Historische vereniging Bunscote

87 Van het bestuur J. Bos
88 In memoriam T. Sleurink, erevoorzitter J. Bos
89 De medaille van groof R. de Graaf / K.P. de Graaf
102 Een paar pronkstukken O. Dekkers
105 Een plaatje met een praatje W. Beekhuis
110 Nicolaas Gouwens (1919-2001), van 1943 tot 1946 politieagent in Bunschoten, 9 P. Koelewijn
122 Van wee is tat d’r één ...? W. van Twillert
130 Stemmen uit het verleden W. Ruizendaal
133 Kalender 2008 J. Bos
133 Week van de geschiedenis Redactie
134 Cursus klederdracht maken H. Blokhuis-Beukers

Van het bestuur

De reacties zowel op Ootjes jonge jaren deel 2 als op ...en de zee was niet meer waren buitengewoon positief, hetgeen we beschouwen als een aansporing op de ingeslagen weg voort te gaan.

Op 3 juli j.l. werd onze erevoorzitter Teun Sleurink begraven. Na een langdurige ziekte werd hij uit zijn lijden verlost en door de hemelse Vader tot zich geroepen. In een In memoriam gaan we nader in op zijn functioneren als voorzitter van de vereniging. Hij was één van de mensen van
het eerste uur.

We hebben inmiddels een geslaagde excursie naar Urk, Workum en Drachten achter ons. Een verslag hierover treft u in het volgende nummer aan.

Voor ons ligt de ledenvergadering van donderdag 18 oktober, waarop een klederdrachtshow centraal zal staan. Zo’n avond behoeft nauwelijks aanbeveling. Voor het komende jaar 2008 is door de kalendercommissie in samenwerking met Drukkerij de Bunschoter weer een nieuwe kalender in voorbereiding. Deze keer wordt het oude handwerk van breien en boeten van netten voor het voetlicht gebracht.

De canon van de plaatselijke geschiedenis vordert gestaag en ik moet eerlijk zeggen, dat hij heel mooi wordt. Willem Ruizendaal heeft al zijn talenten, en hij heeft er vele, in de strijd geworpen om er iets moois van te maken. Naast het boekje willen we ook een poster met daarop de
diverse vensters uitgeven. Of we bijvoorbeeld ook een kwartetspel kunnen uitgeven, hangt onder meer af van de subsidies die we kunnen  verkrijgen. En verder lijkt ons de canon een heel mooi uitgangspunt om tot een integrale geschiedschrijving van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk te komen.

Verder zijn we met het IVN (Vereniging voor natuur- en milieueducatie) en de RACM (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en  monumenten) om de tafel gaan zitten om ons bezig te gaan houden met de historie, die zich onder de grond van Eemland bevindt. Onder de huidige laag zeeklei en veen bevindtzich een laag zand, waarop in vroegere tijden eikenbossen gestaan hebben. Met enige regelmaat komt men boomstammen tegen, die men met de huidige middelen uitstekend kan gebruiken voor het bepalen van de ouderdom van de bomen en de toenmalige klimatologische omstandigheden. Er worden plannen ontwikkeld om samen met de eerder genoemde instellingen lezingen en tentoonstellingen te organiseren over dit zogenoemde ’kienhout’. En echt, het belooft reuze interessant te worden.

Ten slotte de inhoud van deze Bun Historiael. Goede wijn behoeft op zich geen krans, maar misschien zet enige verduidelijking u aan tot het lezen van de diverse artikelen. Oth Dekkers heeft een prachtig artikel geschreven over het zogenaamde Tiengebodenbord en het Geloofs- en Gebedsbord in de hervormde kerk. Historicus Willem Ruizendaal geeft zijn gedachten weer over Ootjes jonge jaren deel 2 in ’Stemmen uit het verleden’. Peter Koelewijn zet zijn artikelenserie over de politieagent Gouwens voort en probeert op deze wijze duidelijkheid te verschaffen over het werkelijke verloop van de gebeurtenissen in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Er is een interessant artikel van de gastauteurs Klaas en Rutger de Graaf, waarvan de laatste in juli jl. tot ons leedwezen plotseling is overleden. Zij doen onder de titel ’De medaille van groof’ verslag van de heldhaftige redding van tien mensen door Rutger en Jacob de Graaf in het jaar 1900. Willem van Twillert vraagt uw medewerking bij het vinden van de namen van onbekende personen die staan afgebeeld op oude foto’s. Willem Beekhuis brengt in dit nummer weer oude plaatjes tot leven door er wetenswaardigheden over te vertellen. Kortom, Bun Historiael blijft boeiend van begin tot eind. Ik zou zeggen: Neem en lees.

Jan Bos Lzn, voorzitter