Historische vereniging Bunscote

3 Van het bestuur C.A. Nelemans
4 Oth Niezen en zijn bijzondere testament O. Dekkers
13 Een plaatje met een praatje W. Beekhuis
16 Palingkoorts en Zes-en-een-kwart K.Kok
20 Van Bunschoter erf W. van Twillert
22 Van wee is tat d’r één...?
26 Nicolaas Gouwens (1919-2001) van 1943 tot 1946 politieagent in Bunschoten, 3 P. Koelewijn
42 Stamboomonderzoek met de computer E. ter Haar
44 Kadastrale atlas verschenen P. Koelewijn
48 Beurtschipper Van IJken uit Eemnes trekt aan langste eind J.E. Hopman

Van het bestuur

 

Inhoud van dit nummer

Ze blijven maar komen, die plaatjes met een praatje. Geweldig! Wim Beekhuis is er verantwoordelijk voor. Deze keer vertelt hij onder andere iets over ’de Springstok’ op Eemdijk. In ’Van wee is tat d’r één...?’ vermeldt Willem van Twillert de uitslag van de Spakenburgse puzzel uit het decembernummer.

Een waterpolitieman heeft het in Bunschoten- Spakenburg niet gemakkelijk. Hij maakt heel wat mee en .... moet veel incasseren. Het is allemaal te lezen in het vervolgverhaal van Peter Koelewijn over Niek Gouwens. Oth Dekkers schrijft over het leven van Oth Niezen (1783-1864) en diens naaste familieleden. Aan zijn testament voegt Niezen een speciale wens toe. In de Tweede Wereldoorlog was niet alles te koop. Zo was in de viswinkel paling schaars. Dit gegeven zette vishandelaar Gijsbert Hopman aan het dichten. Zijn gedichtje noemde hij ’Palingkoorts’. Van Seyss-Inquart moest Hopman niet veel hebben, getuige de rijm die hij over deze rijkscommissaris maakte. Beide verhalen in dichtvorm verwerkte Klaas Kok in een artikel.
Hoe beurtschipper Van IJken uit Eemnes hardnekkig zijn recht zocht, laat Hans Hopman u weten.
Dat ook historici met de tijd meegaan is te lezen in een bijdrage van Evert ter Haar: Stamboomonderzoek met de computer’. En wie op zoek is naar een genealogische site kan terecht op ’De Stamboom Gids’, merkt ter Haar op. Een rubriek die bijna in het vergeethoekje is geraakt is ’Van Bunschoter erf’. Willem van Twillert geeft aan wat de bedoeling is van deze rubriek en illustreert dit met een recent voorbeeld.

 

Allerlei


De ’historische’ kalender is een groot succes geworden. Zo groot dat het helaas niet mogelijk was aan de vraag te voldoen. Een bewijs dat deze kalender veel waardering kreeg.

In de bestuursvergadering is gerapporteerd dat twintig cursisten de cursus Botterbouw volgen. ”Een en ander gaat goed”, was de conclusie. In januari j.l. is de cursus Netten boeten en netten breien begonnen met een surplus aan deelnemers en ook deze cursus verloopt tot alle tevredenheid. Beide cursussen voorzien duidelijk in een behoefte!
Eind vorig jaar verscheen de kadastrale atlas Bunschoten in 1832. In dit nummer van Bun Historiael treft u er een recensie over aan, geschreven door Peter Koelewijn. De atlas is te verkrijgen bij G. Koelewijn, Zuiderzeelaan 2 en in ’t Bunhuus tijdens de openingsuren (zie hiervoor pagina 51).
Donderdag 13 april a.s. houdt de historische vereniging D.V. haar jaarvergadering. Spreker is Mees Hartog, zoon van vroeger meester Hartog van de Calvijnschool. Hij verzorgt een lezing over een boeiend onderwerp. Het zal gaan over het nut van de geschiedschrijving in het algemeen en dan speciaal ook van de plaatselijke geschiedenis. Het is bekend dat Mees Hartog zijn gehoor geweldig weet te boeien. Aanvang 20 uur in ’t Haantje. Alle leden zijn van harte welkom!
De redactie heeft met dit nummer weer gezorgd voor een prachtige Bun Historiael, de eerste van de 27ste jaargang. Alle lof! Traditiegetrouw is dit eerste nummer gesponsord door de drukker van het blad, Drukkerij De Bunschoter. Waarvoor onze hartelijke dank!
We wensen de lezers veel lees- en kijkplezier.


C.A. Nelemans, voorzitter