Historische vereniging Bunscote

C. A. Nelemans Van het bestuur 51
O. Dekkers Ter bedevaart 52
P. Koelewijn Het geslacht Bast 55
W van Twillert Van wee is tat d’r één ... ? 66
A. ter Beek De bemaling van de Bunschoter polders (4) 68
P. Koelewijn De brieven van Wijmpje van Twillert (1886-1919), 5 77
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 80
J.E. Hopman De goeie ouwe tijd: een mythe ? 83
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2001 87
Werkgroepen, contactpersonen 87
  

Van het bestuur

In dit nummer

Met genoegen kondigen we de artikelen aan die u in dit nummer tegenkomt. Er is een verslag van de ledenvergadering van 14 februari j.1. waar we hebben geluisterd naar een toespraak van prof, ’t Hart over ”die goeie ouwe tijd”. Ook nog andere zaken zijn daar aan de orde gesteld. Hans Hopman is de scribent van dit verslag. Peter Koelewijn vervolgt zijn serie ’de brieven van Wijmpje van Twillert’. Ook laat hij zijn licht schijnen over ’het geslacht Bast’, waarvan hij een afstammeling blijkt te zijn.
Arie ter Beek vertelt verder over de geschiedenis van de bemaling in de Bunschoter polders. In een vierde aflevering laat hij ons de ontwikkeling van stoomgemaal naar electrisch gemaal zien. Dat had overigens heel wat voeten in de aarde.
Oth Dekkers gaat heel ver terug in de geschiedenis. Hij schrijft over oude overleveringen die bewaard zijn gebleven: mirakels in Amersfoort.
En verder zullen de foto’s in de rubrieken ’Een plaatje met een praatje’ en ’Van wee is tat d’r één...?’ velen weer aanspreken.

Andere zaken

Op dinsdag 22 mei a.s. hopen we onze jaarvergadering te houden in ’t Haantje, aanvang acht uur. Naast een aantal huishoudelijke zaken, die op een jaarvergadering nu eenmaal thuishoren, zal de heer De Graaf uit Veenendaal een lezing verzorgen. Zijn voordracht zal gaan over de middeleeuwse oorlogsvoering in de streek tussen Eemnes, Amersfoort en Nijkerk. En daar zullen -zo heb ik een flauw vermoeden - de Bunschoters ongetwijfeld ook mee te maken hebben gehad. De heer De Graaf is gepromoveerd op het onderwerp: ’de strijd tussen Holland, Gelderland en Utrecht’ en is dus goed thuis in deze materie. Uit ervaring weten we dat de heer De Graaf zijn gehoor weet te boeien. Het bestuur nodigt de leden uit om deze vergadering te bezoeken. Het zou fijn zijn als ’t Haantje vol was.
Van de dialectavond op 26 mei vorig jaar is een schitterende video-band uitgekomen. Al heel snel was die band uitverkocht. Bij het bestuur melden zich nog steeds mensen die deze band willen kopen. Besloten is voor de liefhebbers er nog een aantal bij te laten maken. Zij moeten hun bestelling opgeven bij het dagelijks bestuur. Voor de namen, adressen en telefoonnummers worden zij verwezen naar de pagina hiernaast. De prijs voor leden is f 32,- terwijl niet-leden f 37,50 betalen. Wacht u niet te lang, want dan zou het kunnen dat u achter het net vist. Er komt geen ’herdruk’.

Op de ledenvergadering in februari j.1. is bekend gemaakt dat het bestuur een aantal boeken, die bij de historische vereniging verkrijgbaar zijn, aanmerkelijk in prijs heeft verlaagd. Het gevolg was dat onze”boek-verkoper” meteen heel goede zaken deed. Uiteraard geldt deze prijsverlaging ook voor de leden die toen niet aanwezig waren. De prijzen van diverse uitgaven zijn nu heel aantrekkelijk. Een paar voorbeelden: Onder dokters handen, '..gereet en gekleet naar hun staat', Op een halfzeuventje en Bunschoten bezet - bevrijd gaan nu weg voor de prijs van f 15,- Voor de fotoboeken Zó vierde Bunschoten feest en Een enkic kuieren betaalt u hetzelfde bedrag. Het prachtige dialectwoordenboek kunt u al kopen voor f 25,- Allemaal ledenprijzen! Zoekt u een kadootje of wilt u zo maar eens iemand verrassen, op Zuiderzeelaan 2 kunt u terecht voor een leuk boek en dat voor een prettige prijs.
U mag u zelf ook wel eens verwennen, daar is niks mis mee.
C.A. Nelemans