Historische vereniging Bunscote

95 Van het bestuur C.A. Nelemans
95 In memoriam
96 Nicolaas Gouwens (1919-2001) van 1943 tot 1946 politieagent in Bunschoten, 1 P. Koelewijn
103 Een plaatje met een praatje W. Beekhuis
106 Aart Blokhuis, een bekende dorpsfiguur O. Dekkers
111 Vissersjongen Peter Hopman Azn. (1891-1972), 7 K. Kok
117
Van wee is tat d’r één....? W. van Twillert
120 'Bunschote' jubileert K. Kok
124 50 jaar Maranathakerk  P. A. Kok
126 Cursus Klederdracht maken. H. Blokhuis-Beukers

Van het bestuur

 

Heuglijke maanden voor ’Bunscote’

Een korte terugblik op de viering van het vijfentwintigjarige bestaan van de historische vereniging toont ons een aantal feestelijke gebeurtenissen. Allereerst de fantastisch geslaagde jubileumavond in de sporthal en het uitkomen van het boek Ootjes jonge jaren. De vereniging mocht ook een nieuw onderkomen betrekken.
Op 26 mei j.l. is op feestelijke wijze ’t Bunhuus geopend. Verder is het bestuur erg ingenomen met de forse toename van het aantal leden. Maar liefst vijfentachtig
nieuwe leden konden worden ingeschreven. Het 1300ste lid, dhr. W. Huygen, Kerkstraat 3, is door een delegatie van het bestuur in het zonnetje gezet. Hij mocht
een aantal historische boeken in ontvangst nemen en de bloemen waren voor zijn vrouw. 

Ledenvergadering/kalender

Op woensdag 26 oktober a.s. staat de laatste ledenvergadering in 2005 op het programma. Traditiegetrouw is dit de avond met een klederdrachtshow. Alle leden zijn
van harte welkom en het bestuur rekent weer op een volle zaal. De aanvang is, zoals altijd, 20.00 uur en de locatie is ’t Haantje.
Aan de kalender 2006 wordt hard gewerkt en hij krijgt de nodige aandacht van de kalendercommissie. Het leek de commissie een goed idee om ook eens een keer
een kalender te wijden aan de plaatselijke klederdracht. Nu deze dracht zo snel aan het verdwijnen is zal dit thema zeker de moeite waard blijken te zijn. Let u op de
advertentie op de achterzijde van dit nummer.

En verder

In dit septembernummer treft u weer een variatie aan interessante artikelen, verlucht met veel foto’s. Wij wensen u daarbij veel genoegen.
De website van onze vereniging – www.bunscote.nl – is opgezet en wordt bijgehouden door Evert ter Haar, voor ouderen: hij is een kleinzoon van ’Rut de kapper’. Om de onderlinge informatieverstrekking nog te verbeteren heeft hij in de redactie zitting genomen. We zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. Vrijwilligers vormen immers de kurk waarop de vereniging drijft.

C.A. Nelemans, voorzitter