer iets heel moois en bijzonders van gemaakt heeft. En hij is er al heel ver mee. De opmaak is in principe klaar. Er moeten nog wat correcties plaats vinden, wat foto's opgezocht worden en het laatste hoofdstuk met een aantal conclusies moet nog geschreven worden. De zoon van Everett Vande Beek heeft inmiddels een bezoek aan Willem Ruizendaal gebracht en zal dat opnieuw doen in de tweede week van december. Hij heeft zijn naam vernederlandst tot Dirk van de Beek en neemt naar verwachting niet alleen zijn vrouw, maar ook een aantal oude foto's mee. Maar mooi wordt het!

Herdenkings-Album

Van mevrouw H. Beukers-Beekhuis ontvingen wij het "Herdenkings-Album uitgereikt ter gelegenheid van de opening der K. van Amerongenschool te Bunschoten op 26 Augustus 1930". Het album bevat een negental puntgave foto's van o.a. Dr. G. van Goor, de oprichter "der School-Vereniging" in 1889, het Bestuur der School, het Personeel der School en enige schoolklassen. Ik denk, dat de fotocommissie er zijn hart aan op zal ophalen.... We danken mevrouw H. Beukers-Beekhuis hartelijk voor het afstaan van dit album. Mocht u zelf over fotomateriaal beschikken, dan doet u ons er een groot genoegen mee. Dan kunnen wij het digitaliseren en indien mogelijk van de nodige namen voorzien.

Klederdrachtcursus

Als het herstel van mevrouw Hendrikje Beukers-Koelewijn naar wens verloopt, zal er zo half januari met de klederdrachtcursus van de Historische Vereniging gestart worden. Via De Bunschoter wordt u op de hoogte gesteld van de exacte datum, het tijdstip en de locatie. U kunt zich melden bij mevr. W. Blokhuis-Poort (tel. 2980633) en mevrouw H. Kuis-Koelewijn (tel.2981792). Bij ons krijgt u les van echt zeer ervaren leraressen, die verstand hebben van alle mogelijke kledingstukken van de Spakenburgse klederdracht.

Peter Koelewijn en Putten

In 1948 is er door Tj. Wouters een gedenkboek over de verschrikkelijke razzia van Putten op 1 en 2 oktober 1944 uitgegeven. In 2014 verscheen van de hand van Pieter Dekker en Gert van Dompseler een nieuw werk "Van naam tot nummer – slachtoffers van de Puttense razzia ”. Er waren inmiddels zoveel nieuwe gegevens verzameld, dat deze uitgave er wel moest komen. In Bunschoten-Spakenburg is er altijd veel belangstelling voor de gebeurtenissen in Putten geweest. De ouderen onder ons hebben Putten zien branden. En er was een plaatsgenoot, Jan Koelewijn, die direct betrokken was bij alles wat er zich in Putten en kamp Amersfoort afgespeeld heeft. Mede om die reden heeft Peter Koelewijn over Jan Koelewijn en deze razzia geschreven en wel in Bun Historiael 2009 vanaf pagina 168 en Bun. Historiael 2010 vanaf pagina 26. Omdat de feiten m.b.t. Jan Koelewijn zelfs bij de Puttenaren niet bekend waren is op de pagina's 67 t/m82 van het boek “Van naam tot nummer” een groot gedeelte van Peter Koelewijns twee artikelen over Jan van Niera opgenomen. Als bestuur willen we Peter Koelewijn geluk wensen met deze eervolle gebeurtenis. Het bewijst wat we eerder opmerkten: "In Bunschoten wordt geschiedenis geschreven".

Bun Historiael

- Van wee is tat t'r één

Bort Zwaan bedankt in *Van wee is tat d'r één" een ieder die bijdragen heeft geleverd om de passende naam bij de diverse foto's te krijgen roept de trouwe lezers op om ook voor de nieuwe serie foto 454 t/m 458 contact met hem op te nemen.

- Het raadsel van Hoekstraat 45

Klaas van Twillert heeft een interessant artikel geschreven onder de titel "Het raadsel van Hoekstraat 45". Daar kwam de nieuwe bewoner bij restauratiewerkzaamheden in het plafond de resten van een kist tegen met de tekst: A v/d Ho, Zuiderkruis, ruimbagage, Hoekstraat 45/Spakenburg. Wij zijn zeer benieuwd of onze lezers meer weten van deze geschiedenis.

- Bunsjoter Breeven (4)

Aart Blokhuiis is weer present met Breef 4 van de Bunsjoter Breven. Hij klaagt daarin over het verschijnsel auto en betitelt dit als een gevaar voor de jeugd. Verder is zijn brief een aanklacht tegen het schreiende gebrek aan hygiëne. Het is rond 1930...

- Gedenkplaat 1813-1913

Uw voorzitter schreef na het ontvangen van de gedenkplaat van 1813 een artikel over het vertrek van stadhouder Willem V, over de aankomst van Willem Frederik, de latere koning Willem I, en over de mensen uit wier nalatenschap de gedenkplaat kwam, te weten Kees Meester en Peetje Meester- Zijl.

 Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Boottocht Kampen-Enkhuizen v.v.

Wouter Koelewijn-Saks schreef een gedicht over het reisje van de Historische Vereniging op 23 augustus 2014, toen we met de bus naar Kampen reden om vervolgens met de boot naar Enkhuizen en terug te varen. Ik denk, dat hij de gevoelens van velen voortreffelijk vertolkt heeft.

- Aanvulling Dialectwoordenboek

Jan de Graaf Ezn schreef de Aanvullingen op het Dialectwoordenboek E t/m L. Ik heb opnieuw van zijn aanvullingen genoten. En je vraagt je elke keer weer af: Staat dat er echt niet in? En... het is de bedoeling dat onze lezers op de aanvullingen reageren. Hetzij met eigen aanvullingen, hetzij met op- of aanmerkingen over het geschrevene.

- Ver in 't Veld, een boerderij aan de rand van onze gemeente

Mien Blom-Hooft schrijft over Ver in 't Veld, onder ons beter bekend als Veer in 't Veld. Daar bracht haar opoe Jans Voskuilen van 1880 tot 1900 haar jonge jaren door. Het was een totaal andere wereld, waarin de tegenstelling tussen rooms-katholieken en protestanten bijzonder groot was. Dit artikel mochten we overnemen van onze zustervereniging uit Hoogland.

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

 

 

 

 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

13 mei 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw
03 juni 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties