Historische vereniging Bunscote

C. A. Nelemans Van het bestuur 143
J.C. van der Wis Bunschoten, muntplaats in de Middeleeuwen 144
K Kok Vissersjongen Peter Hopman Azn. (1891-1972), 3 154
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 160
P. Koelewijn
Uilenspiegel, een enig blad (2) 164
Naar aanleiding van de artikelen over Willem Berendse (2) 170
W. Beekhuis Een plaatj e met een praatj e 172
A. ter Beek De Bunschoter botter BU15(10) 175
H. Blokhuis-Beukers Cursus klederdrachtmaken 182
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2004 183
Werkgroepen, contactpersonen 183

Van het bestuur

De kalender

De kalendercommissie is aan het werk gegaan om, in samenwerking met drukkerij De Bunschoter, te komen tot de uitgave van de kalender 2005. Als thema is gekozen ’Bunschoten-Spakenburg 60 jaar bevrijd’. Het wordt een exemplaar met veel oude, soms zwart-witte, foto’s. Ze geven een beeld van optochten en feesten die in al die jaren in onze dorpen zijn gehouden. Aan de uitvoering is veel aandacht besteed.
Het is bekend dat de kalender bij veel van onze leden zeer welkom is. Het bestuur is er trots op dat de kalendercommissie er opnieuw in geslaagd is een prachtige kalender uit te brengen.

’Bunscote’ was er ook


Op de nautische markt ter gelegenheid van de Zuidwalwedstrijden was op 21 mei ook de historische vereniging op het Spuiplein met een kraam aanwezig. En op de Boeren- en Beestenboeldag op zaterdag 5 juni in de Dorpsstraat ontbrak de vereniging evenmin. Beide dagen leverden een aantal nieuwe leden op en er is voor een fiks bedrag historische boeken verkocht. Veel mensen kwamen een kijkje nemen in de kraam. Het is goed en nuttig dat ’Buns-cote’ aan de weg timmert.

Het bleek dat niet iedereen op de hoogte is van het feit dat men voor de aanschaf van historische boeken uit onze voorraad terecht kan bij het bestuurslid G. Koelewijn, Zuiderzeelaan 2. Hij heeft voor de verkoop de boeken in huis. Ook is geconstateerd dat sommige mensen al geruime tijd van plan zijn zich op te geven als lid. Maar door allerlei omstandigheden komt er niets van. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de bestuursleden. Hun adressen staan voor in Bun Historiael. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Wat dat betreft kan ’Bunscote’ best nog wat versterking gebruiken.

Ledenvergadering

De laatste ledenvergadering in 2004 is gepland op donderdag 28 oktober a.s. Op deze vergadering zal de heer A. J. Horst uit Ermelo komen vertellen over zijn verzameling historische schoolplaten van Isings. Veel generaties leerlingen van de lagere school maakten voor het eerst kennis met de vaderlandse geschiedenis dankzij de platen van kunstenaar Isings. Wanneer de heer Horst deze schilderijen of dia’s hiervan laat zien dan komt heel vaak de herinnering boven: o, die hingen vroeger bij ons op school ook. Isings is altijd een feest van herkenning. Naar verluidt weet de heer Horst zijn verhaal goed te brengen, hij verstaat de kunst om de mensen te boeien. De ingrediënten voor een leerzame en leuke avond zijn dus aanwezig. De leden zijn van harte welkom in ’t Haantje. We beginnen om 20.00 uur.

Inhoud van dit nummer

Ook in dit nummer kan de lezer zijn hart ophalen bij ’Van wee is tat d’r één....?’ en bij ’Een plaatje met een praatje’.
Steeds de moeite van het lezen waard! Verder zien we van drie artikelen het vervolg, over de BU 15, over het blad Uilenspiegel en over de vissersjongen Peter Hopman.
Buitengewoon interessant is het verhaal over een muntvondst. De titel is: Bunschoten, muntplaats in de Middeleeuwen. Niet alleen gaat het verhaal over deze opmerkelijke vondst, maar tevens krijgt de lezer een flinke dosis geschiedkundige informatie. Geschiedenis die alles te maken heeft met de historie van de ’stad’ Bunschoten.
De conclusie kan zijn dat de redactie er in geslaagd is ook nu weer een prachtig nummer van Bun Historiael voor het voetlicht te brengen. En dat verdient waardering! De lezers wensen we veel lees- en kijkplezier.

C.A. Nelemans, voorzitter