Historische vereniging Bunscote

143 Van het bestuur J. Bos
140 Nicolaas Gouwens (1919-2001) van 1943 tot 1946 politieagent in Bunschoten, 10 (slot) P. Koelewijn
154 Het korte jaar 1700 E. ter Haar
158 Een plaatje met een praatje W. Beekhuis
163 Van Bunschoter erf J. Bos
163 Een fikse boete O. Dekkers
166 Pronken met religieus erfgoed A. ter Beek
168 Van wee is tat d’r één...? W. van Twillert
173 Drenthe was vroeger zo arm nog niet J.E. Hopman
176 Bezoek aan het Jopie Huisman Museum, varen rond Drachten en diner op Urk A. van Halteren
178 Inbinden jaargangen 2006 en 2007 Redactie
179 Rectificatie J. Bos

Van het bestuur


Het aantal leden van onze vereniging neemt gestaag toe. We zitten momenteel rond de 1440 leden en ik zou zo zeggen: schroom niet om verwanten, vrienden en kennissen erop te attenderen, dat het lidmaatschap van de Historische Vereniging een waardevolle en rendabele zaak is. Je hebt er wat aan!
Dat was o.a. te merken aan de kalender voor 2008 over Netten breien en netten boeten met zijn prachtige foto’s, zowel uit het lang vervlogen verleden als uit het heden. Het geheel is te beschouwen als eerbetoon aan de werkgroep Netten breien en boeten, die vanaf 2001 actief is en
die jaar in jaar uit talrijke cursisten weet te boeien en op deze wijze een mooi stukje cultuur in ere weet te houden.
In oktober j.l. is in ’t Bunhuus gestart met een cursus houtsnijwerk. In verband daarmee is in de vitrinewand een expositie ingericht met oud gereedschap als profielschaven en dergelijke.

Website

Onze vereniging heeft een prachtige website, www.bunscote.nl, waarop we regelmatig positieve reacties krijgen. De verzorging van de website is geheel in handen van redactielid Evert ter Haar, die zich voortreffelijk van zijn taak als webmaster kwijt. Nu kost ook het ’hosten’ van de website geld en dat geld wordt jaarlijks gesponsord door Crop Accountants uit Ede. Wij zijn Robin Koelewijn, Torenvalk 36, lid van de maatschap Crop, zeer erkentelijk voor deze financiële bijdrage.

Kuiven en kraplappen

Fotograaf Bert Verhoeff (o.a. bekend van het boek Langs het IJsselmeer en journaliste Reinie van Goor, oorspronkelijk afkomstig uit ons dorp, werken momenteel aan een fotoboek getiteld Kuiven en kraplappen. Het laat Spakenburgse vrouwen zien die de traditionele dracht nog altijd dragen. Het boek zal in mei 2008 verschijnen en gaat in de winkel € 22,50 kosten. Leden van de Historische Vereniging ’Bunscote’ kunnen het boek bij voorintekening bestellen (vóór 1 maart 2008) voor de gereduceerde prijs van € 14,50. Kuiven en kraplappen wordt genaaid gebrocheerd uitgevoerd en krijgt 96 pagina’s met 80 foto’s in full colour. Het formaat is 240x200 mm.
Voor de voorintekening kunt u terecht bij de bestuursleden (voor de adressen, zie pagina 180).

Bun Historiael

Ook deze uitgave van Bun Historiael mag er weer zijn. Willem Beekhuis brengt ons in zijn ’Plaatje met een praatje’ terug naar het onvolprezen
Eemdijk met een aflevering over de confectie-industrie in de oude school aan de Eemdijk. Oth Dekkers vertelt ons in ’Een fikse boete’ over het jaar 1825, waarin een molenaar en een bakker probeerden de belasting op meel te ontduiken. Ooit geweten, dat er eens een jaar met 355 dagen geweest is? Evert ter Haar legt ons tot in de puntjes uit, hoe zo iets heeft kunnen gebeuren en vertelt ons tevens hoe het zat met de Juliaanse
en de Gregoriaanse kalender. Peter Koelewijn verzorgt de tiende en laatste aflevering over Niek Gouwens en beëindigt daarmee zijn uitvoerige schets van de jaren 1943 t/m 1946. De artikelenserie heeft bijgedragen tot een duidelijker beeld van wat er zich in de oorlog zoal afgespeeld heeft in deze contreien. Willem van Twillert verrast ons met een puzzel en Arie ter Beek vestigt, via een aanvulling op het artikel uit het vorige nummer over de tekstborden in de Nederlandse hervormde kerk, de aandacht op het jaar 2008, als Jaar van het Religieus Erfgoed.

Jan Bos Lzn, voorzitter