Historische vereniging Bunscote

C. A. Nelemans Van het bestuur 139
R. Tolman Marktdag in de regen 140
A. ter Beek 50 jaar markt op en rond het Spui 144
W. van Twillert
De markt in beeld 157
Van wee is tat d’r één ...? 162
J.E. Hopman ’Wie met slecht weer komt, komt om te kopen’ 165
W Beekhuis
Een plaatje met een praatje 182
Kalender 2001 186
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2000 187
Werkgroepen, contactpersonen 187 

Van het bestuur

Themanummer

Dit septembernummer is een themanummer. Het is bijna helemaal gewijd aan de Spakenburgse zaterdagmarkt. Juist in deze maand bestaat deze markt 50 jaar. Op initiatief van de Reclame Commissie Markt wordt in deze Bun Historiael de geschiedenis van dit wekelijks zaterdagge-beuren voor het voetlicht gebracht.

De markt is in Spakenburg niet meer weg te denken. Spakenburg zonder markt zou Spakenburg niet meer zijn. Veel steden kennen sinds mensenheugenis het Verschijnsel’ markt. Ze is vaalt te vinden in het centrum. Het woordenboek zegt dat de markt een plein of publieke plaats is tot koop en verkoop of ruil. De meest bekende markt uit de oudheid is ongetwijfeld het Forum in de wereldstad Rome, het Forum Romanum. Het was de plaats in het oude Rome waar de bijeenkomsten werden gehouden, waar de beroemde redevoeringen van de retors plaats vonden en waar recht werd gesproken. Maar het was ook de plaats van de openbare handel, met name de ruilhandel. Wie nu in Rome komt ziet alleen nog de overblijfselen zoals de fundamenten en de zuilen van winkels en tempels. De markt en het marktwezen zijn dus van heel oude datum. In dat licht heeft de Spakenburgse markt nog heel wat in te halen! Dat betekent overigens niet dat over deze markt niets te vertellen zou zijn. Het is interessant om na te gaan hoe de markt hier is ontstaan en hoe ze zich heeft ontwikkeld. Arie ter Beek heeft dat gedaan en wijdt er een lezenswaardig artikel aan. Hans Hopman vertelt over de markt aan de hand van een aantal interviews. Boeiend is het verder om het verslag te lezen van een bezoek dat de bekende schrijver Rinke Tolman aan de Spakenburgse markt bracht op een regenachtige zaterdagmiddag.
W. Beekhuis laat in ’Een plaatje met een
praatje’ ook de koopman zien, maar dan een die met zijn handel naar de mensen toe gaat. Een fotoreportage van Willem van Twillert completeert het themanummer over de markt.
Namens de historische vereniging willen we de Reclame Commissie Markt en allen die bij het marktgebeuren betrokken zijn van harte gelukwensen met het 50-jarig jubileum. Moge het zo zijn dat deze Spakenburgse markt nog lang dé ontmoetingsplaats zal zijn met z’n eigen, specifieke gezelligheid en sfeer.
Het past ons de Reclame Commissie Markt Spakenburg te bedanken voor het initiatief dat ze heeft genomen tot dit themanummer en de gemeente Bunschoten voor haar financiële bijdrage.

Overige zaken

Ook voor het komend jaar zal onze vereniging weer een kalender uitgeven in samenwerking met Drukkerij De Bunschoter bv. Het belooft opnieuw een heel bijzondere kalender te worden, eigenlijk meer dan een kalender: een verzamelaarsobject! Er staan ruim dertig foto’s in die laten zien hoe nauw grote begrippen als cultuur en geschiedenis verbonden zijn met het dagelijks leven.
Zie ook de informatie op pagina 186.
Het in het vorige nummer besproken boek De eeuw van de Onderlinge is inmiddels verschenen. Ons redactieteamlid Arie ter Beek vertelt erin de geschiedenis van het plaatselijk Onderling Fonds.
Het boek is voor onze leden beschikbaar voor de gereduceerde aanschafprijs van f 19,95 via secretaris J. Hoekstra, Vivaldi-weg 72, tel. 298 74 06.

Uw voorzitter, C.A. Nelemans