Historische vereniging Bunscote

179 Van het bestuur J. Bos
180 Uit het dagboek van Jacob Hartog Bortzn. (1925-2001), militair in Nederlands Oost-Indië, 1 P. Koelewijn
192 Een plaatje met een praatje W. Beekhuis
196 Vissers in nood O. Dekkers
201 Bunschoten in oude kranten E. ter Haar
206 De laatste ronde A. ter Beek
211 Van wee is tat d’r één...? E. ter Haar
217 Dorpshistorie helder samengevat in kleurrijke canon J.E. Hopman
221 Klederdrachtgroep Venray zet met gebit de toon
224 In memoriam Oth Dekkers (1922-2008) J. Bos

Van het bestuur

Bun Historiael

Dit nummer opent met het eerste van een serie van vijf artikelen, geschreven door Peter Koelewijn naar aanleiding van het dagboek dat Jacob Hartog Bortzn. bijhield over zijn uitzending als militair naar Nederlands Oost-Indië kort na de Tweede Wereldoorlog. De artikelenserie staat model voor datgene wat nogal wat Spakenburgse jongens meemaakten in de voormalige Nederlandse kolonie.

Deze Bun Historiael is het laatste nummer dat is verzorgd door Klaas Kok. Ongeveer een jaar geleden gaf hij aan de redactie te zullen verlaten. Wel heeft hij toen gemeld, ten behoeve van het zoeken naar een opvolger, de nummers van Bun Historiael in 2008 nog te verzorgen. Bijna twintig
jaar heeft hij deel uitgemaakt van de redactie. Hij functioneerde als eindredacteur. Niet alleen de planning moest voor elk nummer worden bewaakt, maar ook de kwaliteit van het blad qua inhoud en uitvoering. Ook schreef hij diverse artikelen. Verder verleende hij zijn medewering aan kalender- en boekuitgaven. Het bestuur dankt Klaas Kok hartelijk voor zijn nauwgezetheid en onvermoeibare jarenlange inzet.

In de afrondingsfase van dit nummer werden we diep geschokt door het bericht van het plotselinge overlijden van zijn vrouw. We hopen dat Klaas en zijn gezin gesterkt mogen worden door het medeleven van velen.

Als opvolger voor hem is aangetrokken Klaas van Twillert, Schouw 25. Het bestuur vertrouwt erop in hem een bekwaam en toegewijd redactielid te hebben gevonden.

Eveneens heeft Arie ter Beek het redactieteam verlaten. Van hem is in de loop der jaren een groot aantal artikelen verschenen
in Bun Historiael. Ook voor Aries werk, dat naast het schrijven van artikelen, nog allerlei andere activiteiten betrof, wil het bestuur zijn dank uitspreken. In een artikel, toepasselijk getiteld ’De laatste ronde’, typeert hij in dit nummer op pagina 206 zijn afscheid.

Op maandag 13 oktober overleed de nestor van onze redactie, Oth Dekkers, op 86-jarige leeftijd. Het is verbazingwekkend hoe scherp van geest hij tot deze hoge leeftijd bleef. Op pagina 224 treft u een In memoriam aan naar aanleiding van zijn overlijden.

In dit nummer is van Oth het artikel opgenomen ’Vissers in nood’. De redactie bezit nog een groot aantal andere artikelen die door hem zijn geschreven, zodat u in veel komende nummers nog kunt genieten van deze rasverteller en historiekenner bij uitstek.

Jarenlang werd de opmaak van ons blad mede verzorgd door Corrina van der Kaden-Heek. Helaas voor ons heeft zij dit werk vanwege studie moeten beëindigen. Het bestuur is Corrina dankbaar voor de plichtsbetrachting en de nauwgezetheid waarmee zij dit werk heeft gedaan.

Voor de rubriek ’Van wee is tat d’r één…?’ is een onderlinge samenwerking afgesproken door Willem van Twillert en redactielid Evert ter Haar. Gelukkig hoeft u op deze manier de rubriek niet te missen. Dit keer op pagina 221, ook met de jaarlijkse puzzel.

In dit laatste nummer van 2008 wil het bestuur zijn dank uitspreken aan het adres van het redactieteam. Elk jaar weer heeft de uitgave van Bun Historiael de omvang van een boek, dit jaar van ruim 220 pagina’s!

Jan Bos Lzn, voorzitter