Historische vereniging Bunscote

147 Van het bestuur M. van Twillert-de Graaf
148 Werfbaas Dirk Fokkes Bosman K. Kok
151 Een plaatje met een praatje W. Beekhuis
155 Nicolaas Gouwens (1919-2001), van 1943 tot 1946 politieagent in Bunschoten, 5 P. Koelewijn
166 Naar aanleiding van de artikelen over Willem Berendse (3)
171 Oproep K. Kok
172 De afbraak van de kruiskerk O. Dekkers
175 Van Bunschoter erf W. van Twillert
176 Van wee is tat d’r één...?
180 Nettenbreiers (-boeters) en modelbotterbouwers naar Den Helder A.G. Hopman
182 Cursus klederdracht maken H. Blokhuis-Beukers

Van het bestuur


Ledenvergadering

Op woensdag 25 oktober a.s. is de laatste ledenvergadering van dit jaar. Zoals ieder jaar hebben wij deze avond een klederdrachtshow. Deze show wordt verzorgd door de klederdrachtgroep Felue uit Ede.
Ook willen wij deze avond onze leden vragen in te stemmen met de voordracht van een nieuwe voorzitter, de heer Jan Bos (een zoon van ’Jannetje van Fem’). De heer Bos is bereid gevonden om het voorzitterschap te aanvaarden.
De avond begint om 20.00 uur in gebouw ’t Haantje.
Alle leden worden hierbij van harte uitgenodigd.

De kalender

Voor de kalender van 2007 zijn wij hard aan het werk. Het thema van deze kalender betreft een van onze werkgroepen n.l. die van ’Modelbotterbouw’. Wij hopen dat deze kalender net zo in de smaak zal vallen als de kalender van 2006. Het voorblad van de kalender staat afgebeeld op de achterzijde van dit nummer.

Deze Bun Historiael


In dit nummer schrijft Oth Dekkers over de afbraak van de kruiskerk, de huidige hervormde kerk. Wat jammer dat het onderhoud en de restauratie te veel geld kostten zodat men besloot er maar een stuk af te breken. Wellicht zet dit mensen tot nadenken om niet alleen aan geld te denken.
Peter Koelewijn vertelt wederom een spannend verhaal over Niek Gouwens. Als u wilt weten wat er onder aardappelen verborgen kan worden, snel dit verhaal lezen. Over Willem Berendse komen we steeds meer te weten want Peter Koelewijn blijft zoeken en schrijven. Hoe komt een persoonsbewijs van Willem Berendse terecht in een hotel in Amsterdam?
De excursie met de werkgroepen is altijd een gezellig evenement. Dit jaar ging de bus naar Den Helder voor een rondleiding in de onderzeeër De Tonijn. Daarna is er een bezoek gebracht aan Fort Kijkduin te Huisduinen. Al met al een geslaagde dag. Klaas Kok vertelt over de werfbaas Fokkes Bosman. Van deze werfbaas kunnen we nog iets leren. Hij weet hoe hij de zaken aan moet pakken. Zolang niet het hele bedrag betaald  is blijft hij eigenaar van de door hem gebouwde schuit.
Verder een oproep om vooral geen oude spulletjes weg te gooien. Brieven, aantekeningen, schriftjes e.d. kunnen een bron van informatie zijn voor onze vereniging. Dus niet te snel dingen weggooien, er kunnen misschien mooie verhalen mee geschreven worden over de geschiedenis
van ons dorp.
In ’Een plaatje met een praatje’ van Willem Beekhuis naast mooi fotomateriaal een advies uw oude foto’s te documenteren. Schrijf de namen erbij. Anders moet het nageslacht straks maar raden wie er op staan.
Willem van Twillert heeft zoals altijd nog vragen over de personen op de foto’s in de rubriek ’Van wee is tat d’r één…?’ Hopelijk leveren deze foto’s weer wat namen op.
Het is zoals altijd weer een prachtig nummer waarmee u menig uurtje zoet kan zijn.
Heel veel leesplezier.


Marianne van Twillert, voorzitter a.i.