Historische vereniging Bunscote

95 Van het bestuur M. van Twillert-de Graaf
96 De bewoners van Dorpsstraat 20 en 22 O. Dekkers
112 Een plaatje met een praatje W. Beekhuis
115 Het dialectdictee P. Koelewijn
118 Van wee is tat d’r één...? W. van Twillert
121 Nicolaas Gouwens (1919-2001) van 1943 tot 1946 politieagent in Bunschoten, 4 P. Koelewijn
138 Doorwrochte lezing Mees Hartog over het nut van geschiedschrijving J.E. Hopman

Van het bestuur


Jaarvergadering

Met veel genoegen kunnen wij terugkijken op de jaarvergadering van 13 april. Arie Hopman had zoals gewoonlijk de jaarrekening weer perfect voor elkaar. Wouter de Jong was niet herkiesbaar maar heeft toegezegd nog een jaar aan te blijven in het bestuur. Daar zijn we als bestuur heel dankbaar voor. Het hoogtepunt van deze avond was het optreden van onze oudplaatsgenoot Mees Hartog. Zijn lezing had als thema ’Heeft de geschiedschrijving van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk nut?’ In dit nummer treft u een verslag aan van zijn referaat.
Aan het eind van de avond moesten wij helaas afscheid nemen van onze voorzitter de heer Nelemans die na 12 jaar trouwe dienst de  voorzittershamer overgaf. Langs deze weg wensen wij het echtpaar Nelemans nog vele mooie jaren en wij hopen dat zij in gezondheid genieten van hun welverdiende rust.

Koninklijke onderscheiding

Op vrijdag 28 april kreeg mevr. H. Kuis-Koelewijn (beter bekend als Hendrikje) een koninklijke onderscheiding voor haar bijzondere verdiensten voor het behoud van de plaatselijke cultuurhistorie. Vanaf 1980 is zij lid van onze werkgroep klederdracht, die jaarlijks cursussen organiseert.
Zij gaat mee naar beurzen, exposities en klederdrachtmanifestaties en -demonstraties. Ook is zij bestuurslid van ’t Vurhuus, en jurylid bij het jaarlijkse standwerkersconcours. Al met al een echte Spakenburgse diva die haar kennis overdraagt aan anderen. Hartelijk gefeliciteerd met deze
koninklijke onderscheiding.

Excursie


Zaterdag 26 augustus 2006 is weer de jaarlijkse excursie van de historische vereniging. Het reisdoel is deze keer Geldermalsen en het Oranjestadje Buren. Zie voor verdere informatie de seizoenagenda op pagina 142.

De inhoud van dit nummer


Steeds weer worden er door de redactie leuke en nieuwe dingen gevonden. Met genoegen heb ik hardop het dialectdictee gelezen.
Deze brief is geschreven voor een wedstrijd, gehouden door de plaatselijke bibliotheek. Een van de deelnemers was mevr. Geertje Koelewijn-van Goor. Een prachtig geschreven brief in het dialect. Voor de oudere jongeren die dit lezen meteen een goede training.
Veel hebben wij al gelezen over Niek Gouwens. Maar in deze aflevering komt er ook romantiek bij kijken. Peter Koelewijn vertelt hier dat drie vrijers ’s avonds bij hun meisjes vandaan kwamen en bijna door de Grüne Polizei werden opgepakt. Zo zie je maar wat liefde kan doen met een mens. Door tussenkomst van Niek Gouwens liep dit allemaal goed af. Dit en nog meer spannende gebeurtenissen in deze aflevering over Niek Gouwens.
Oth Dekkers vertelt over de geschiedenis van de huizen Dorpsstraat 20 en 22 en hun bewoners. De geschiedenis begint in 1669!
’Van wee is tat d’r één?’ geeft altijd wel reacties zodat er toch weer een naam bij een persoon geschreven kan worden.
Fijn dat mensen blijven reageren. In ’Een plaatje met een praatje’ laat W. Beekhuis ons zijn geboortehuis zien. Een boerderij die onlangs ’met de grond gelijkgemaakt’ werd, zoals de Bunschoter schreef.
Al met al staat dit nummer weer vol met prachtige stukjes geschiedenis van ons dorp. Ik wens u allemaal heel veel leesplezier.


Marianne van Twillert, voorzitter a.i.