Historische vereniging Bunscote

43 Van het bestuur J. Bos
44 Nicolaas Gouwens (1919-2001), van 1943 tot 1946 politieagent in Bunschoten, 8 P. Koelewijn
57 Van wee is tat d’r één ...? W. van Twillert
63 ’Fransijntje Duyst, oud 13 Jaar’ K. Kok
69 Een plaatje met een praatje W. Beekhuis
73 Een Koelewijn als schuitenvoerder in Amsterdam O. Dekkers
75 ’Ootjes jonge jaren’, warm bad voor Bunschoter bevolking J. Muijs
79 Vekantsietied in 1955 en aore verhaolen A. ter Beek

Van het bestuur

Het gonst van de activiteiten in en rondom de Historische Vereniging. We kunnen met genoegen terugkijken op de laatst gehouden jaarvergadering van 25 april, die bijzonder druk bezocht werd. In een zeer goede sfeer vond de uitreiking van Ootjes jonge jaren deel 2 plaats aan de auteur en aan de vijf personen uit het hoofdstuk ’Beroepen in verandering’: de melkventer, de visboer, de visser, de werkster en de kleuterjuffrouw. Ik wil hier alsnog Willem Ruizendaal hartelijk bedanken, die het boek voorzag van een prachtig uitgevoerde kadastrale kaart van Bunschoten in 1917 met de bijbehorende toelichting.

Velen hebben genoten van de presentatie van Hans Lemmerman van het Wilde Oog en van het humoristische optreden van Jaap de Graaf Jzn. De reacties waren goed en varieerden van: ”Sjik ’ehad” tot ”Jammer, dat het aofelopen is.” Mooi toch? We namen afscheid van twee bestuursleden
met een zeer lange staat van dienst en met grote verdiensten voor de vereniging: van onze bibliothecaris Wouter de Jong en van onze  penningmeester Arie Hopman. Beiden bedank ik nogmaals voor hun geweldige en deskundige inzet. We prijzen ons gelukkig met de verkiezing
van twee nieuwe bestuursleden, te weten Wim Meester als bibliothecaris en Rico de Graaf als penningmeester. Welkom binnen het bestuur. We verwachten veel van jullie.

De verkoop van Ootjes jonge jaren loopt als een trein. En de reacties zijn verheugend. Sommigen verklaren: ”Ik heb het boek in één keer  uitgelezen.” Anderen zeggen: ”Ik heb het boek op mijn nachtkastje liggen en elke keer lees ik er een stukje uit.” Ik ken ook mensen, die zich eerst beperken tot het bekijken van de foto’s en daarna overgaan tot het lezen van de artikelen. Iedereen op zijne wijs... Maar het boek maakt heel wat los, ook emotioneel. Verder was er in mei in het ’t Bunhuus een fototentoonstelling georganiseerd in het kader van 75 jaar Afsluitdijk, met afbeeldingen van het werk aan de Afsluitdijk en met diverse oude foto’s van Bunschoten-Spakenburg in die dagen. Naar aanleiding van de fototentoonstelling had ik een interview met de Amersfoortsche Courant, samen met Dirk Duijst twee radio-interviews en een TV-interview met RTVUtrecht. Vooral op het laatste interview kwamen heel veel positieve reacties. De fototentoonstelling in ’t Bunhuus vormde een drieluik met de
nog lopende tentoonstellingen over de Knopenfabriek in het Vurhuus en die over Pantolux in het Klederdracht- en Visserijmuseum achter de Noorderkerk.

De herdenking van het feit, dat de Afsluitdijk 75 jaar bestaat, heeft verder nog een rol gespeeld in de HistorischeVereniging. Toen haar door de gemeente Bunschoten gevraagd werd om medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een boekje over de gevolgen van de Afsluitdijk voor Bunschoten-Spakenburg, hebben de voorzitter en de secretaris deelgenomen in de werkgroep ter voorbereiding van de uitgave: ...en de zee was niet meer. Willem van Twillert heeft er twee artikelen voor geschreven, terwijl uw voorzitter volstond met het schrijven van één artikel. Het is een prachtig boekje geworden op A4-formaat met zo’n 60 pagina’s met artikelen over de Knopenfabriek, de Pantolux en met een tiental interviews met diverse personen uit Bunschoten-Spakenburg die reageerden op de vraag: Wat zou er van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk geworden zijn,
als de Afsluitdijk er niet geweest was? Het boekje is gesponsord door de gemeente Bunschoten, Polynorm en de heer Ros (oud-directeur van de Pantolux). Om deze uitgave gratis beschikbaar te kunnen stellen aan de leden van de Historische Vereniging hebben wij naar co-sponsors
gezocht, die wij hier met ere vermelden:
Makelaardij Bos BV,
Heinen & Hopman Engineering BV,
Accountants & Belastingadviseurs
Smink Kok-Van Diermen,
Zeevisgroothandel A. van de Groep en Zn BV,
Gravis BV,
Edel Collecties,
Koelewijn’s Visgroothandel en Haringinleggerij
en Vishandel Van Zoest.
Het boekje ... en de zee was niet meer krijgen de leden gelijk met dit nummer van Bun Historiael thuis bezorgd.

Mede dankzij Ootjes jonge jaren en de ambachtelijke cursussen is het ledental van de vereniging de 1400 gepasseerd. U heeft daarover ook al in de krant kunnen lezen. Het is goed om te merken, dat er nog altijd groei in de vereniging zit en we zullen er gezamenlijk naar blijven streven om
die groei erin te houden.

Het werk aan de canon van de lokale geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk vordert gestaag. Er is een lijst van de diverse onderwerpen gemaakt en een aantal items is al helemaal uitgewerkt. Het belooft heel mooi te worden.

Informatie over onze jaarlijkse reis op zaterdag 25 augustus a.s. kunt u lezen in de seizoensagenda op bladzijde 82.
Tenslotte wens ik u weer veel lees- en kijkgenoegen met dit nieuwe - als vanouds gevarieerde - nummer van Bun Historiael.

Jan Bos Lzn, voorzitter