Historische vereniging Bunscote

131 Van het bestuur C.A. Nelemans
132 Nicolaas Gouwens (1919-2001) van 1943 tot 1946 politieagent in Bunschoten, 2 P. Koelewijn
140 Van wee is tat d’r één....? W. van Twillert
145 Beatrijs en het verdwijnende dialect K. Kok
147 Arnhem en Doorwerth, doel van een geslaagde excursie C.A. Nelemans
149 Het zilveren huwelijksfeest van Klaas de Graaf en Evertje Duijst O. Dekkers
152 Het Mosterdzaadje P. Koelewijn
157 Een plaatje met een praatje W. Beekhuis
160 Vissersjongen Peter Hopman Azn. (1891-1972), 8 (slot) K. Kok
168 Noordwijkse klederdrachtgroep geeft schitterende show A. van Halteren
170 De eeuw van de Grote bakker  P. A. Kok

Van het bestuur

 

Openstelling van 't Bunhuus

Nu de historische vereniging haar eigen, voor ieder toegankelijke onderkomen heeft gekregen, is het bestuur er toe overgegaan om de openingstijden vast te stellen.
Speciaal voor de leden van de vereniging zal ’t Bunhuus open zijn op elke eerste donderdag van de maanden januari, april, juli en oktober van 19.00 tot 21.00 uur.
Wat hebben we hun dan te bieden?
Het is de bedoeling dat telkens voor drie maanden in ons onderkomen een afgerond thema naar voren wordt gebracht. Te denken valt daarbij aan onderwerpen
als familieleven, watersnood, botterbouw, kalenders, archeologie, visserij, boerenleven en nog vele andere. De bezoekers kunnen dan onze boeken, tijdschriften, Bun Historiaels en foto’s over zo’n item bekijken. Uiteraard is het ook mogelijk met onze suppoosten van gedachten te wisselen over allerlei zaken die betrekking hebben op de plaatselijke historie, in de breedste zin van het woord. En misschien is er ook wel eens behoefte aan een gesprek over de historie in zijn algemeenheid. Graag wil het bestuur, naar vermogen, de leden van dienst zijn. Bovendien stelt de historische vereniging haar ruimte gedurende twee keer per maand open voor bezoekers van de bibliotheek tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Dat is op elke tweede en vierde vrijdag van de maand, ook van 19.00 tot 21.00 uur. Zij die binnenlopen krijgen dan hetzelfde te zien wat we aan onze leden op dat
moment presenteren. Vanzelfsprekend zijn onze leden op deze tijden ook van harte welkom!
Deze openingstijden staan ook op de eerste pagina van elke Bun Historiael en op onze website www.bunscote.nl.
Ons Bunhuus vindt u in een gedeelte van de bibliotheek. De (eigen) ingang is naast het Fysiohuis en deze openstelling gaat in
januari 2006.

Een dringende oproep

Wegens ouderdom en overlijden is het aantal bezorgers van ons blad Bun Historiael de laatste tijd afgenomen. Lege plaatsen moeten worden opgevuld. Vandaar de
vraag:
wie van onze leden is in de gelegenheid en bereid om op vrijwillige basis vier of vijf keer per jaar ons blad rond te brengen? En onze prachtige kalender moet in  november bij de leden aangeboden worden. Wie wil zich beschikbaar stellen? Onze vereniging wordt steeds groter en dat betekent dat de werkzaamheden toenemen.
En daarom: wie is bereid een wijk voor zijn of haar rekening te nemen? Informatie kan worden ingewonnen bij bestuurslid G. Koelewijn, Zuiderzeelaan 2,
tel. 298 4318. Bij hem kunt u zich ook aanmelden.

Inhoud van dit nummer

Het is de redactie ook nu weer gelukt een rijk gevarieerd nummer samen te stellen. Daarvoor onze grote waardering! Het is bekend dat velen uitzien naar de
jaarlijkse prijsvraag die altijd in het decembernummer geplaatst wordt. U treft deze aan in W. van Twillerts rubriek ’Van wee is tat d’r één....?’ Hij hoopt dat er vele goede
oplossingen komen.

Nu de decembermaand is aangebroken en de feestdagen voor de deur staan wenst het bestuur de redactie en de redactiemedewerkers, de bezorgers van ons blad en
uiteraard al de leden van de historische vereniging fijne en gezegende dagen toe! En met dit nieuwe nummer heel veel kijken leesgenoegen!

C.A. Nelemans, voorzitter